PiárFutár
A Dugonics András Piarista Gimnázium lapja

Kiadja a Dugonics András Piarista Gimnázium a Dugonics András Alapítvány támogatásával – Megjelenik egy tanévben négyszer – Számlaszám: 10402805-28012423-00000000 – Felelős kiadó: Jusztinné Nedelkovics Aliz – Szerkesztő: Boldog Zoltán – Nyomdai előkészítés: Férc Szemes Áron – Szerkesztőség: 6724 Szeged, Bálint Sándor u. 14., Tel: 62/549-090, Elektronikus levélcím: piarfutar@szeged.piarista.hu

 

Piár Tájék

A szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium időszakos tájékoztatója


piarfutar@szeged.piarista.hu