Pécselyi Király Imre:

Krisztus Urunknak áldott születésén

Krisztus Urunknak áldott születésén,
Angyali verset mondjunk szent ünnepén,
Mely Betlehemnek mezejében régen zengett eképen:

A magasságban dicsőség Istennek,
Békesség legyen földön embereknek,
És jóakarat mindenféle népnek és nemzetségnek!

A nemes Betlehemnek városába'
Gyermek született szűztől e világra,
Örömet hozott Ádám árváira, maradékira.

Hála legyen mennybéli szent Atyánknak,
Hála legyen született Jézusunknak
És Szentléleknek, mi vigasztalónknak, bölcs oktatónknak!

Ó örök Isten, dicső Szentháromság.
Szálljon mireánk mennyei vígasság,
Távozzék tőlünk minden szomorúság, légyen vidámság!


A szöveg eredete a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár
a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza.


dugo@szepi_PONT_hu