Áron vesszeje virágzik

Áron vesszeje virágzik,
Reménységünk kicsírázik,
Választott Szűzből Isten anyja válik.
Ezt szent próféták megjövendölték,
Szent pátriárkák óhajtva kérték,
Szent atyák régen szívükbe rejtették.

Anna lánya, mivel hittél,
Az angyalnak mert engedtél,
Íme az Úrnak szolgálója lettél.
Üdvösségünknek hajnali pírja,
Mi sebeinknek orvosló írja,
Lábad a kígyó erejét lebírja.

Amit elzárt Éva vétke,
Utat ád az üdvösségbe
Szűz Máriának engedelmessége.
Szűz, téged tartunk szent Pátrónánknak,
Téged kiáltunk édes Anyánknak.
Légy orvoslója minden nyavalyánknak.

Forrás: SZVU (7)


A szöveg eredete a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár
a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza.


dugo@szepi_PONT_hu