Tima:

 1. Szent Patrik: Úti imádság
 2. Lukács evangéliuma: Ave Maria
 3. Reggelre
 4. Estére
 5. Csanád: Hálaima
 6. Assisi Szent Ferenc: Békességért
 7. Kiszámolós
 8. Ágoston imája: Ó, örök szépség (Vallomások X.38,40.)
 9. II. János Pál : Újévi ima
 10. Farkas I.: Nagyböjtre
 11. Bonaventura: Ne hidd, hogy elegendő...
 12. Kis Szent Teréz: Önfelajánlás
 13. Rudyard Kipling: Ha... (If)
 14. Mélység
 15. Bőthy Ottó: Krisztus Teste
 16. Pinczési Judit: Profanatio
 17. Jörg Zink: A teremtéstörténet visszája
 18. II. János Pál pápa imádsága a békéért 1991. január 16-án:
 19. A Jézus bacilus
 20. Baranyi Ferenc: Porvers
 21. Dsida Jenő: A gyöngék imája
 22. Biblia: Egységért – olvasmány
 23. Bokor: Hiszekegy – bokros
 24. A mennyország köztünk van
 25. két kérdés
 26. Ökumenikus kánon
 27. Gyombolai Márton : A Szürkék üzenete
 28. Hegyi Béla: Hatéves voltam...
 29. Mise: Új Hiszekegy
 30. Egy keskeny út
 31. Kertész László: Nyitott száj némán is sikolt
 32. Lábnyomok
 33. A Sátán evangéliuma
 34. Angol imák
 35. Sík Sándor SP: Mi Éltetőnk
 36. A sikeres élet titka
 37. Toldalagi Pál: Anya és gyermeke
 38. Levél egy farizeusnak
 39. Kempis - Krisztus követése: Uram, íme itt állok előtted...
 40. O Pater parvulorum
 41. Sík Sándor SP: Himnusz Kalazanci Szent Józsefhez
 42. Simon Sándor SP: Himnusz a Kegyes Iskolák Királynéjához
 43. Dicta salutaria
 44. Szentmise előtt
 45. Sík Sándor: Verses imádság
 46. Magyarok Nagyasszonyához
 47. Newman: Ima
 48. Szent Ágoston: Isten szépségéről
 49. Szent Ágoston: Isten jóságáról
 50. Mise: Római kánon
 51. Pierre Imberdis, Xavier Perrin: Mi a te kérdésed?
 52. Jörg Zink: Hitvallás
 53. A szentatya imája Szűz Máriához
 54. Hogyan beszélhetsz garantáltan sikertelenül Jézus Krisztusról?
 55. Az értékesen töltött vasárnap tízparancsolata
 56. Helder Camara érsek: Ha próbára teszel
 57. A boldogságos Szűz tizenkétcsillagú koronája
 58. Corona Duodecim Stellarum Beatae Mariae Virginis
 59. Bodor Pál (Diurnus): A lezsidózott emberiség
 60. Dugonics András: Imádság magamért
 61. Szent Efrém diakónus beszédeiből
 62. Franz Edlinger: Szükségünk van-e a megtérésre?
 63. Doris Reinthaler: Felráztál
 64. Tudományos technikai forradalom
 65. Gyombolai Márton: Pusztaszeri új testamentum
 66. Hamvas Béla: A láthatatlan történet
 67. Hűségima
 68. Pilinszky János: A várakozás szentsége
 69. Advent
 70. Szent Ágoston: (A jászolban fekszik...)
 71. Király Ignác: Examen
 72. Az elmélkedésről
 73. Romano Guardini: Imádság nehéz órában
 74. Szabó Pál Tivadar: Magyar bűnbánat
 75. S. M.: Ima
 76. Szőlössy Tibor: Kárpátaljai Miatyánk
 77. „Teréz anya munkatársai nemzetközi társulatának” szabályzatá-ból
 78. Szent-Gály Kata: Keresztúton
 79. Révbíró Tamás: Hét nap, amely megríkatta a világot
 80. A vetés a fontos...
 81. Fehér Klára: Komputer
 82. Sík Sándor: Jézus Krisztus
 83. John Pinedo: Televízió zsoltár
 84. A 23. zsoltár modern változata
 85. Emberi hiszekegy
 86. A horgászó macska
 87. A fiatal és az öreg sólyom
 88. A kereszt mint tükör
 89. Lajos bácsi: A legszebb könnycsepp
 90. A legyező és a forróvizes palack
 91. Példázat kakasfestőről
 92. Gyombolai Márton: Újra küldesz
 93. Gyombolai Márton: Az én hitem
 94. Szent-Gály Kata: Testamentum
 95. Ismeretlen költő: Mindig csak adni
 96. Bódás János: Ki van jelölve a helyed
 97. Paul Roth: Mentsd meg a karácsonyt
 98. Ismeretlen szerző: Karácsonyi ének
 99. Albert Károly: Híd vagyok!
 100. Newman bíboros: Erőssé vált bennem a hit
 101. Szabóné Mátrai Marianna: Nem helyzetekben élsz, hanem útközben
 102. A sport tízparancsolata
 103. Aradi vértanúk - 1999.
 104. Ne szakíts félbe, Uram, imádkozom!
 105. Zsoltár az egyházról
 106. Aquinói Szent Tamás: Imádság keresztény erényekért
 107. Mi Tőkénk...
 108. Hol kezdődik a Mennyország?
 109. Fabiny Tamás: Az elveszett juh
 110. Bálintné Kis Beáta: Kavicsok
 111. Pajor András: Sztrájkolhat-e a keresztény vasutas?
 112. Startpisztolytól célszalagig
 113. Imádság
 114. Szíriai Szent Efrém: A keleti egyház nagyböjti imádsága
 115. Kínai szállóige
 116. Farkas István SP: „Szép szabadságotokat önkéntes fegyelemmel őrizzétek!”
 117. Pedro Casaldáliga: Jubileumi litániák
 118. Iskolai tízparancsolat
 119. Mobil himnusz
 120. Pintér Zoltán: Kérdések
 121. Dietrich Bonhoeffer: Tudhattuk-e, hogy szereteted annyira fáj?
 122. Acsán Zsolt: Tíz ötlet böjtölésre
 123. Mégis
 124. Nepáli szerencsehozó mantra
 125. Gergely G. András: Jézus monológja a keresztúton
 126. A bárány
 127. Imádság a hivatás felismeréséért
 128. Étkezési imák
 129. - bp -: Ébredés
 130. Ablonczy Margit: Tudod-e?
 131. Simon András: Mi Atyánk...
 132. Interjú Istennel...
 133. Egy amerikai gyülekezet körleveléből: Élő egyház – halott egyház
 134. Dr. Gyökössy Endre: A Boldogmondások margójára
 135. A hitoktatók nyolc boldogsága
 136. John Newton: Amazing Grace
 137. BÖJT – 2001.
 138. Wayne McCarty: Így hát Isten megalkotta a földművest...
 139. Szent Patrik kódexbeli áldás
 140. Jézus Szíve ígéretei
 141. Vörös Éva: A tékozló lány története
 142. Thomas Schwaiger: Martina
 143. Mária Szeretete
 144. Szeptember havának a nyolcadik napján
 145. Csukás István: Istenke, vedd térdedre édesanyámat!
 146. Sion News / Jerusalem - 0032.11.09
 147. Lelkiismeretvizsgálat – a keresztúton
 148. Falu Tamás: Esti ima
 149. Szalézi Szent Ferenc: Ima
 150. Loyolai Szt. Ignác: Önfelajánlás
 151. Eszterházy Pál Nádor (1635-1713) könyörgése
 152. Kisgyerekek kérik szüleiktől...
 153. Az ablak
 154. II. János Pál pápa imája
 155. Milyen sokféle dolgot tanulhatunk egy kutyától?
 156. Király Ignácz: Halálbüntetést? – No nem!
 157. A szünidőben
 158. Nyaralók / Kirándulók / Nyári vakációzók Tízparancsolata
 159. Egy magzat imája - Így imádkozza a keresztutat egy abortuszra ítélt magzat
 160. 25 érv a házasság előtti tisztaság mellett
 161. Pio atya imája szentáldozás után
 162. Székely asztali-áldás
 163. Mese a jövőről
 164. Az időről...
 165. Prohászka Ottokár: Elmélkedések az Evangéliumról
 166. Magyarország felajánlása
 167. Zsoltár
 168. Tudományos technikai forradalom
 169. Franklin az erényekről...
 170. Ima
 171. Ismeretlen indiai költő imája
 172. Gertrud von Le Fort: Vissza az Egyházba
 173. Kozma László: A Mikulás mosolya
 174. Zen történet: A pokol kapui
 175. Ismeretlen szerző: Adventi kérés
 176. Theodor: Agymosás
 177. Antoine de Saint-Exupery: Fohász
 178. Nikosz Kazantzakisz: Három lélek, három imádság
 179. Pilinszky János: Tökéletesség és alázat
 180. Ha nézed a világot
 181. Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd
 182. Friedrich Nietzsche gondolata
 183. Czakó Gábor: Fogadkozás
 184. Frank Tashlin: A Medve, aki nem volt az
 185. Ajándékok,
 186. A fogyasztói keresztény Miatyánkja
 187. Átváltozások
 188. Adj Uram...
 189. Flüe-i Szt. Miklós imája
 190. Gonoszság nyolc szelleme
 191. Recept az újesztendőre
 192. Farkas József: Emberi „többletünk”
 193. Solymár József: Tanmese az uralkodók természetéről
 194. Jótanácsok
 195. J. H. Newman: Istenem!
 196. Mik a bűnök? - Örökös NEM-ek!
 197. Helén Keller: Köszönöm, Istenem, fogyatékosságomat
 198. Szent-Gály Kata: Az én imakönyvem
 199. A Nag Hammadi egyik példabeszéde
 200. L. J. Suenes bíboros: Imádság
 201. Miatyánk
 202. Szathmáry Sándor: Áram a huzalban
  Kovács Tibor: A legnagyobb hiány
 203. Fodor András: Pünkösd
  Czakó Gábor: Jöjj, Szentlélek!
 204. Teréz anya: Az élet himnusza
 205. Adelheid Cramer: Mai Miatyánk
 206. Máriássyné Szemere Katinka: A fületlen bögre
 207. Ismeretlen szerző: Szalmaszál
 208. Farkas István: Az ingaóra
 209. Sipeki Zoltán: A tücsök és a hangya
 210. A sziget
 211. Dr. Csókay András:
  Európa mindent a kereszténységnek köszönhet (Magyar Nemzet, 2003. október 18.)
  Sebészkés, avagy a zongorának támasztott tükör (Magyar Nemzet, 2003. július 31.)
  Az ember eredendően jó
 212. Czakó Gábor: Halottak napja
  Bényei József: Végrendelet
 213. Noé bárkája
 214. Szalézi Szent Ferenc: A kereszt
 215. A legnagyobb bolond
 216. Élet a születés után?
 217. Ismeretlen szerző: Judás megtérése
 218. Johannes Langer: Nem akarok hinni...
 219. Egyedül Isten
 220. Természetfölötti hallás
 221. Ágnes Begin: Figyelj és hallgass meg...
 222. Wass Albert: Előhang
 223. Három vándor az úton
 224. Kövek, kavicsok, homok...
 225. Gandhi: A tökélyről
 226. Vörös Éva: Békemeditáció
 227. Hermann Münzel: Rövid útmutató az ellenség lefegyverzéséhez
 228. Farkas István: Randevú
 229. Útravaló a hétvégére – az emberi kapcsolatainkhoz
 230. Mi lenne...
 231. Hamvazószerda
 232. G. Palau SJ: Taníts...
 233. G. Palau SJ:: Hűségesen követni kell a Mestert...
 234. Fritz testvér álma
 235. M. Gud: Már régóta szeretnék beszélni veled...
 236. A papi hivatás kegyelméért
 237. Gondolatok Istenről
 238. A vadlibák közössége – és mi...
 239. Csiu Csun-lin: A kis felhő
 240. René Remacle: A mosoly
 241. A tévénézés tízparancsolata
 242. Csendes percek
 243. A szenvedés
 244. Elie Wiesel: Az éjszaka
 245. Fohászok az életre...
 246. Jónás Árpád: Non scolae sed vitae discimus...
 247. Mi a szeretet?
 248. Mi a pap?
 249. Ismeretlen szerző: Az igazi játék
 250. Jörg Bopp: A test mint ellenség
 251. Vörös Éva: Halálos szeretet
 252. Leló: : Apukám!
 253. Ismeretlen szerző: Paradoxon
 254. Keresztút gyermekeknek
 255. Dr. B Gy: A repedt cserépedény
 256. Linda Schubert: Hogyan imádkozzunk másokért?
 257. Olyan az élet...
 258. Henriette Chrasson: Rózsafüzérrel a földalattin
 259. Butsy Lajos: István király, a szent
 260. Adrian Plass: Növekedésem kínjai
 261. Karácsonyi fűszerek
 262. Interjú a tíz bélpoklossal
 263. Krisztus szenvedése – ma
 264. Jézus tanítványa, miért alszol?
 265. XXIII. János pápa imádsága
 266. Meghallgatott imádság
 267. Taníts repülni, Uram!
 268. Charles de Foucauld: Szeretni valakit...
 269. Tolsztoj imádsága
 270. Advent
 271. Ismeretlen szerző: Módszertani útmutató
 272. Anselm Grün: A bennünk lakozó titok
 273. Peter Rosien: Jászol, kereszt és gyerekek Istene
 274. Vörös Éva: Angyalirigylés
 275. Való Zénó: Üzenet a gólyához
 276. Dieter Fohr: Az ajándékozásról
 277. A három király imája
 278. Dr. Benyik György: A repedt cserépedény
 279. Szent Bernát
 280. Neil Hopkins: Az ötvös tüze...
 281. Ministránsoknak...
 282. Szent Patrik reggeli imája
 283. hadd legyek a föld sója...
 284. John Henry Newman: Istenem, szükségem van rád
 285. A. C. Portalatin: Csöndes litánia
 286. Örvendjetek!
 287. Ha Mózesnek ma szólna az Úr?!
 288. Ima papi hivatásokért
 289. Levente Péter színész, rendező
 290. Döbrentei Ildikó meseíró
 291. Pünkösdi himnusz
 292. Egy csavargó tízparancsolata
 293. Coelho: Az alkimista (részletek)
 294. A Sátán találkozót tartott
 295. Godfried Danneels: Imádságok nagyböjtre
 296. Mester Zsolt: Az ilyenség védelmében
 297. A jobb szamaritánus
 298. Őskeresztény irásokból: A tizenkét apostol tanai – Keresztények
 299. Jelül szánsz minket...
 300. Beszámoló egy trappista kolostorból
 301. XXIII. János pápa: Egy lélek naplója
 302. Fénelon: Önkereséstől menekülj!
 303. Faludi Ferenc: Leander álma
 304. Advent '97
 305. Hogyan léphetünk a mennyországba?
 306. Hogyan választ az Úr anyát a fogyatékos gyermeknek?
 307. Késő középkori ismeretlen szerző: Elmélkedés Urunk kínszenvedéséről
 308. Gyurkovics Tibor: E-mail Jézusnak
 309. Assisi Szent Ferenc: Mária-köszöntő
 310. Adventi ima
 311. Stresszmentes advent?
 312. Carpe Deum!
 313. Andrea Schwarz: Észrevétlenül
 314. Gondolatok
 315. Busz nem megálló
 316. Andrea Schwarz: Másfajta ünnep
 317. Túróczy Zoltán: Tanács
 318. B Gy: Cseroki Indián
 319. Joseph Ratzinger: Kétely és hit – az ember helyzete az Istenkérdéssel szemben
 320. Paolo Coelho: A vándor
 321. Paolo Coelho: Útközben
 322. Vince József plébános: Hitvallásom
 323. Klima Sándor: Miatyánk
 324. A hívők Jézus-közösségének követelményei
 325. Zámbó Zoltán: Mi generálja a terrorizmust?
 326. Imádság betegekért
 327. B.Gy.: A béna imája
 328. Richard Bach: Illúziók
 329. Hamvas Béla: Oszd meg, amid van!
 330. Heinz Geist: Ima
 331. Uram, neked nincs szemed...
 332. Az ördögök értekezlete
 333. Josef A. Pilz: Jézus Krisztus
 334. A kíváncsi király
 335. Martin Luther King: A keresztény szeretet programja
 336. Amerikai ismeretlen: A mai nap...
 337. A nem böjtölő tanítvány imája
 338. A béna kezű ember imája
 339. Csanád Béla: Keresztúti napló
 340. Wass Albert: Erdélyi hitvallás
 341. B.Gy.: A pusztai vadállatok imája
 342. Kínai példabeszéd
 343. A szombat-tisztelő József
 344. Mikor az Örökkévaló teremtette a nőt...
 345. Jean Vanier nyomán: Közösség
 346. Mese az igazság győzelméről
 347. Gerard W. Hughes SJ: A bajkeverő
 348. Nyomorultak Miatyánkja
 349. Az Úr Jézus hét szava és halála a keresztfán
  Krisztus hét szava a kereszten
 350. Varga Gyöngyi: Fölfelé
 351. Chladek Tibor: Szépség
 352. Soren Kierkegaard: Vagy-vagy
 353. Nikodimosz Valindrasz archimandrita: Gyónási tanácsok
 354. Hálás vagyok...
 355. B. Gy.: A jeruzsálemi templom imája
 356. B. Gy.: A földbe hulló búzaszem imája
 357. B. Gy.: Cirenei Simon imája
 358. B. Gy.: Jézus barátainak imája
 359. B. Gy.: A „másik tanítvány” imája
 360. B. Gy.: A félelemmel teli tanítványok imája
 361. B. Gy.: Az örvendező, csodálkozó tanítvány imája
 362. Kértem Istent...
 363. Chérie Carter-Scott: Az emberré válás szabályai
 364. Adni...
 365. Dr. B Gy: Meghallgatnátok ezt a diákot?
 366. Bellon Gellért: A hét főbűn leküzdéséért
 367. XVI. Benedek pápa imája 2006-ban a Hivatások 43. Világnapján:
 368. XVI. Benedek pp: Ima szeretetért...
 369. Fabiny Tamás: Pertu
 370. Fabiny Tamás: Zinajda
 371. A szőlővessző imája
 372. Jézus barátainak imája
 373. Az Evangélium hirdetőinek imája
 374. Az egységre meghívottak imája
 375. Az Igazság Lelkét befogadók imája
 376. A küldetést kapó tizenegy tanítvány imája
 377. Az emeleti terem imája
 378. A pásztort ismerő juhok imája
 379. Belon Gellért pk: Ima a Szentlélek hét ajándékáért
 380. Madocsai Mária: Szentlélek
 381. Fabiny Tamás: A szeretet himnuszának mai tolmácsolása
 382. Kerekes Károly: A kereszt
 383. Hányszor, fiam?
 384. A lelkiismeret dönt
 385. Milyen az én ISTENKÉPEM?
 386. Szerzetességemről...
 387. A ghánai labdarúgó-válogatott imája
 388. A szélvihar imája
 389. Jairus imája
 390. A hitetlen názáretiek imája
 391. A földbe vetett mag imája
 392. Kristóf Attila: Én nem tudom...
 393. Ősi bölcsesség, modern világ
 394. A pásztor nélküli juhok imája
 395. Fülöp apostol imája
 396. Az élő kenyérből táplálkozók imája
 397. Teológus Új Szent Simeon: Jöjj!
 398. Lattaquié Ignatiosz metropolita: Szentlélek
 399. Surján László: Szubjektív gondolatok egy keresztelő kapcsán
 400. II. János Pál: Szentévi bulla 2000.
 401. Ha elvesztetted őt...
 402. A süketnéma imája
 403. Arne Garbort: Azt mondják
 404. Az idegen ördögűző imája
 405. II. János Pál pápa: Ima
 406. Sándor Erzsi: Kincsecskémnek szeretettel...
 407. Engedd, hogy szabad legyek!
 408. Pázmány Péter: Fohászkodás a hazáért
 409. A rózsa
 410. olAsz: 3 negatív (profán) + Isten (szent 3-ság)
 411. Teréz anya imája
 412. A drágakőről
 413. Az igazi szeretet
 414. A zsinagóga szolgájának imája
 415. A feldühödött nép imája
 416. Vörös Éva: Ima az arcomért
 417. Fabiny Tamás: Apokrif intelem imahétre
 418. Avilai Szt. Teréz: Krisztusnak itt a földön...
 419. Simon imája
 420. Szoftver-vásárlás
 421. A fiú, akinek béke volt a szívében
 422. A legfontosabb
 423. A „boldogok” imája
 424. Pázmány Péter: Betegekért
 425. Boldog Kalkuttai Teréz anya: Uram, akarod?
 426. Az ellenség imája
 427. A gerenda imája
 428. A százados szolgájának imája
 429. Éhes voltam,
 430. A kísértéssel küzdő tanítvány imája
 431. Péter, Jakab és János imája
 432. Cirenei Simon imája
 433. A „másik tanítvány” imája
 434. A félelemmel teli tanítványok imája
 435. A bűnbánó tanítvány imája
 436. A tékozló fiú imája
 437. A házasságtörő nő imája
 438. Jeruzsálem leányainak imája
 439. Egy tanítvány imája
 440. A sziklasír imája
 441. Mária Magdolna imája
 442. Az örömmel eltelt apostolok imája
 443. A Jézus iránti szeretetét megvalló Simon Péter imája
 444. Jézus juhainak imája
 445. Ima a távozó Mesterhez
 446. Szomorú imádság
 447. A Jézustól búcsúzó apostolok imája
 448. Az egységre törekvők imája
 449. Az Igazság Lelkére várakozók imája
 450. Ima a Szentháromsághoz
 451. Ima mennyei kenyérért
 452. A násznagy imája
 453. Uram, Istenem, szabadíts meg irgalmad szerint!
 454. MORZSÁK – hogy kenyérré váljék a szeretet...
 455. L. Gál Mária: Kettesben
 456. Johnson Gnanabaranam: Alakíts, formálj engem, Uram!
 457. Megkésett szöveg anyák napjára
 458. Mandulafa, beszélj nekem a Jóistenről!
 459. Volt egyszer egy pásztor...
 460. Autósok tízparancsolata
 461. Ima jó papokért
 462. Jaume Camprodon: A túrista imája(Prayer For The Tourist)
 463. A naimi ifjú édesanyjának imája
 464. Simon farizeus imája
 465. Péter imája
 466. A két haragvó tanítvány imája
 467. A hetvenkét tanítvány imája
 468. A törvénytudó imája
 469. Kronstadti Szent János: Az imádságról
 470. A naimi ifjú édesanyjának imája
 471. Márta imája
 472. Az állhatatosan imádkozó tanítvány imája
 473. A vagyonban bővelkedő imája
 474. Az éberen várakozó tanítványok imája
 475. A Jézus tüzével találkozó tanítvány imája
 476. A szűk kapun bemenők imája
 477. Az utolsó helyet elfoglaló tanítvány imája
 478. A családját gyűlölő tanítvány imája
 479. Az idősebb fiúk imája
 480. A hűtlen intéző imája
 481. A szegény Lázár imája
 482. A mustármag imája
 483. A tizedik leprás imája
 484. Az özvegyasszony imája
 485. A vámos imája
 486. Zakeus imája
 487. A szadduceus imája
 488. Az állhatatosak imája
 489. A jobb lator imája
 490. Látomások vagy farizeizmus?
 491. Régi ír áldás
 492. Abt Berthold Heigl OMC - Eisenbarth Kriszta: Vakációs gondolatok
 493. Pál Dániel Levente: Minden magyarok imája
 494. Hiábavaló keresés
 495. Rákóczi Ferenc imája
 496. Teréz anya: A legszebb a világon
 497. Teréz anya gondolatai
 498. Karácsonyi szeretethimnusz
 499. Tánczos Katalin: Az én miatyánkom
 500. Morus Tamás imája
 501. Szent Ambrus: A három ajándék és az Út
 502. Nagy Szent Leó: Betlehemi alázat
 503. Raj Tamás: A kaddis imáról
 504. Søren Kierkegaard: Álarcosbál
 505. Ha a Biblia lenne a mobilom...
 506. Gyermekem...
 507. Leonardo Boff: Miatyánk
 508. Régi magyar áldás
 509. Pecznyík Pál: Mi az imádság?
 510. Karl Rahner: Hiszek a Szentlélekben
 511. Ne legyél depi, legyél inkább HAPPY!!:)
 512. Gaston Courtois: Az öröm tízparancsolata
 513. Jézus testével táplálkozók imája
 514. Keresztelő János imája
 515. Jakab és János imája
 516. Ima a nyolc boldogság lelkületéért
 517. A megújult „régiek” imája
 518. Az ellenségét szerető ember imája
 519. A nem aggodalmaskodó ember imája
 520. A sziklára építő ember imája
 521. A tizenkét apostol imája
 522. Ősi buddhista ima minden napra
 523. Johannes Langer: Nem akarok hinni a cenzúra Istenében
 524. Dalai Láma mantrái
 525. A föld sóinak imája
 526. A megfáradottak imája
 527. Az életét elveszítő és megtaláló tanítvány imája
 528. A búza imája
 529. A félelem nélküliek imája
 530. Lévi Máté imája
 531. A magvető imája
 532. A piszkos kosár
 533. Optimista szabályzat
 534. A földbe rejtett kincs imája
 535. Az ötezer férfi imája
 536. Az elmerülő Péter imája
 537. A kánaáni asszony imája
 538. Péter, a szikla imája
 539. Az értetlenkedő Péter imája
 540. Karl Rahner: A hétköznapok teológiája – Mindennap imája
 541. Thomas Merton: Ima
 542. Bernardin Schellenberger: Hallgassunk a szívünk mélyéről feltörő kiáltásra
 543. Thomas Merton: Ima
 544. Pilinszky János: Imádságért
 545. A zárkózott testvér imája
 546. A hetvenszer hétszer megbocsátó imája
 547. A tétlen szőlőmunkás imája
 548. A földbe rejtett kincs imája
 549. Az ötezer férfi imája
 550. Továbbított gondolatok – Menny-bolt
 551. A kánaáni asszony imája
 552. Péter, a szikla imája
 553. A bizonytalankodó fiú imája
 554. Egy szőlőműves imája
 555. A választottak imája
 556. Az adópénz imája
 557. A legfőbb parancsot kereső tanítvány imája
 558. Az alázatos tanítvány imája
 559. A vőlegényt váró imája
 560. A talentumát kamatoztató tanítvány imája
 561. A mennyek országát birtokba vevők imája
 562. Hivatás
 563. A szabadságról – szokatlanul
 564. fr. Hegyi Bálint OFM: Sivatagi bogár
 565. Frank Otlaw: Ügyelj
 566. A blogolók tízparancsolata
 567. A bizalomról...
 568. Balázs Béla: Dallam
 569. Phil Bosmans: A komputer nem számol a szívvel
 570. Imádság internetezés előtt
 571. Saint-Exupéry: LXXIII.
 572. A Józan Ész halálára
 573. Jürgen Moltmann nyomán: Adventi imádság
 574. Sulyok Gábor: Új adventet, vagy mást akartok...?
 575. Vincze József: Elengedte...
 576. Jézus Krisztus
 577. Karl Barth: Imádság
 578. Az idő
 579. A kafarnaumi zsinagógába betérők imája
 580. Molnár Béla: Hatalma van
 581. Kereszténységgel kapcsolatos tévhitek
 582. Simon anyósának imája
 583. Egy cigánygyerek imája
 584. Johannes Hansen: Uram, alakítsd át életemet...
 585. Klaus Douglass: Az evangélium „magva”
 586. Hermann Kappen atya imája: 1883 Húsvétján
 587. Ismeretlen angol katona verse: Találkoztam Istennel
 588. II. Rákóczi Ferenc imája
 589. Vincze József: Búcsúlevelek
 590. Credo 2009
 591. Álláshirdetés
 592. Nisszai Szent Gergely
 593. Molnár Béla: Az iker
 594. Lanza del Vasto - Gandhi - Nazianzi Szent Gergely: A Bárka közösség imáiból
 595. Mihail Berberov: A hitedet óvd meg
 596. Aranyszájú Szent János: Ima
 597. A vak leány
 598. 10 tuti tipp Istentől:-)
 599. Gunhild Seyfert: Biciklizzünk!
 600. Homoki-Nagy Katalin: Kavicsdobáló
 601. A pók imája
 602. A rügyecske ezt hirdeti...
 603. Ha jézus ma eljön közénk...
 604. A szegénység...
 605. Istenem, te vagy a minden...
 606. Siegfried von Vegesack: A külvárosi utcalány legendája
 607. A tök imája
 608. Vincze József: Istennel semmi sem lehetetlen
 609. DrBeGyu: Anna prófétanő imája
 610. Kocsis Fülöp: Istenre figyelő böjt
 611. Nincs mentség!
 612. Döbrentey Ildikó: Kereszt
 613. Gandhi: A tökélyről
 614. Vörös Éva: Békemeditáció
 615. Dietrich Bonhoeffer: Credo
 616. Dietrich Bonhoeffer: Ki vagyok én?
 617. Imádság a Szentlélek hét ajándékáért
 618. Egy tanár imája
 619. Lajtorjás Szent János: Az imádság mibenléte és hatása
 620. Lénárd Ödön: Hiszekegy
 621. Ősi ír áldás
 622. Ó, kegyes Szűz Mária
 623. Klaus Hemmerle Aachen püspöke: Istennel találkozhatunk korlátainkban
 624. Bőzsöny Ferenc: Ima
 625. Várnai Péter: Himnusz a családok évében
 626. Imádság a Szent Pihenésért - Prayer for Holy Rest
 627. A szentatyák gondolatai a böjtről
 628. Gandhi szerint a 7 főbűn
 629. Saptapadi (Hét lépés, Seven steps) – Hindu házassági fogadalmak
 630. Ima a családokért
 631. Lattaquié Ignatios metropolita
 632. Szent Klára imája: Krisztus Öt Szent Sebéhez
 633. 50 ajándék gyermekeiteknek
 634. Farkas István: Piarista tanár lelki tükre
 635. Simone Weil: Kegyelem és nehézkedés
 636. Harsányi Lajos: Páli Szent Vince
 637. Egy morzsa se vesszen kárba!
 638. Döbrentey Ildikó: Kereszt
 639. A halálról
 640. Regina Brett: 45 tanulság
 641. Kempis Tamás szeretethimnusza
 642. Norbert Copray: Tízparancsolat a gazdag világ számára
 643. Jótanácsok az újesztendőre
 644. Karl Rahner: A csönd válasza
 645. B.Gy. SP: Beszélgetés egy hallgató csecsemővel
 646. Juan Arias: Az én Istenem törékeny
 647. Őszentsége, XVI. Benedek pápa üzenete a betegek XX. világnapjára
 648. Várj három napot!
 649. Tőzsér Endre SP: Kerékpárok és kerékpárosok megáldása
 650. Sztrilich Ágnes testvér: Credo
 651. Csaba testvér: Kilenc diófa
 652. Jámborkodó LITÁNIA
 653. Miért kiabálunk, amikor dühösek vagyunk?
 654. Sztrilich Ágnes: jobb és szebb
 655. Bulányi György SP: Fatimai Hiszekegy
 656. Tetű-űző litánia
 657. Jürgen Moltmann: Adventi ima
 658. Komáromi János: Boldog Új Évet!
 659. Ki a meggondolt fiatal?
 660. József OPraem: Böjt és arc
 661. XVI. Benedek pápa: Imádság nagyszülőkért
 662. M. Conte: Utas vagyok
 663. Szabó Lajos: Húsvéti imádság
 664. Zimányi József: Naomi (részlet)
 665. Az egyházban...
 666. Ferenc pápa: Imádság a Szent Családhoz
 667. Ferenc pápa: Az Evangelii Gaudium záróimádsága
 668. Ferenc pápa a gyónásról: A szégyenkezés jó és üdvös dolog
 669. Vasadi Péter: Krisztus hét szava a kereszten
 670. XXIII. János humora
 671. Várnai Péter: A televízió imája
 672. Mlecsenkov Angel: Hétköznapok Szentlelke
 673. A béka imája
 674. Várnai Péter: A mobiltelefon imája
 675. Várnai Péter: Az internetező imája
 676. Imádság nagyszülőkért
 677. Az arcátlan tolakodó imája
 678. Szent Ágoston levele az elmúlásról
 679. Faragó Gábor: Az imádság bűne
 680. Johannes Rosche: A legnagyobb dolog a világon
 681. Miért fordul az ember Istenhez?
 682. Szunyogh Xavér Ferenc: Neked adom...
 683. Ferenc pápa: Az öt ujj imája
 684. Ima Virágvasárnapra
 685. Bernhard Langenstein: Solo Dios Basta – IMÁDSÁG
 686. Kakucs Szilveszter: Csak fel kell nézni... tanulságos történetek
 687. Hofher József SJ: Családi asztal
 688. Ferenc pápa „Laudato si” kezdetű enciklikájának imái


dugo@szepi_PONT_hu