Ó, fényességes szép hajnal

Ó fényességes szép hajnal,
Kit így köszöntött az angyal:
Üdvözlégy, teljes malaszttal!

Dicsőséges Szűz Mária,
Atyaistennek szép lánya
És Szentléleknek mátkája.

Tehozzád küldetett mennyből
Szent Gábor angyal követül,
Istennek rendeléséből.

Szentséges Szűz, fiad leszen,
Ki Isten s ember lesz egyben,
És megmaradsz szüzességben.

Fiad az ég dicsősége,
A bűnösök reménysége
S a megtérők üdvössége.

Ó boldogságos Szűzanya,
Kérünk nagy méltóságodra,
Végy minket pártfogásodba!

Dicsőség Szentháromságnak,
Dícséret Szűz Máriának,
Üdvözítőnk szent Anyjának!

Forrás: SZVU (11)


A szöveg eredete a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár
a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza.


dugo@szepi_PONT_hu