Regös tábor - 1997

segélj el uram isten

(Felföld, Zoborvidék, Menyhe)

segélj el uram isten
ahová mink elindultunk
a hegybe a völgybe
a rózsáknak erdejébe

télizöld télizöld
szép apró télizöld
levelében szép zöld
virágjában igen ékes

a menyasszony háza fölött
egy nagy felhő kerekedett
abból esik lassú eső
mossa össze mind a kettőt

hajnal hasad csillag ragyog

(Felföld, Zoborvidék, Menyhe)

hajnal hasad csillag ragyog
mégis a lányoknál vagyok
jaj istenem de szégyellem
hogy a hajnal itt ér engem

őszi harmat hideg eső
ősszel érik meg a szőlő
ha megérik borrá szűrik
potus annit férjhez kérik

ez a legény megkérette
kostyál jános nem engedte
a foglalót is rátette
mégis magáénak tette

ne aludj el két szememnek világa

(Felföld, Zoborvidék, Menyhe)

ne aludj el két szememnek világa
mert majd fölkel piros hajnal csillaga

egyik csillag kostyál jános csillaga
másik csillag potus anni csillaga

akit adtam a jegygyűrűt add vissza
homály fogta gyémántkövét nem tiszta

dunna dunna tarka dunna

(Felföld, Zoborvidék, Menyhe)

dunna dunna tarka dunna
minden legény alábújna
minden legény alábújna

még olyan is találkozna
szent györgy napig elaludna
szent györgy napig elaludna

fehér ruha a fejemen

(Felföld, Zoborvidék, Menyhe)

fehér ruha a fejemen
fekete gyász a szívemen
fekete gyász a szívemen

mert akit én úgy szeretek
azzal együtt nem élhetek
azzal együtt nem élhetek

édesanyám sok szép szava
kit fogadtam kit nem soha
kit fogadtam kit nem soha

most ha élne megfogadnám
kezét-lábát megcsókolnám
kezét-lábát megcsókolnám

szent jános áldása szálljon mireánk

(Felföld, Zoborvidék, Menyhe)

szent jános áldása szálljon mireánk
az úr isten éltesse a házigazdát

árpájából búzájából soha ne fogyjon
csapra ütött hordójából mindig csurogjon

az úr isten éltesse ne haragudjon
az úr isten éltesse a háziasszonyt

feje foga hasa gyomra soha ne fájjon
tyúkjaiból lúdjaibúl soha ne fogyjon
az úr isten éltesse ne haragudjon

igyunk bort, pálinkát

(Felföld, Zoborvidék)

igyunk bort, pálinkát
mert most ingyen adják
de biz utoljára
megkérik az árát

bort iszom én nem pálinkát
nem élek én búval mint más
nem élek én búval mint más

ha én búval élnék mint más
megölne engem a sírás
megölne engem a sírás

(1. versszak dallamára)
igyatok egyetek
nagy begyet rakjatok
hogyha hazamentek
ne panaszkodjatok

ha ittatok ettetek
innen bizony menjetek
félen van már a hordó
nem éri el a bordó

jaj pártám jaj pártám

(Erdély, Szilágyság, Kárásztelek)

jaj pártám jaj pártám
győri gyöngyös pártám
nem elvesztettelek
csak fölcseréltelek

egy kontyért egy gondért
egy szőke legényért
egy kontyért egy gondért
egy szőke legényért

örömmel virrad fel
reám e szép reggel
örömmel üdvözlöm
ártatlan szívemmel

mert ma változott meg
életemnek sorsa
vagy holtig örömre
vagy örökös búra

amíg leány voltam
szabad madár voltam
ha reggel elmentem
este hazamentem

nem kérdték hol voltál
hol jártál mit láttál
időt mulasztottál
napot halasztottál

jaj pártám jaj pártám
győri gyöngyös pártám
aranyból ezüstből
tündöklő koronám

adjon isten egísséget

(Felföld, Zoborvidék, Menyhe)

adjon isten egísséget
köszönjük a vendígsíget
köszönjük a vendígsíget

köszönjük a vendígsíget
hozzánk való szívességet
hozzánk való szívességet

három pénzt adtam

(Felföld, Zoborvidék, Menyhe)

három pénzt adtam
a bargulyába
mégsem mehettem
legelöl táncba
legelöl táncba

előre külgyik
a kostyál jánost
vállára adják
a potus annit
a potus annit

ugrasd meg ugrasd
paripa módra
pergesd meg pergesd
karika módra
karika módra

olyat ugorjon
mind a paripa
olyat perdüljön
mind a karika
mind a karika

ne sirasd gyöngykoszorúdat

(Erdély, Mezőség, Szék)

ne sirasd gyöngykoszorúdat
ne sirasd gyöngykoszorúdat
kötök én még neked olyant
kötök én még neked olyant

éjjel nappal kössed rózsám
éjjel nappal kössed rózsám
úgysem leszek többet leány
úgysem leszek többet leány

a menyasszony szép virág

(Erdély, Mezőség, Szék)

a menyasszony szép virág koszorúja gyöngyvirág
az a boldog vőlegény ki azt mondja az enyém
a menyasszony gyöngykoszorú csak az én szívem szomorú
a menyasszony szíve tája boldog minden dobbanása

virágos a fa teteje koszorús a leány feje
hullani kell a virágnak esküdni kell a leánynak
gyere rózsám gyere már mert a szívem téged vár
téged óhajt téged vár téged csókolni nem kár

szép a leány ha lánykort ér szép hajával játszik a szél
nem is tudja mi a bánat míg lánybarátival hálhat
de a leány férjhez megy már s kalickába bézárt madár
megtudta hogy mi a bánat mert az örömtől megvállott

megkötötték nékem a koszorút

(Dunántúl, Somogy, Berzence)

megkötötték nékem a koszorút
ágaboga a nyakamba borult
köttek bele szép zöld rozmaringot
közepébe csokros búbánatot

ága-boga hajolt a vállamra
keblemre zöld leveles lombja
bús szívemre szállott víg illatja
sok víg napom fordult siralomra

este későn falu végen jártam

(Dunántúl, Somogy, Nemespátró)

este későn falu végen jártam
három csillagot az égen láttam
mind a három csak azt jelentgeti
hogy minékünk haza el kell menni

mikor az én vendégségem lészen
összehívom az én szép vendégem
összehívok hetvenhét szakácsot
hogy levesbe főzzenek kalácsot

kocsira ládát

(Dunántúl, Somogy, Nemespátró)

kocsira ládát hegyibe dunyhát magam is fölülök
jaj anyám anyám kedves szülő dajkám de hamar elvisznek

zörög a kocsi pattog a jancsi talán értem jönnek
jaj anyám anyám kedves szülő dajkám de hamar elvisznek

jeruzsálem felé de dörögnek az ágyúk

(Dunántúl, Somogy, Kisbárapáti)

jeruzsálem felé de dörögnek az ágyúk
öreg baka mért vagy olyan szomorú
hogyne volnék százados úr olyan szomorú
most is arra visznek merre dörög az ágyu

százados úr kiadja azt nékünk parancsba
hogy ne írjon senki levelet haza
írok bizony oly szomorú gyászos levelet
z édesanyám szíve kőből van is megreped

kaszárnya kaszárnya

(Erdély, Mezőség, Buza)

kaszárnya kaszárnya
sűrű rácsos ablak rajta
közepében egy kerek márvány asztal
hej gyászlevelem rajta

gyászlevelem rajta
nincsen aki elolvassa
van szeretőm egy tizennyolc éves lány
hej aki elolvassa

olvassa olvassa
sűrű könnyeit hullassa
ne hullasd a sűrű könnyeidet
hej nem leszek a tied

a pávának három tolla aranyos

(Erdély, Mezőség, Magyarszovát)

a pávának három tolla aranyos
a pávának három tolla aranyos
nem leszek én az erdőben több lakos
nem leszek én az erdőben több lakos

az erdőben verbuválnak kötéllel
az erdőben verbuválnak kötéllel
megfogják a szegény legényt erővel
meg fogják a szegény legényt erővel

a gazdagnak öt-hat fiát nem bántják
a gazdagnak öt-hat fiát nem bántják
a szegénynek ha egy is van elfogják
a szegénynek ha egy is van elfogják

megy utána apja anyja siratják
megy utána apja anyja siratják
kérik vissza száz forintért nem adják
kérik vissza száz forintért nem adják

gyere velem katonának

(Moldva, Gajcsána)

gyere velem katonának hallod-e
gyere velem katonának hallod-e

hét esztendő nem a világ hallod-e
hét esztendő nem a világ hallod-e

sem nem kapálsz sem nem aratsz hallod-e
csak a császár útján sétálsz hallod-e

min meguntam ezt a császárt szolgálni
este reggel az utcáját söpörni

szolgálok én míg a világ világ lesz
míg az égen két ragyogó csillag lesz

s míg az égen két ragyogó csillag lesz
s míg a holdnak egyik fele sarló lesz

sej de csillag csillag

(Moldva, Lészped)

sej de csillag csillag de szép hajnali csillag
azt gondoltam soha fel sem virjad
fel kell kelni sok szegény legénynek
ej de katonának kell menni szegénynek

ej de bíró bíró de nagy lészpedi bíró
vegye ki a két szemed a holló
mért írtad bé nevem katonának
ej mikor még a lyányok sem sajnálnak

ej de le az úton de le végre lefelé
minden kis ablakban rózsa termik
minden kis ablakban kettő-három
ej de csak az enyém hírvad el a nyáron

ej de anyám anyám öreg édesanyám
gyűjtsön össze minden civil gúnyám
tegye be a tiszta ládájába
ej megy/jön a fiad hosszú szabadságra

új a csizmám galambom

(Kalotaszeg)

új a csizmám galambom el akarom viselni
de a császár nem akarja engedni
engedd császár nem a te pénzed ára
ezt a kedves galambom vette vásárfiára

ha felülök galambom a fekete gőzösre
isten tudja hol szállok ki belőle
majd kiszállok valahol a harcmezőn
ott lesz nekem galambom majd a gyászos temetőm

ne vigyetek ne vigyetek engemet katonának

(Kalotaszeg)

ne vigyetek ne vigyetek engemet katonának
nincs akire nincs akire itt hagynom a babámat
terád bízom jó pajtásom barátom
éljed vele világodat világodat nem bánom

nem forog a nem forog a dorozsmai szélmalom
levelet írt levelet írt az én kedves galambom
mit ér nékem a száz aranyos levele
ha én magam nem beszélhetek vele

azt gondoltam hogy nem leszek katona

(Kalotaszeg)

azt gondoltam hogy nem leszek katona
gondot viselek az édesanyámra
de már látom semmi se lesz belőle
reábízom a jóságos istenre

marsadjusztéromban állunk egész nap
gyenge vállam feltöri a cakompakk
de a szívem nem töri fel semmi sem
haptákban is rád gondolok kedvesem

nem hiszed hogy elmegyünk a csatába
majd elhiszed úgy alkonyat tájába
hej homályos lesz akkor a két orcám
mikor tőled el kell válnom szép rózsám

jaj istenem hogy nézheted el eztet
háborúba viszik a szeretőmet
sír az apa sír a testvér s szerető
mikor lesz már teli az a temető

az én kispejlovam nem szereti

(Kalotaszeg)

az én kispejlovam nem szereti a szénát meg a zabot
hej de amióta amióta a zöld árpára szokott
az én kisangyalom szoktatta a lovamat az árpára
engem pedig fiatalon engem pedig maga mellé az ágyra

ej te hamis kislány mért szoktattál magad mellé az ágyba
nem gondoltál arra hogy engemet elvisznek katonának
besoroztak engem el is visznek a regátba hadi munkára
azt a kutya mindenit azt a betyár mindenit a világnak

sej az én lovam

(Alföld, Alsó-Tisza vidék, Zenta)

sej az én lovam megérdemli a zabot
megkerülte kétszer magyarországot
harmadszor is meg akarta sej de kerülni
sej de az apám nem akarta engedni

sej szombat este érkeztem a csatábu
leesett a vas a lovam lábáru
nyisd ki kovács azt a füstös műhelyajtódat
sej vasald meg az almásderes lovamat

hej csillag csillag

(Erdély, Kalotaszeg, Körösfő)

hej csillag csillag szép hajnali csillag
éjfél körül de hamar megvirrad
föl köll kelni sok szegénylegénynek
hej katonának kell menni szegénynek

adjon isten jó éjszakát

(Felföld, Zoborvidék, Menyhe)

adjon isten jó éjszakát annak az anyának
ki a fiát fölneveli lovaskatonának
ej élet de gyöngy élet a katona élet
csak az menjen katonának ki minket nem szeret

száztalléros katonának de jól vagyon dolga
iszik eszik a sátorba semmire sincs gondja
ej élet de gyöngy élet ennél szebb sem lehet
csak az jöjjön katonának aki minket szeret

este későn megperdítik a dobot

(Erdély, Mezőség, Szék)

este későn megperdítik a dobot
este későn megperdítik a dobot
kiadják a nehéz parancsolatot
kiadják a nehéz parancsolatot

magyar fiúk kezdődik a háború
magyar fiúk kezdődik a háború
de azért tük ne legyetek szomorúk
de azért tük ne legyetek szomorúk

ki van téve a magyarnak zászlója
ki van téve a magyarnak zászlója
de sok legényt feleskettek alatta
de sok legényt feleskettek alatta

én magam is felesküdtem alatta
én magam is felesküdtem alatta
az én rózsám keservesen siratja
az én rózsám keservesen siratja

megy a nap lefelé

(Dunántúl, Fejér megye)

megy a nap lefelé
a kaszárnya felé
ballagnak a gyerekek
a tizennyolc évesek
a kaszárnya ajtón befelé

bemegy a szobába
leül a vaságyra
búnak hajtja a fejét
hullatja a könnyeit
arra a tábori ruhára

istenem istenem
mit kell megérnem
elvisznek katonának
itt hagyom a babámat
a fiatal gyerekek számára

gyere pajtás katonának

(Erdély, Kalotaszeg, Nádasmente)

gyere pajtás katonának
jobb lesz dolgod mint apádnak
nem kell kaszálj nem kell kapálj
csak a kaszárnyába sétálj

édesanyám sok szép szava
kit fogadtam kit nem soha
megfogadnám de már késő
mer az idegen az első

édesanyám mér szültél a világra

(Erdély, Kalotaszeg, Nádasmente)

édesanyám mér szültél a világra
kilencfontos ágyúgolyó számára
kilencfontos ehaja ágyúgolyó megtanál
azt se mondom volt nékem édesanyám

megátkozott engem az édesanyám
hogy ne legyen se országom se hazám
csipkebokor ehaja legyen az én szállásom
ott se legyen soha megmaradásom

nincsen csillag az egen már lehullott
nékem sincsen szeretőm mer elhagyott
lesz még csillag ehaja sűrű csillag az égen
nékem is lesz szeretőm még a héten

megátkozlak mér elhagytál engemet
mer még a nap is elhagyja az eget
amerre jársz ehaja legyen ott földindulás
jusson eszedbe a szerető-hagyás

azt kívánom kisangyalom teneked
hogy az út is rózsát nyíljék előtted
a fűszál is ehaja piros almát teremjen
a te szíved engem el ne felejtsen

vágják az erdőn az utat

(Erdély, Kalotaszeg, Nádasmente)

vágják az erdőn az utat
viszik a magyar fiúkat ehajja
mind elviszik szegényeket szegény magyar legényeket ehajja
mind elviszik szegényeket szegényeket
mind elviszik szegényeket szegény magyar legényeket ehajja

lehajlott e kökény ága

(Moldva)

lehajlott e kökény ága katonának van egy árva
nincsen anyja ki sajnálja vagyon apja ki megjárja
vagyon apja ki megjárja megjárná de nincs parája
viszik legényeknek szépjit országunknak ékességit
kit lefelé kit felfelé egyet sem hazája felé
elfordítják napkeletre de nem az engedelmikre
elfordítják napnyugatra de nem a nyugodalmára

keserű víz nem hittem hogy ides légy

(Erdély, Kalotaszeg, Sárvásár)

keserű víz nem hittem hogy ides légy
kisangyalom nem hittem hogy csalfa légy
csalfasággal csaltad meg a szivemet
de én azért nem átkozlak tégedet

piros rózsa ha leszakítanálak
mit mondanál babám ha elhagynálak
nem mondanék kisangyalom egyebet
sose lásd meg a csillagos nagy eget

körösfői részeg alatt

(Erdély, Kalotaszeg, Körösfő)

körösfői részeg alatt
három kislány zabot arat
ej haj zabot arat a lovának
szeretőt keres magának
ej haj zabot arat nem vadlencsét
lányt szeretek nem menyecskét

mondd meg babám vagy izend meg
mért haragudtál énrám meg
én azt nem izenem meg se mondom
mer én terád nem haragszom
én azt nem izenem meg se mondom
tudod te hogy mért haragszom

virág virág sárga virág

(Erdély, Kalotaszeg, Sárvásár)

virág virág sárga virág
nem élek én még a világ
ej haj addig iszom amíg élek
ha meghalok semmit érek

azt gondoltam még a világ
mindig ég a gyertyavilág
ej haj de már látom hogy elalszik
rám a világ is haragszik

általmennék én a tiszán

(Erdély, Kalotaszeg)

általmennék én a tiszán neki kolozsvárnak
nekilöktem juliskát a szénaboglyának
ej juli julcsa a te szemed furcsa
ej juli julcsa a te szemed furcsa

széles a balaton vize keskeny a híd rajta
ne menj arra kisangyalom mert leesel róla
ej hadd el hadd el beugrom a vízbe
ne legyek én senkinek megunt szeretője

aranykút aranykút aranyveder rajta

(Erdély, Kalotaszeg)

aranykút aranykút aranyveder rajta
odajár a rózsám a lovát itatja

nem lovát itatja magát fitogtatja
szép piros orcáját vélem csókoltatja

csak azért szerettem az oláh menyecskét
hogy meg tudta fejni a jó sára kecskét

a kaszárnyakapuba kiállott egy regruta

a kaszárnyakapuba kiállott egy regruta
sárga cukrot recsegtet engem oda kecsegtet
nem hajlok a szavára nem leszek a babája

ha te csóka csicsóka fészket rakott a fára
diófa tetejére az én rózsám kertjébe
verd meg isten verd meg azt kinek szíve nem igaz
lám az enyém oly igaz hajlik mint a lágy viasz

kicsi tulok nagy a járom

(Erdély, Mezőség, Magyarszovát)

kicsi tulok nagy a járom fiatal még az én párom
kerek három évig várom mégis ő lesz az én párom
s kicsi tulok nagy a szarva nem fér be az istállóba
le kell a szarvából vágni el kell a babámtól válni

száradj el bokor hegytetőn száradj el kedves szeretőm
úgy száradj el mint a nádszál mint a lekaszált szénaszál
s verd meg isten azt a vermet ahol az én rózsám termett
ne teremjen más egyebet csak a sok keserűséget

s én is voltam mikor voltam virágok közt virág voltam
de rossz kertészre jutottam keze alatt elhervadtam
s én is voltam valaha szép asszonynak kocsisa
de megrúgott a lova hogy egye meg a kutya

csak azt mondd meg rózsám

(Erdély, Mezőség, Szék)

csak azt mondd meg rózsám melyik úton mész el
fölszántom én aztat aranyos ekével
be is vetem én azt szemenszedett gyönggyel
el is boronálom sűrű könnyeimmel

amerre én járok még a fák is sírnak
gyenge ágairól levelek hullanak
hulljatok levelek rejtsetek el engem
mert akit szeretek mást szeret nem engem

le is szállnak fel is szállnak a fecskék

(Erdély, Mezőség, Szék)

le is szállnak fel is szállnak a fecskék
jaj de búsan telnek tőled az esték
látod babám eljöhetnél egy este
meglátnád a bús szívemet lefestve
s látod babám eljöhetnél egy este
meglátnád a bús szívemet lefestve

el is mennék én hozzátok egy este
ha az anyád a kapuban nem lesne
de az anyád olyan huncut menyecske
meghallgatta mit beszéltünk az este

én az éjjel nem aludtam egy órát
hallgattam a régi babám panaszát
éjfél után mondta meg hogy mi baja
ő szeretne de az anyja nem hagyja

szennyes ingem szennyes gatyám

(Erdély, Mezőség, Szék)

szennyes ingem szennyes gatyám mezőségen lakik anyám
nincsen fája se hamuja hogy az ingem megszapulja
ne nézd hogy én szennyes vagyok me' szívembe nincsen mocsok
az az egy pecsét benne van szeretlek én rózsám nagyon

itt is terem sok szép virág madár dalol szép a világ
de az mind semmit ér nekem ha a babám nem ölelem
es az eső szép csendesen ne sírj rózsám keservesen
ne sírj rózsám keservesen me' megsegít a jó isten

hajtsd ki rózsám az ökreket

(Erdély, Mezőség, Szék)

hajtsd ki rózsám az ökreket legeltesd meg szegényeket
bárson fűre ne hajtsd üket mer elveszik a szűredet
s ha elveszik a szűredet mivel takarsz bé éngemet
van nekem egy cifra bundám bétakarlak kedves rózsám

azt mondja a kokuk madár nem sokáig élek én már
sírba viszen a búbánot meghalok rózsám utánod

kossuth izenete eljött

(Felcsík)

kossuth izenete eljött
magyar nemzet talán győzött
nekünk es most el kell menni
szabadságér ki kell állni

mind elmennek a legények
mindennapi reménységek
mind elmennek katonának
kossuth lajos huszárjának

búcsúzásunk rövid legyen
bús szívünkben kárt ne tegyen
mü elmenyünk közületök
isten maradjon véletök

szaszi@szepi.hu