Severino Giner Guerri

Kalazanci Szent József, a piarista rend alapítója

[TARTALOM]

Agapé
Szeged, 2000

A fordítás alapjául szolgált:
San José de Calasanz
Editorial Católica, S. A.
Biblioteca de Autores Cristianos 67
Madrid, 1985, 1993

Fordította
Ruppert József Sch. P. (1–5. fejezet)
Dr. Domokos György (6–14. fejezet)
Polcz Iván korábbi fordításának felhasználásával.

A fordítást az eredetivel egybevetette
Tőzsér Endre Sch. P.

Megjelent a magyar piarista tartományfőnök 242/2000 számú engedélyével.

© Biblioteca de Autores Cristianos, de la Editorial Católica, S. A. Madrid, 1985
Hungarian translation © Ruppert József, Dr. Domokos György, 2000
Hungarian edition © Agapé, Ferences Nyomda és Könyvkiadó Kft, Szeged, 2000

Elektronikus változat:
Szász Imre

Kalazanci József fiatal spanyol papként, teológiai doktorként érkezik Rómába a 16. század végén, és kezdetben nyilvánvalóan az a vágya, hogy kanonoki javadalmat szerezzen. Isten azonban különleges feladatot szán ott neki.

E könyv végigvezet bennünket Kalazancius egész élettörténetén. Megtudhatjuk, hogyan élt Spanyolországban, miként jutott arra a döntésre Rómában, hogy iskolaszervezéssel foglalkozzon, és miért szánta rá magát új szerzetesrend alapítására.

Mélyen megrendíti a római szegénynegyedekben élő emberek nyomora. Tanúi lehetünk, miként fedezi fel élete új értelmét, és megsejthetjük titkát: a szegény Krisztust akarja szolgálni minden gyermekben. Vonzza őt Szent Ferenc szegénységének és szelídségének eszméje. A legkisebbekkel és a legszegényebbekkel foglalkozik legszívesebben. A lehető legtöbbet akarja nekik adni: Istenben való hitet, alapos tudást, szilárd erkölcsöt és reményt egy emberhez méltó társadalmi életre. A piarista rend, az ő lelkiségét folytatva, az egyház történelmében elsőként választja fő és kizárólagos szolgálatának a gyerekek keresztény nevelését és tanítását.

Sokaknak feladta a leckét életével: pedagógusként is szentté lehet válni, és a sok türelmet kívánó, gyakorta csalódást okozó és hiábavaló vesződségnek tűnő iskolai munka is az üdvösség, a tökéletes szeretet útja lehet! A keresztény tanári életnek is olyan életformának kell lennie, amely egyesíti a tevékeny és személődő dimenziót!

Severino Giner Guerri Murlában, Spanyolországban született 1930-ban. Piarista szerzetes. Doktorátust szerzett teológiából és egyháztörténelemből a római Gregoriana pápai egyetemen. Tizenhét éven keresztül teológiát és egyháztörténelmet tanított. Főszerkesztője volt a Comunidad Educativa, a Revista de Ciencias de la Educación és az Ephemerides Calasanctianae folyóiratoknak. 1985 óta a piarista rend hivatalos történetírója. Főműve Kalazanci Szent József új kritikai életrajza (Madrid, 1992). Jelen művét lefordították olasz, portugál, angol, lengyel, német és francia nyelvre is.


dugo@szepi_PONT_hu