1956. november 7-én az orosz tankokkal vívott harcban esett el Gérecz Attila költő. Börtönéből a forradalom szabadította ki, ő rögtön a barikádra ment. Élete szinte jelképe a korszak kegyetlenségének: hazaárulás vádjával ítélték el, négyszer temették újra, míg végső nyughelyére kerülhetett.

Gérecz Attila

  Karácsonyi ének a börtönben

  Fia képe előtt leboruló asszony,
  Drága vonásain torzul a fájdalom.
  Könnybefúlt hangjában mély kínok zihálnak.
  – Hallod, Názáreti?
  Segítsd az anyánkat!

  Nedves zárkák alján összeroskadt árnyak.
  Fásult, néma vággyal szent csodára várnak.
  Vasrácsokon átal halvány fényre néznek.
  – Hallod, Názáreti?
  Peregnek az évek…

  Tágult pupillákon tébolyult kín lángja.
  Négy zokogva készül a mártírhalálra.
  Torkához kap, s felsír álmában a gyermek:
  – Hallod, Názáreti?
  „Apámat ne engedd!”

  Túl a szitok zaján felcsendül az ének.
  Zúg, dagad, hömpölyög, felujjong a lélek.
  Megrendül a börtön, recsegnek a zárak,
  Rab torkok harsogják szerte a világnak:
  Dicsőség Istennek, békesség a népnek:
  – Hallod, Názáreti?
  Hozzád száll az ének.


dugo@szepi_PONT_hu