Versek

Gyűjtemények

Kedvenc versek

 1. Francis Thompson: The Hound Of Heaven (Az égi véreb)
 2. Papp Lajos: Útkereszten
  Rónay György: Fiamhoz
 3. Sík Sándor: A Mindennevű
 4. Johan-Ludvig Runeberg: Paavo gazda
 5. Wass Albert: Üzenet haza
 6. Gyurkovics Tibor: Péntek
 7. Márai Sándor: Mennyből az angyal
 8. Paul Claudel: Vízkereszti ének
 9. Thomas Merton: Ének kemencékkel teli táborhelyeken tartandó körmenetekhez
 10. Mécs László: Vád- és védőbeszéd
 11. Rónay György: Verebek
 12. Rónay György: Szerápion legendák
 13. Görgey Gábor: Egy vacsora anatómiája
 14. Határ Győző: Szent együgyűség (Sacred simplicity)

Versek

 1. Kovács András Ferenc: Bírálóimhoz. Születésnapomra. Plágium!
 2. Baka István: Őszi esőzés
 3. Imre Flóra: L'adieu
 4. Babits Mihály: Balázsolás
 5. Reményik Sándor: Lefelé menet
 6. Weöres Sándor: Kereszt-árnykép
 7. Gyurkovics Tibor: Péntek
 8. Dsida Jenő: Hálaadás
 9. Sík Sándor: Te Deum
 10. Baranyi Ferenc: Az ébrenlét a bátorság
 11. Reményik Sándor: A gondolat szabad
 12. Keresztes Ágnes: Őszinteség
 13. Reményik Sándor: Vagy-vagy
 14. Dékány Endre: Főhajtás
 15. Paul Claudel: Daniel Fontaine abbé emlékére
 16. Tűz Tamás: Szent István király
 17. Wislawa Szymborska: A negatív önértékelés dicsérete
 18. (-: Gyűrű)
 19. Keresztury Dezső: Esti imádság
 20. Szabó Lőrinc: A szelíd tanítvány
 21. Pálos Rozita: Fohász
 22. Juhász Gyula: Utolsó imádság
 23. Radnóti Miklós: Lapszéli jegyzet Lukácshoz
 24. Puszta Sándor: Bennünk fénylő csillag
 25. Somlyó Zoltán: Karácsonyi vándor
 26. Juhász Gyula: Betlehem
 27. Weöres Sándor: Rongyszőnyeg (részlet)
 28. Túrmezei Erzsébet: A harmadik
 29. Túrmezei Erzsébet: Ámon, az ács
 30. Túrmezei Erzsébet: A néma vád
 31. Áprily Lajos: Karácsony-est
 32. Ady Endre: Karácsony
 33. Bartis Ferenc: Márton Áron századik születésévében
 34. Bodosi György: Légy önmagad – Lejárt a világ – Origo
 35. Nemes Nagy Ágnes: Karácsony
 36. Christian Morgenstern: A kőökör
 37. Christian Morgenstern: Dal a szőke parafadugóról
 38. Puszta Sándor: Agonia humana
 39. Reményik Sándor: Ne ítélj
 40. Vas István: Levél a túlvilágra
 41. P. Alberich Zwyssig: A zenei skála
 42. Petőfi Sándor: Én
 43. Simon András: Bűn – szeretet
 44. Weöres Sándor: Varázsének
 45. Weöres Sándor: Zsoltár
 46. Szabó Lőrinc: Szun Vu Kung lázadása
 47. Illyés Gyula: Szekszárd felé
 48. Hervay Gizella: Levél helyett
 49. Oravecz Imre: Hopik könyve
 50. Kiss József: Az anyaszív
 51. Húsvéti idő – kompletórium himnusz
 52. Garai Gábor: Fürtös fejek
 53. Garai Gábor: Parainézis
 54. Garai Gábor: Artisták
 55. Szentmihályi Szabó Péter versei
 56. Michelangelo: Vigadtak s búsultak
 57. Rónay György: Őszi himnusz
 58. Gárdonyi Géza: Írás a Bibliába
 59. Bódás János: Biblia
 60. Sík Sándor: Hullámmoraj
 61. Sík Sándor: Megyeri hitvallás
 62. Illyés Gyula: Széchenyi hídja
 63. Reményik Sándor: Jóakarat
 64. Reményik Sándor: Gyógyíts meg!
 65. Tarbay Ede: Az ismeretlen
 66. Faludy György: CCCVIII
 67. Arany János: Civilizáció
 68. Illyés Gyula: Ditirambus a nőkhöz
 69. Bertolt Brecht: 1940
 70. Túrmezei Erzsébet: Légy Krisztushordozó!
 71. Túrmezei Erzsébet: Ma!
 72. Túrmezei Erzsébet: Adventi ház
 73. Keresztes Szent János : Könyörögj érettünk!
 74. Rónay György: Advent első vasárnapja
 75. Váci Mihály: Valami nincs sehol
 76. Angelus Silesius: Karácsonyi párversek
 77. Babits Mihály: Csillag után
 78. Ady Endre: Karácsony
 79. Csákváry Zoltán: Újévi imádság
 80. Lermontov: Az ima
 81. Antal József: Libera
 82. Tornai József: Új Himnusz
 83. Bertók László: Halottak napja
 84. Somlyó György: Mesék könyve (részlet)
 85. Görgey Gábor: Tamás
 86. Szabó Lőrinc: Vang-An-Si
 87. Horváth Béla: Megváltó üzenet
 88. Reményik Sándor: Sóhaj a mindenségért
 89. Szilágyi György : Hanyas vagy?
 90. Garai Gábor: Éhség
 91. Ady Endre: Imádság úrvacsora előtt
 92. Keresztury Dezső: Parázs
 93. Ölbey Irén : Az apostol
 94. Páduai szent Antal a halaknak prédikál
 95. Sík Sándor: Alexius (részlet)
 96. Sztrilics Ágnes: az én szívem
 97. Pierre Jean Jouve: Ma meghal Krisztus
 98. Pierre Emmanuel: Cibus Viatorum
 99. Szemlér Ferenc: Karácsonyra
 100. Szabó Éva: Indulás előtt
 101. Rónay György verseiből
 102. Arany János verseiből
 103. Rónay György: A közelítő tél
 104. Rónay György: Október Szárszón
 105. Hunyady István: Lázár védőbeszéde
 106. Kiss József: Egy sír
 107. Kiss József: Madonna
 108. Maghar himnusz
 109. Ismeretlen költő: Mindig csak adni
 110. Ch. Baudelaire: Egy pogány imája
 111. Pilinszky János: B. I. kisasszony
 112. Ratkó József: István imája
 113. Tóth Árpád: Lélektől lélekig
 114. Tóth Árpád: Tetemrehívás
 115. Vasadi Péter: Francesco
 116. Muraközi Gyula: Az Anya
 117. Michelangelo: Évekkel rakva
 118. Bényei József: Végrendelet
 119. Tótfalusy István: A gubbiói farkas éneke
 120. Nagy Gáspár: Időről szólni most
 121. Tamási Miklós: Nyitogató
 122. Veres Péter: Ha nem lehettél szálfa
 123. Balogh József: Fohász
 124. Babits Mihály: Isten gyertyája
 125. Lukáts Márta: A gyertya
 126. Szemlér Ferenc: Egymást váltva
 127. Bertolt Brecht: A gonosz ábrázata
 128. Sinka István: Virág-ballada
 129. Kiss Tamás: Öregség
 130. Rónai György: Öregkor
 131. Csukás István: Istenke, vedd térdedre édesanyámat
 132. Szép Ernő: Meglátod
 133. Rónay György: Szerda este
 134. Rónay György: Hat vers a Korintusiakhoz, 2.
 135. Reviczky Gyula: Imakönyvem
 136. Kerék Imre: Fa
 137. Kozma László: József imája
 138. Reményik Sándor: Mindennapi kenyér
 139. Ellen Nitt: Azt hittem
 140. Batta György: Egy mondat a szeretetről
 141. Weöres Sándor: Vonj sugaradba
 142. Fáy Ferenc: Pásztor-ének
 143. Petőfi Sándor: Kereszt
 144. Nádudvari Nagy János: Óhajtás ősszel
 145. Áprily Lajos: Bartimeus
 146. Mécs László: A kirándulás elmaradt
 147. Tollas Tibor: Október 23.
 148. Kiss Dénes: Átlőtt szívvel
 149. Wass Albert: Véren vett ország
 150. Jézus-ima – Hazánk – Forradalom
 151. Kozma László: Avilai Teréz
 152. Miklya Zsolt: Hírek
 153. Gérecz Attila: Szeretlek
 154. Gérecz Attila: Így bocskorosan
 155. Gérecz Attila: Karácsonyi ének a börtönben
 156. Kozma László: 1956. November 7.
 157. Kozma László: Szent Imre himnusz
 158. Tamási Miklós: Nyitogató
 159. Dsida Jenő: Sírvers
 160. Kozma László: Szent Erzsébet legendája
 161. Michelangelo: Tudod, hogy tudom...
 162. Fridrich Róbert: Elfogy a szótár
 163. A szamár (The Donkey)
 164. (Havva): A kő
 165. Szabó Lőrinc: Biztató a tavaszban
 166. Kibédi Ervin: Ahogy a napok rövidülnek...
 167. Thomas Immoos Weltenrose: Az én jó anyám
 168. Sátáni cselekedet
 169. Franz Werfel: Veni Creator Spiritus
 170. Franz Werfel: A költő
 171. Reményik Sándor: Béke
 172. Tompa Mihály: Boldogság
 173. Konsztantinosz P. Kavafisz (1863-1933): Ithaka
 174. Harcos Gergely: Feszület
 175. Harcos Gergely: Töredék
 176. Reményik Sándor: „Az ismeretlen Istennek”
 177. Áprily Lajos: Szilencium
 178. Szabó Lőrinc: Hervadó asszonyok
 179. Nemes Nagy Ágnes: Kiáltva
 180. Reményik Sándor: Kegyelem
 181. Reményik Sándor: Köt a rög
 182. Gyóni Géza: Csak egy éjszakára...
 183. Bartis Ferenc: Karácsonyi regős ének
 184. Konsztantinosz Kavafisz (1863-1933): A barbárokra várva
 185. Tótfalusy István: Karácsonyi leoninusok
 186. Bertók László: Elmenni kevés, itt maradni sok
 187. Lukátsi Vilma: Hátha terem még?
 188. Túrmezei Erzsébet: Húsvét után
 189. Francis Jammes: Ima azért, hogy a szamarakkal mehessen a Paradicsomba
 190. Wass Albert: Nagypénteki sirató
 191. Tóth Bálint: Magyar litánia
 192. Reményik Sándor: Nehéz homályba...
 193. Reményik Sándor: Nagypénteki szertartás
 194. Sík Sándor: A könny születéséről
 195. Szabó Lőrinc: Az árny keze
 196. Mécs László: A Mindenség balladája
 197. Király Levente: Így irtok én
 198. Tóth Krisztina: Porhó
 199. Puszta Sándor: A szentlélek himnusza
 200. Szabó Lőrinc: Biztató a tavaszban
 201. Szabó Lőrinc: Tavasz
 202. Reviczky Gyula: Pünkösd
 203. Berzsenyi Dániel: Fohászkodás
 204. Farkas István: Megváltás haiku
 205. Domonkos István: Kormányeltörésben
 206. Szent-Gály Kata: Máté apostol
 207. Nádasdy Ádám: Féltérden
 208. Wass Albert: Halál
 209. Görgey Gábor: A tékozló fiú novellája
 210. Görgey Gábor: Simeon
 211. Görgey Gábor: Még ma
 212. Görgey Gábor: Avvakum protopópa önéletírásából
 213. Görgey Gábor: Mózes
 214. Görgey Gábor: Máté
 215. Nagy Gáspár: A Fiú naplójából
 216. Bogdán József versei
 217. Nagy Gáspár: Jegyezvén szalmaszállal
 218. Kaiser László versei
 219. Reményik Sándor: Akarom
 220. József Attila: (Az Isten itt állt a hátam mögött...)
 221. Wass Albert: Magyar cirkusz
 222. Erdélyi József: Néma imák...
 223. Erdélyi József: Szeretet
 224. Ady Endre: Jóság síró vágya
 225. Ady Endre: Könyörgés egy kacagásért
 226. Ősi norvég vers: Tanulj!
 227. Szabó Lőrinc: Hazám, keresztény Európa
 228. A szarvasokká vált fiúk
 229. Bella István (1940-2006): És szólt a szó
 230. Szabó Balázs: Jelentés és fohász – húsvétkor Istennek
 231. Szép Ernő: Ne hidd!
 232. Kemény István: Élőbeszéd
 233. Kemény István: A semmieset
 234. Tamkó Sirató Károly: Bíztató
 235. Fodor Ákos: néhány (újabb) verse
 236. Ágai Ágnes: Az unokám három milliméter - Dél - Hajnalok
 237. Fodor Ákos: néhány (még újabb) verse
 238. Miskolczi Ottó: Elmélkedés az űrkabinban
 239. Rónay György: A kert
 240. 1956. október 23.
 241. Tóth Bálint: Fiamnak
 242. Janikovszky Éva: A tükör előtt
 243. Tóth Bálint: Ketten egyedül
 244. Nagy Gáspár: Ima
 245. Ladányi Mihály: Tizenegyedik parancsolat
 246. Ismeretlen magyar költő: Óda a Magyar Ifjúsághoz
 247. Iluh István: Tenni a jóért - A semmi semmi-e
 248. Udud István: Kölcsey utolsó imája
 249. Kosztolányi Dezső: Az apa
 250. Oravecz Imre: Még
 251. Orbán Ottó: Törpék
 252. Székely Magda verseiből
 253. Jónás Tamás: Erdei remete az ifjú Gótamát okítja
 254. Dénes György: Rímpörgető
 255. Juhász Gyula: A Tábor hegyén
 256. Ábrányi Emil: Él a magyar...
 257. Sík Sándor: Kérdések felelet nélkül
 258. Puszta Sándor: Fészek
 259. Weöres Sándor: Üdvösség
 260. Angelus Silesius: Könyörgés a Szentlélekhez
 261. Nádudvari Nagy János: Óhajtás ősszel...
 262. Arany János: Honnan és hová?
 263. Nádasdy Ádám: Ars poetica
 264. Fodor Ákos: Sose bánd
 265. Garai Gábor: Jókedvet adj
 266. Bede Anna: Fohász
 267. E. Isenhour: Add tovább!
 268. Füst Milán: Magyar könyörgés
 269. Hartay Csaba: Kezdet – Semmi különös – Üresedés
 270. Harsányi Lajos: Ki az Úr?
 271. Varró Dániel: Email – sms
 272. Ambrus Gábor: Cyberszerelem – Mondóka
 273. Sík Sándor: A fenyőfa éneke
 274. Rainer Maria Rilke: Krisztus születése
 275. Czigány Zoltán: Kötött forma
 276. Holczer József SP: Karácsonyi örömének
 277. Vörösmarty Mihály: A szent ember
 278. Szabó Lőrinc: Egy pohár víz
 279. Szabó Lőrinc : Magány
 280. Sík Sándor: Az acélember
 281. Arany János: Vágy
 282. Mentes Mihály: Az Úr bennem
 283. Angelus Silesius: A szív, hol Isten lakozik
 284. Domoszlai Orsolya: Nem így kellene
 285. Ezra Pound: A jócimbora balladája (Ballad of the Goodly Fere)
 286. Wass Albert: Előhang (Virágtemetés)
 287. Baráth Gyula: Bohóc
 288. Ratkó József: Halott halottaim
 289. Juhász Gyula: Calasantius
 290. Kerekes Károly: A karácsonyi éj titka
 291. Makkai Ádám: Jézus és a démonok imája
 292. Dsida Jenő: Hegyi beszéd
 293. Martin Luther: Muzsika asszony
 294. Sík Sándor: Mária és Márta
 295. Nagy László: Hegyi beszéd
 296. Gyurkovics Tibor: Istenem
 297. Illyés Gyula: Nem volt elég
 298. Weöres Sándor: A jóságról
 299. Dutka Ákos: Karácsonyi beszélgetés az Úr Jézussal 1923-ban
 300. Széllyes Sándor: Székely Karácsony
 301. Tollas Tibor: Fenyők
 302. Szabó Magda: Karácsony
 303. Hermann Hesse: Lépcsők
 304. Szabó Lőrinc: Dzsuang-Dszi álma
 305. Szilágyi Domokos: Hajnal
 306. József Attila: Ködből, csöndből
 307. Orbán Ottó: A magyar népdalhoz
 308. Illyés Gyula: Költők egymás közt
 309. Áprily Lajos: A kertbe ment
 310. Falu Tamás: Anyád
 311. Eörsi István: Az ördögfióka és a tündér
 312. Harsányi Kálmán: A Balkánt jártuk...
 313. Jókai Anna: Ima – virágvasárnap alkonyán
 314. Mezei Balázs: Naplórészlet
 315. Fodor Ákos: Arcképcsarnok
 316. Szöllősi Zoltán: Aranymise
 317. Varró Dániel: Üzenet az olvasóknak
 318. Máté Imre: Yotengrit (részlet)
 319. Dsida Jenő: Tekintet nélkül
 320. Langer Ilona: Szent Pál levele a korinthusiakhoz
 321. Kunszery Gyula: Verses krónika 1947-ről
 322. Weöres Sándor: Örök pillanat
 323. Ady Endre: Teveled az Isten
 324. Harsányi Lajos: Legenda
 325. Puszta Sándor: Rendeltetés
 326. Sík Sándor: Bocsássatok meg
 327. József Attila: Prédikáció
 328. József Attila: Csöndes estéli zsoltár
 329. József Attila: Kukoricaföld
 330. Szabó T. Anna: A nézés
 331. Jan Twardowski: juhok a farkasok közé
 332. Jan Twardowski: várakozás
 333. Jan Twardowski: könyörgés
 334. Jan Twardowski: várjál
 335. Jan Twardowski: megbíztam az útban
 336. Vladimir Holan: Feltámadás
 337. R. Dániel Irén: Kérdezek
 338. Garai Gábor: Jókedvet adj
 339. Ady Endre: Alázatosság langy esője
 340. Székely János: Semmi soha
 341. Áprily Lajos: Fogyó idő
 342. Reményik Sándor: Csomó
 343. Mezey Katalin: Boldog
 344. Jókai Anna: A magzat imája
 345. Újesztendőre
 346. Szép Zsuzsa: Egy a világ
 347. Ady Endre: Szent Margit legendája
 348. Kosztolányi Dezső: Anyák
 349. Roald Dahl: Tanács a televíziózással kapcsolatban
 350. Reményik Sándor: Tündérfok
 351. Pákolitz István: Naponként
 352. Weöres Sándor: Ki minek gondol, az vagyok annak...
 353. Pákolitz István: Viszontlátásra – Megátalkodott – Szánalomból
 354. Váci Mihály: Ave Mária
 355. Reményik Sándor: A megbékélt Ady Endrének
 356. Ady Endre: Halottak napján
 357. Leon: Fény és Sötétség
 358. Tüzes Bálint: Téli imádság – Nagyravágyó félelem
 359. Weöres Sándor: Találkozás egy teljes-emberrel
 360. Oriah Hegyi Álmodó indián törzsfőnök verse
 361. Térey János: Pacific – Hero or zero – Tisztelt Hatalom!
 362. Gergely Ágnes: Szikrázó kelta szerelem
 363. Zelk Zoltán: Haikuk
 364. Kozma László: Harangok érce
 365. Kunszery Gyula: Költői levél Ortutay Gyulához
 366. Árvai Emil: Utolsó vacsora – Húsvét
 367. Weöres Sándor: Üdvösség
 368. Kertész Eszter: a test feltámadását
 369. Szentgyörgyi Albert: Psalmus Humanus
 370. „Mint ki csillaggal bélyeges” – Czipri Éva (1943-1974) verseiből
 371. Babits Mihály: Alkonyi prológus
 372. Kannás Alajos: A kereső
 373. Fazekas Lajos: Megérintettél...
 374. Vörös István: A magázás művészete
 375. Donna Overall: Zorbát megértve (Understanding Zorba)
 376. Jónás Tamás: Anyu, utoljára
 377. Áprily Lajos: A csavargó a halálra gondol
 378. Lackfi János: Örök
 379. Arany János: Ráchel siralma
 380. Reményik Sándor: „Az ismeretlen Istennek”
 381. Kerékszeg
 382. Túrmezei Erzsébet: Mai Kyrie
 383. Túrmezei Erzsébet: Újévi kérés
 384. Kiss Judit Ágnes: Szó
 385. Háló Gyula: Versek
 386. Reviczky Gyula: Húsvét
 387. Dragomán György: Az átkelés
 388. Túrmezei Erzsébet: Az enyém
 389. Jiří Wolker: Koldusok
 390. Muraközy Gyula: Példázat a magvetőről
 391. Túrmezei Erzsébet: Példázat a magvetőről
 392. Ranschburg Jenő: Mágia
 393. Réczei Margit: A kánaáni asszony kiáltozása
 394. Vas István: Párbeszéd két ismeretlen között
 395. say istván: fohászos - haikufüzér
 396. Ferenczes István: Csíksomlyói Naphimnusz


dugo@szepi_PONT_hu