Téged vár (Miseének)

Kezdetre
Téged vár a népek lelki sötétsége, Isten:
Nincs, ki nékünk harcainkban segítene itt lenn.
Ha szentséges arcod ragyog vándorutunk végén:
Megnyugosznak egymás mellett a nemzetek békén.

Evangéliumra
A sötétség tévedését, Uram, oszlasd széjjel
S töltsd be lelkünk Szentegyházad igaz igéjével.
Légy a népnek fényessége, hogy egy úton járjon,
És a kétség útvesztőin mégis Rád találjon.

Hiszekegyre
Hisszük, Jézus, Rajtad kívül többé nem kell várnunk
Más megváltót és tanítót. A mi Szentegyházunk
Igazságod csalhatatlan hirdetője, őre,
Amely bizton vezet üdvünk útjain előre.

Felajánlásra
Áldott kenyér s bor színébe jöjj, Uram, közénk le
S tekints szelíd kegyes szemmel e szenvedő népre,
Melynek szívét általjárja már a könny s a bánat
És vezeklő keresője lett az éghazának.

Felajánlásra
Örvendezzünk, keresztények, közel van az Isten,
És eléje minden lélek szentül közelítsen
S az angyalok seregének hangján énekelje:
Siess, Uram, jöjj le közénk, kérünk esdekelve.

Szent, szent-re
Ki elveszed tőlünk a bűnt, adj erőt szívünknek,
Hogy ellene-mondjunk a ránk leselkedő bűnnek
És egykoron győzelmesen mehessünk elédbe,
Angyalokkal „Szent, szent, szent vagy!” zenghessük az
égbe'.

Forrás: SZVU (4)


A szöveg eredete a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár
a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza.


dugo@szepi_PONT_hu