Ez nap nékünk dícséretes nap

Ez nap nékünk dicséretes nap,
Napja vigasságunknak,
Új bizodalma váltságunknak,
Ma született Betlehemben Szűz Máriának
Úr Jézus Krisztus, mi Megváltónknak,
Áronnak vesszeje kivirágozék,
Tiszta Szűztől gyermek születék,
Mennyei királyul nékünk adaték,
Krisztusnak, Jézusnak nevezteték.

Ez a Gyermek, kit az Atyáknak
Igért Isten: Ádámnak,
Pátriárkáknak, Ábrahámnak,
Kiben minden nemzetségek megáldatának,
Életre majdan mind feltámadnak.
Áronnak vesszeje kivirágozék,
Tiszta Szűztől gyermek születék,
Mennyei királyul nékünk adaték,
Krisztusnak, Jézusnak nevezteték.

Megtört immár ördög hatalma,
A halálnak országa,
Pokloknak, bűnnek birodalma,
Megnyittaték mennyországnak erős kapuja,
Istennek kedve mireánk szálla.
Áronnak vesszeje kivirágozék,
Tiszta Szűztől gyermek születék,
Mennyei királyul nékünk adaték,
Krisztusnak, Jézusnak nevezteték.

Hálát adjunk az Úristennek,
Atya-Fiú-Léleknek,
És örvendezzünk a Gyermeknek.
Nagy örömet az angyalok nékünk hirdetnek,
Dícsérik Istent, úgy énekelnek.
Áronnak vesszeje kivirágozék,
Tiszta Szűztől gyermek születék,
Mennyei királyul nékünk adaték,
Krisztusnak, Jézusnak nevezteték.

Forrás: SZVU (22)


A szöveg eredete a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár
a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza.


dugo@szepi_PONT_hu