Égi lakomára készüljünk (Miseének)

Kezdetre
Égi lakomára
Készüljünk, hívek,
Az öröm Királya
Már elénk siet.
Meggyógyulnak gondok, sebek,
És az Úrnak békélt szívvel
Mondunk víg éneket.

Dicsőítésre
Fölséges Úristen,
Eléd térdelünk.
Ember, angyal: minden
Dícsér, áld velünk.
Mert hatalmas a Te karod:
A víz borrá, a bor vérré
Válik, ha akarod.

Evangéliumra
Kánai menyegzőn
A Szűz Anya szól
Szent Fiához esdőn:
„Elfogyott a bor.”
Hat kővedret megtöltenek.
Jézus szól. A víz borrá lesz.
És ujjong a sereg.

Hiszekegyre
Hiszünk az Atyában:
Ô a hatalom.
Hiszünk egy Fiában:
Ô az irgalom.
Vigasztaló Szentlélekben,
Gondviselő, csodatevő
Áldott egy Istenben.

Felajánlásra
Fehér ostya és bor
Az áldozatunk,
Atyánk, magunkéból
Csak ezt adhatunk.
Harmatozd rá malasztodat
S Krisztus teste, Krisztus vére
Lesz a szent áldozat.

Szent, szent-re
Szent, szent, szent vagy: csengje
Vígan énekünk.
Szent, szent, szent vagy: zengje
Egész életünk.
Jézus hív, hogy éljünk Vele:
Ô a szívünk örömbora,
Lelkünk szent kenyere.

Forrás: SZVU (42)


A szöveg eredete a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár
a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza.


dugo@szepi_PONT_hu