Harmatozzatok (Miseének)

Kezdetre
Harmatozzatok
Égi magasok!
Téged vár epedve
A halandók lelke,
Jöjj el, édes Üdvözítőnk!

Kezdetre
Mert az emberek
Ott tévelygenek,
Hol te égi fényed
Útján nem vezérled
Ôket, édes Üdvözítőnk!

Dicsőítésre
Áldás, dícséret
És hála néked:
Mert fényes világunk
S legfőbb boldogságunk
Te vagy, édes Üdvözítőnk!

Evangéliumra
A prófétáknak
Lelkei láttak
Szent jelenésekben
S téged békességben
Vártak, édes Üdvözítőnk!

Evangéliumra
Te ember lettél,
S új tant hirdettél.
A jövendölések
Beteljesedének
Rólad, édes Üdvözítőnk!

Hiszekegyre
Hiszünk tebenned,
Égi szent követ:
Út, igazság, élet.
Hittel vallunk téged
Istenünknek, Üdvözítőnk!

Felajánlásra
Ím, az áldozat,
Melyet bemutat
Szolgád Fölségednek:
Jöjj el és szenteld meg,
Ó kegyelmes Üdvözítőnk!

Felajánlásra
Nyújtsd malasztodat,
Hogy ez áldozat
Bánatot gerjesszen
Bűnös szíveinkben.
Ó segíts meg, Üdvözítőnk!

Szent, szent-re
Szent az egy Isten
Három személyben.
Az Atyaistennel
És a Szentlélekkel
Szent vagy, édes Üdvözítőnk!

Forrás: SZVU (2)


A szöveg eredete a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár
a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza.


dugo@szepi_PONT_hu