Pátria 2. - Alföld és Felvidék

[3 akó borom van] - "friss"

[3 akó borom van] - "friss"

1. [3 akó borom van] - "halk"

[3 akó borom van] - "halk"

[Három akó borom van,
Mind a három csapon van.
Olyan édes mint a méz,
Ki mit szeret arra néz].

2. A csikósok a gulyások

A csikósok a gulyások
Kis lajbiba járnak
Azok élika világukat
Aki ketten hálnak.

Lám megmondtam Angyal Bandi
Ne menj az Alföldre
Mert megtanulsz csikót lopni
Elhajtanak érte.

3. [A csikósok a gulyások]

[A csikósok a gulyások]

4. [A csikósok a gulyások]

[A csikósok a gulyások]

5. [A csitári hegyek alatt]

[A csitári hegyek alatt]

6. A kis Jézus megszületett örvendjünk

A kis Jézus megszületett örvendjünk
Elküldötte ő szent fiát Istenünk
Betlehemben fekszik rongyos jászolba
Azért van oly fényesség a városban.

Pásztorokhoz jön először a követ
Hozzájuk szólt az angyali üzenet
Megrettenve földre esnek mindnyájan
Nem tudják hogy mi rejlik a sugárban.

További versszakok (felvételen kívül):

De az angyal bátorítá mindnyáját
Megmutatá a szent helynek hajlékát
Hogy Betlehem városába menjenek
Ott egy rongyos istállócskát nézzenek.

Az istálló jászolában meglátják
A Mesiást kit borulva imádják
Meg is lelték az istállót a jászolt
Hol Jézusunk kis királyunk szunnyadott.

Eleibe térdepeltek mindnyájan
Örvendezve énekeltek vígságban
Szűzanyának dicséretet mondának
Jézuskának ajándékot adának.

Egyik bárányt, másik sajtot, tejecskét,
Virágokat madárkákat mézecskét,
Hát én magam mit áldozzak Jézuskám?
Mit áldozzak most született Krisztuskám?

7. [A panyiti halastóban]

[A panyiti halastóban]

8. A rimóczi kertek alatt

A rimóczi kertek alatt
Három legény zabot arat
Zabot arat a fekete lovának
Szeretőt keres magának.

Erre gyere ne menj arra
Jobb út van erre mind arra
Erre gyere szivem Mariskája
Adj egy csókot utóljára.

Neked csókot nem adhatok
Nem a te szeretőd vagyok
Páros csókot csakis annak adok
Kinek szeretője vagyok.

9. Adjon Isten egésséget

Adjon Isten egésséget
Köszönjük a vendégséget
Köszönjük a vendégséget

Köszönjük a vendégséget
Hozzánk való szívességet 
Hozzánk való szívességet.

10. Adjon Isten egésséget

Adjon Isten egésséget
Köszönjük a vendégséget
Köszönjük a vendégséget.

Köszönjük a vendégséget
Hozzánk való szívességet
Hozzánk való szívességet.

11. Adjon Isten jó éjccakát annak az anyának

Adjon Isten jó éjccakát annak az anyának
Ki ja fiát fölneveli lovas katonának 
Ej élet de gyöngy élet a katona élet
Csak az menjen katonának ki minket nem szeret.

12. Aki dudás akar lenni

Aki dudás akar lenni 
Annak pokolba kell menni
Ott vannak a jó nagy kutyák -
Abból lesznek jó nagy dudák. 
pásztoremberek is.

Megdöglött a tarka ludam
Kóbolygó lett az én uram
De jaz uramat nem bánom
Csak a ludamat sajnálom.

Öreg kondástól tanulta gyermek korában tudják a többi dudások és pásztoremberek is.

13. [Aki dudás akar lenni]

[Aki dudás akar lenni]

14. Aki kondás akar lenni

Aki kondás akar lenni
Csehországba menjen lakni
Ott tanul meg furururulálni
Szőrös a picsába trombitálni.

15. [Aki kondás akar lenni]

[Aki kondás akar lenni]

16. Amére gyüttél elmehetsz

Amére gyüttél elmehetsz

Amerre gyüttél elmehetsz (Fülöpné)
Amit hoztál elvihedd
Csibó kutya ne ugass (Potuskáné)
Nem vagyok én fazekas
Zsebembe van hat garas
Neked adom csak hallgass.

17. Amott egy kis patak mellett

Amott egy kis patak mellett
Három juhom hatot ellett
Van már juhom, van bárányom
Szerethetsz már kis angyalom.

Nem ide való vagyok én
Az Alföldről most jöttem én
Jöttem babám látásidra
Hej de el vagyok fáradva.

Csak az a szívemnek nehéz
Téged ölel idegen kéz
Az én szemem távolról néz
A nagy bánat majd megemészt.

18. Amott legel amott legel

Amott legel amott legel
 amott legel hat pej csikó magába
Mind a hatnak mind a hatnak,
 mind a hatnak rézbékóba a lába.
Eridj babám térítsd vissza ja csikót
Reszeljük le reszeljük le,
 reszeljük le a lábáról a békót.

Lereszeltük lereszeltük,
 lereszeltük a lábáról a békót,
Most mán babám most mán babám,
 most mán babám merre hajtjuk a csikót
Majd elhajtjuk amerre a nap lejár
Arra tudom arra tudom,
 arra tudom a gazdája sosem jár.

19. Anyám, anyám, anyám édes anyám

Anyám, anyám, anyám édes anyám 
Jobb szeretném, 
Jobb szeretném ha meghalnák.
Ljányom lányom lányom édes lányom
Kire hannád 
Kire hannád sok szép ruhád.

Sok szép ruhád, sok szép ruhád hímes dunnád
Hímes dunnád, 
Hímes dunnád cifra ládád.

Víz vigye jel, víz vigye jel hímes dunnám
Tűz égesse 
Tűz égesse cifra ládám.

20. Arass, rózsám arass megadom a garast

Arass, rózsám arass megadom a garast
Ha jén meg nem adom, megadja galambom.

Arattam arattam kévét is kötöttem
A babám tallóján meg is betegedtem.

Fölmegyek a hegyre lenézek a völgybe
Ott látom a babám másnak az ölébe.

21. Az kardomnak markolatja ezüstből

Az kardomnak markolatja ezüstből
Most csavartam ki a német kezéből
Ki kell verni a hazából
Áldott kis Magyarországból örökre.

Majd kiverik a kékinges huszárok
Előre mén a magyar lovasságok
Lőjj utána magyar baka
Nem jön már a' többet vissza de soha.

22. [Az olájok...], "friss"

[Az olájok...], "friss"

[Az olájok, az olájok
Facipőbe járnak,
Azok élik világukat
Kik párostul hálnak].

Folytatása nem ismeretes.

23. [Az olájok...], "sebes friss"

[Az olájok...], "sebes friss"

24. Azt hittem, hogy nem kellek katonának

Azt hittem, hogy nem kellek katonának
Gondját viselem az édes anyámnak
De már látom katonának kell lennem
Ferenc Jóska csákóját kell viselni. 
De már látom katonának kell lennem
Ferenc Jóska csákóját kell viselni.

25. [Azt hittem, hogy nem kellek..]

[Azt hittem, hogy nem kellek..]

26. [Azt hittem, hogy...], "friss"

[Azt hittem, hogy...], "friss"

27. [Azt hittem, hogy...], "halk"

[Azt hittem, hogy...], "halk"

28. Áristomba de kemények az ágyak

Áristomba de kemények az ágyak
Nem olyan mint kis angyalom tenállad
Két szál deszka derékalja párnája,
Nem olyan mint kis angyalom tenállad.
Két szál deszka derékalja párnája,
Nem olyan mint kis angyalom tenállad.

Kis pacsirta szépen fütyül hajnalba
Öreg baka jaz ágyába hallgatja.
Kelj fel baka, resztrungodat pucold ki,
Szeretőd az állomáshon kísérd ki.
Kelj fel baka, resztrungodat pucold ki,
Szeretőd az állomáshon kísérd ki.

29. [Áristomba de kemények...]

[Áristomba de kemények...]

30. [Áristomba...] "duda"

[Áristomba...] "duda" 
 "duda" = a recsegőhúr kikapcsolva, csak az oktávval mélyebb bőgőhúr kíséri a dallamot, mint a dudánál.

31. [Áristomba...] "friss"

[Áristomba...] "friss"

32. Babot vittem az malomba

Babot vittem az malomba
Azt hittem hogy kukorica
Kukorica édes málé
Maj menyasszon leszek már én.

Anyám sütött szivás lepényt
Odacsalta a sok legényt
A lepényem megettétek
A lányomat elvegyétek.

Nem kell nekünk a kend lánya
Csupa ragya az orcaja
Csupa ragya az orcaja
Csupa festő a pofaja.

33. Bábi bábi tami bábi,

Bábi bábi tami bábi,
Elment kukoricát lopni
Megfogták a Tami bábit
Lehúzták a harisnyáit
Megfogták a Tami bábit
Lehúzták a harisnyáit.

34. [Bárányim...]

[Bárányim...]

35. Bearatási nóta

Bearatási nóta 
[Megrakják a tüzet]

36. [Begyűröm a süvegem tetejét]

[Begyűröm a süvegem tetejét]

37. Beteg vagyok megrúgott egy pejló

Beteg vagyok megrúgott egy pejló
Nem vagyok én lóra termett fickó
Szerelemre szült az anyám
Mégis mostoha lett hozzám
Nem gyógyít meg csak a régi rózsám.
Szerelemre szült az anyám
Mégis mostoha lett hozzám
Nem gyógyít meg csak a régi rózsám.

A Tiszának a tulsó jódalán
Szénát kaszál egy szép barna kislyán
De szeretnék által menni
Megölelni megcsókolni
Karjai közt magam kipihenni.
De szeretnék által menni
Megölelni megcsókolni
Karjai közt magam kipihenni.

38. Betlehemben a Krisztusnak

Betlehemben a Krisztusnak
Az angyalok vígadoznak,
Királyok ajándékoznak
Pásztorok báránykát hoznak.

Nem volt oly madár az ágon
Mint Mária ez világon
Szűzesség és anyaságot
Kapott egy fehér virágot.

Ordít pokol nagy bújába
Hogy a Jézus a jászolba
Ördögök a földet nyaljá
Hogy a Jézus nevét hallják.

39. Betyárgyerek, ha bemegy az erdőbe

Betyárgyerek, ha bemegy az erdőbe
Azt se tudja hol lyukad ki belőle
Nyárfalevel derékalja párnája
Gyöngyharmat a takaródzó dunnája.

40. Bújdosik az árva madár

Bújdosik az árva madár
Egyik ágrul másikra száll
Hát az ilyen árva mint én
Hogyne búdokolna szegény.

Elszaladt az aranygulya
Nem szól mán a csengő rajta
Csak egy maradt a karámba
Az is beteg fáj a lába.

Én is vagyok olyan gulyás
Nem járok a gáton mint más
Sorba legel az én gulyám
Gyönyörű drága violám.

41. Búval terítették

Búval terítették
Meg az asztalomat
Bánattal töltötték
Tele poharamat.

Akárkié légyen
Az a tele pohár
Nékünk nem kedvezett
A szomorú halál.

Jaj kegyetlen halál
Minket de megcsaltál
Lelkem jó anyámtú
Minket megfosztottá.

Anyám sírhalmára
Rózsatőt ültettem
Bánatkönnyeimmel
Öntöztem neveltem.

Viruló rózsája,
Lehulló levele
A mi jó anyánknak
Gyászos szemfödele.

Sirass jányom sirass,
Míg előtted vagyok,
Azután ne sirass
Ha útnak indúlok.

Mert én már elmegyek
Arra hosszú útra
Kirül soha többet
Nem várhattok vissza.

42. [Cifra szűröm szegre van akasztva]

[Cifra szűröm szegre van akasztva]

43. Cigány, cigány mér vagy cigány

Cigány, cigány mér vagy cigány
Mér jársz a magyar lány után
Azér járok én az után
Szebb a magyar mint a cigány.
Azér járok én az után
Szebb a magyar mint a cigány.

Igyunk egyet nagyot, hosszút
A jó lónak nincsen rossz út
De ja rossznak télbe nyárba
Mindég lötyög az istrángja.
Mer a rossznak télbe nyárba
Mindég lötyög az istrángja.

44. [Cigány, cigány, mér vagy cigány]

[Cigány, cigány, mér vagy cigány]

45. [Cigány, cigány, mér vagy cigány]

[Cigány, cigány, mér vagy cigány]

46. [Cigány, cigány, mér vagy cigány]

[Cigány, cigány, mér vagy cigány]

47. Cintányéron jó a cukros bogácsa

Cintányéron jó a cukros bogácsa
Fáj a szívem egy szép barna kis lyányra
Én utánam senki szíve ne fájjon
Ugyse menek férhe' még én a nyáron.
Én utánam senki szíve ne fájjon
Ugyse menek férhe' még én a nyáron.

Cintányéron jó a cukros bogácsa
Igazába szerettelek a nyáron
Elmúlik a nyár is a hó is leszakad
Más szeretőt választottam magamnak.
Elmúlik a nyár is a hó is leszakad
Más szeretőt választottam magamnak.

48. Csalogató

Csalogató

49. Csermák nótája

Csermák nótája

50. [Csípd meg bogár...]

[Csípd meg bogár...]

51. [Csípd meg bogár...]

[Csípd meg bogár...]

52. Csörög-csattog a vasajtó

Csörög-csattog a vasajtó
Talán jön a tömlöctartó
Kezébe hozza a gyertyát
Vizitálja a bűnös rabját.

Vizitálja az vasamat
Örülnek az rabságomnak
Ki az rabságomnak örül
Kés járjon a szíve körül.

53. Csütörtökön virradóra

Csütörtökön virradóra 
Ráültem egy pej csikóra
Azon hajtottam a tinót
Mind a három daruszőr volt
Mind a három daruszőr volt.

Egyet adtam a bírónak
Másikat a főbírónak
Harmadikat az alispánynak
Hogy könnyebben szabaduljak
Hogy könnyebben szabaduljak

Könnyebben is szabadultam,
Fejérvárnak elindultam
Fejérvári fogadónál
Kilenc zsandár előbe jáll
Kilenc zsandár előbe jáll

Azt kérdezik mi a nevem,
Hol az utazó levelem.
Dolmányomat kigombolom,
Levelemet megmutatom
Levelemet megmutatom

Éles kés a balkezembe,
Töltött pisztol jobb kezembe
Forgópisztol
Hármat mindjárt fejbe lőttem
Itt az utazó levelem
Itt az utazó levelem

Jaj Istenem mit csinálja,
Szaladjak-e vagy megálljak?
Ha szaladok fejbe lőnek,
Ha megállok megkötöznek
Ha megállok megkötöznek

54. [Csütörtökön virradóra]

[Csütörtökön virradóra]

55. Cuka szőke csárdás

Cuka szőke csárdás

56. De szeretnék csillag lennyi az égen

De szeretnék csillag lennyi az égen
Felhő alatt ihalja, homályosan ragyogni
Megvizsgálnám ihajla ki legény a faluba.
Ki öleli a babámat titokba.
Megvizsgálnám ihajla ki legény a faluba.
Ki öleli a babámat titokba.

De szeretnék fa lenni az erdőbe
Ha ja babám ihajla tüzet rakna belőlem
Megégetném ihajla ezt a gyarló világot,
Mér nem hagyják szeretni a babámot.
Megégetném ihajla ezt a gyarló világot,
Mér nem hagyják szeretni a babámot.

57. De szép a fekete bárány

De szép a fekete bárány
Szép a fekete szemű lány
Ej a legény is ki barna
Kinek göndör a haja.

58. Debreceni csárdás

Debreceni csárdás

59. Dicséretes a gyermek ki ez nap született

Dicséretes a gyermek ki ez nap született
Egy szeplőtelen szűztől vigasztalásunkra.
Ha nem született volna, mi mind elvesztünk volna
Ó mi üdvösségünk egyetlen egy Jézusunk
Ki érettünk születtél oltalmazz pokoltól.

60. Domaházán kidobolta a bíró

Domaházán kidobolta a bíró
Rózsafával tüzel a szolgabíró
Fogok én még rózsafával tüzelnyi
Ki elhagyott fog még engem szeretnyi.

Dombon van a kis angyalom tanyája
Ide látszik sugár jegenyefája
Bús gerlice fészket rakott reája
Isten veled kis angyalom tanyája.

További versszak (felvételen kívül):

Kimenek a temetőbe pihenni
Kék ibolyát látok búra hajolni
Én is búra lehajtom a fejemet
Elrabolták tőlem a szeretőmet.

61. Domaházi temető árokjába

Domaházi temető árokjába
Kivirított az agácfa virágja
Minden ága ráhajlik az árvára
Jaj Istenem de árva is az árva.

Édes anyám de sokat kért a jóra
Hogy ne menjek szombat este sehova
Édesanyám ki tunná azt megálnyi
Szombat este szoktak a lyányho járnyi.

Verd meg Isten valahol egy legény van
Valahol egy szép lyány csalogató van
Verd meg Isten búbánattal a legényt
Mér kívánja megcsalni a lyány szívét.

62. Dudanóta

Dudanóta

63. [Dudanóta] "halk"

[Dudanóta] "halk"

64. Dudaszó hallatszik

Dudaszó hallatszik 
A kertek aljába
Juhászlegény fújja 
Szíve fájdalmába. 
 
Oly keservesen szól 
A kertek aljába 
Még a madár sem repül
Szíve fájdalmába.

Csak hallgató nem tánc. Juhászok énekelték régen. Még a fia is tudja és a fiatalok de nem a parasztgyerekek csak a juhász gyerekek.

65. [Dudaszó hallatszik]

[Dudaszó hallatszik]

66. Dudás uram dudáljon kend

Dudás uram dudáljon kend
Hosszu nótát ne fujjék kend
Gyengék vagyunk, kifáradunk
Talán ugyan meg is halunk.

Aki dudás akar lennyi
Pokolba kell annak mennyi
Ott kell annak dudálgatnyi
Még az ördög el nem viszi.

67. Dunna, dunna tarka dunna

Dunna, dunna tarka dunna
Minden legény alá bújna
Minden legény alá bújna

Még ollyan is talákonna
Szent Gyorgy napig elalunna
Szent Gyorgy napig elalunna.

68. Egy gyönyörű leány de nagyon sírdogál

Egy gyönyörű leány de nagyon sírdogál
Arany párt’ az fején karkötő aranyszál
Szüzesség rózsája kinyílt a pólyába
Menyország királya fekszik a jászolba.

Gyönnek a királyok aranyos ruhába
Az áldott pásztorok szép selyem subákban
Hajadon leányok tiszta fehér gyolcsba
Üdvözlégy kis Jézus Amen – azt mondjátok.

További versszak (felvételen kívül)

Örvend a sok angyal mint a raj méhecske
Köszöntik a szüzet üdvözlégy menyecske.
Jézusnak szent anyja a jászolnak szélén
Örvend a fiának mosolygó két szemén.

69. Egyik virág még a búza szép virág

Egyik virág még a búza szép virág
Virágom tőled 
Én elmegyek, szép virág tőled 
Ugyan el sem válhatnék.

Másogyik virág még a szőlő szép virág
Virágom tőled 
Én elmegyek szép virág tőled 
Ugyan el sem válhatnék.

Harmagyik virág még a rózsa szép virág
Virágom tőled 
Én elmegyek szép virág 
Ugyan tőled el sem válhatnék.

Mind úgy vetekegyik háromszínű szép virág
Virágom tőled 
Én elmegyek szép virág 
Ugyan tőled el sem válhatnék.

70. Egyszer egy királyfi

Egyszer egy királyfi 
Mit gondolt magába
Léder léder bum-bum-bum
Mit gondolt magába.

Felveszi magára
Kocsisi ruháját
Léder léder bum-bum-bum,
Kocsisi ruháját.

Elmegyen kéretnyi
Királyfinak lyányát
Léder léder bum-bum-bum
Királyfinak lyányát.

Isten hozta nálunk,
Üljék le minálunk! 
Léder léder bum-bum-bum
Üljék le minálunk.

De nem azér gyöttem,
Hogy én itt leüllek,
Léder léder bum-bum-bum
Hogy én itt leüllek.

Hanem azér gyöttem,
Gyössz-e hozzám, vagy nem.
Léder léder bum-bum-bum
Gyössz-e hozzám, vagy nem.

Nem menek magáho
Kocsisi ruháshoz 
Léder léder bum-bum-bum
Kocsisi ruháshoz.

Akkor a királyfi
Mit gondolt magába
Léder léder bum-bum-bum
Mit gondolt magába.

Felveszi magára
Királyi ruháját
Léder léder bum-bum-bum
Királyi ruháját.

Elmegyen kéretnyi
Kosárkötő lyányát
Léder léder bum-bum-bum
Kosárkötő lyányát.

Isten hozta nálunk,  
Üllék le minálunk,
Léder léder bum-bum-bum
Üllék le minálunk.

De nem azér gyöttem,
Hogy én itt leüljek,
Léder léder bum-bum-bum
Hogy én itt leüljek.

Hanem azér gyöttem,
Gyössz-e hozzám, vagy nem.
Léder léder bum-bum-bum
Gyössz-e hozzám, vagy nem.

Elmenek magáho'
Királyi pompáho'
Léder léder bum-bum-bum
Királyi pompáho'.

Viszik a szegén lyányt
Aranyos hintóba,
Léder léder bum-bum-bum
Aranyos hintóba.

Viszik a gazdag lyányt
Szamár kocsijába
Léder léder bum-bum-bum
Szamár kocsijába.

Viszik a szegén lyányt
Fényes palotába
Léder léder bum-bum-bum
Király palotába.

Viszik a gazdag lyányt
A disznó óljába
Léder léder bum-bum-bum
A disznó óljába.

Ültetik szegén lyányt
Arany asztalához,
Léder léder bum-bum-bum
Arany asztalához.

Ültetyik gazdag lyányt
Disznó válójáho'
Léder léder bum-bum-bum
Disznó válojáho'.

Fektetyik szegény lyányt
Aranyos ágyába
Léder léder bum-bum-bum
Aranyos ágyába.

További versszak (felvételen kívül):

Fektetyik gazdag lyányt
Disznó vacokjába
Léder léder bum-bum-bum
Disznó vacokjába.

71. Ej fé're barátom, én is hadd beszélek

Ej fé're barátom, én is hadd beszélek

Állj félre barátom én is hagy beszélek (Fülöpné)
Még oljan asszontól mint te vagy nem félek.

Ösmertem apádat hogy minyő gazda vót (Potuskáné)
Falu végen lakott száz batyu rongya vót

Nincsen a világon annyi apró betű (Fülöpné)
Mennyi a fejedbe serke, bóha, tetű.

72. El kell mennyi katonának messzire

El kell mennyi katonának messzire
Itt kell hagyni a babámat nincs kire
Terád bízom legkedvesebb pajtásom
Éljed vele a világodat nem bánom.

Visszajöttem kitöltöttem időmet
Add vissza ja vót régi szeretőmet
Élted vele a világodat idáig
Én majd élem a koporsóm bezártáig.

73. El kel’ ne már haza mennyi

El kel’ ne már haza mennyi
Mit fognak otthon mondanyi
Sötét az éccaka, 
Galambom kísérj haza,
Megszolgálom neked aztat valaha.

74. El kén hán indulni meg kén házasodni

El kén hán indulni meg kén házasodni
De még az a kérdés, kit kéne jelvenni
Jadé-jadé-jadadé jadé-jadé-jadadé
Jadé-jadé-jadadé.

Ha szépet elveszek mindenki szereti
Ki a fene győzi mindig fétegetni
Jadé-jadé-jadadé jadé-jadé-jadadé
Jadé-jadé-jadadé.

Ha csúnyát elveszek nem tudom szeretni
Nem is tudom én azt igazán szeretni.
Jadé-jadé-jadadé jadé-jadé-jadadé,
Jadé-jadé-jadadé.

Ha gazdagot veszek nem tud szőni – fonni
 Ki a fene győzi pénzé' ruhát venni
Jadé-jadé-jadadé jadé-jadé-jadadé
Jadé-jadé-jadadé.

Ha pusztait veszek az igen jó fajta
Minden esztendőbe pulya van alatta
Jadé-jadé-jadadé jadé-jadé-jadadé
Jadé-jadé-jadadé.

Ha cigánylányt veszek az igen fekete
Nem győzőm szappannal., egye meg a fene
Jadé-jadé-jadadé, jadé-jadé-jadadé
Jadé-jadé-jadadé.

75. Elejbe elejbe

Elejbe elejbe 
Pejlovam elejbe
Be tanál ugrani
A virágos kertbe.

Be tanál ugrani
Nagy kárt tanál tenni
A szerelem bimbóját
Le tanálja törni.

76. Elhajtanám a libám

Elhajtanám a libám
Komáromig mezítláb
Még tovább is elhajtom
Ha ja babám meglátom.

Kis kecske fel ment a zöld fára
Ződ ágat szakít a szájába
Így babám úgy babám így lesz jó
A libám a rétbe lakik jól.

77. [Elhajtanám a libám]

[Elhajtanám a libám]

78. [Elmegyek, elmegyek

[Elmegyek, elmegyek
El is van vágyásom
Ebbe rongyos kis pusztába
Nincs megmaradásom.]

79. Elmennék én tinálatok egy este

Elmennék én tinálatok egy este
De szemetes a házatok közepe
Rézsarkantyúm fölveri ja szemetet
Hogy kössem be vélled az életemet.

Túl a Tiszán mandulafa virágzik
Mandulája a vízre hull elázik,
Terem még a mandulafa mandulát
Özvegyasszony neveli ja szép fiát.

80. Elveszett a lovam

Elveszett a lovam
Cidrusfa erdőbe
Elszakadt a ráncos csizmám
A sok keresésbe

Ne keresd a lovad
Megvan már a’ régen
Az én babám udvarába
Szól a csengő rajta.

81. [Elveszett a lovam] "frissen"

[Elveszett a lovam] "frissen"

82. [Elveszett a lovam] "halkan"

[Elveszett a lovam] "halkan"

83. [Elveszett a lovam]

[Elveszett a lovam]

84. Elvitte ja víz az egri hidat,

Elvitte ja víz az egri hidat,
Szeretnélek babám, de nem szabad,
Szívfájdalmas bánatot viselek,
Babám ha ja tied nem lehetek.

Kerekes kút van az udvaromba,
Barna legény van a szomszédunkba,
Csalfa szemem rá se merem vetni,
Nem hagyják az anyjáék szeretni.

85. Erdő erdő a bakonyi erdő

Erdő erdő a bakonyi erdő
Barna legény benne a kerűlő    
Közepibe a bakonyi csárda     
Abba iszik hat betyár bújába. 

Jó estét kívánok csaplárosné
Hát az a hat szilaj csikó kié
Odabe van annak a gazdája
Most jött ide nincs egy félórája.

További versszak (felvételen kívül):

Küggye ki hát annak a gazdáját
Nem bántsuk mi ha megadja magát 
Ki sem megyek meg sem adom magam
Aki legény hajtsa be ja lovam.     

86. [Eredj Éva a pallásra...]

[Eredj Éva a pallásra...]

87. Eredj Éva ja pallásra fogj egy pár galambot

Eredj Éva ja pallásra fogj egy pár galambot
Te is Ádám a pincébe töltsd meg csutorádot
Hogyha velünk Betlehembe be akartok jönni
Siessetek túrós-vajas bogácsákot sütnyi.

88. Esik eső esik szép csendesen esik tavasz akar lenni

Esik eső esik szép csendesen esik tavasz akar lenni
De szeretnék babám kis kertjibe tearózsa lenni.
Nem lehetek én rózsa elhervaszt a katona ruha
Budapesti háromemeletes tüzérkaszárnyába.

89. Esik eső jaj de szépen csepereg

Esik eső jaj de szépen csepereg
Geszten Jóska a csárdába kesereg
Ki-ki megyen meg bemegy a szobába
Ráborul a csaplárosné vállára.

Csaplárosné halpecsenyét hozzon kend
A beléje citronyos bort töltsön kend
Szolgálóját trázsára álíjja kend
Ha csendőr jön híradásul legyen kend.

A szolgáló beugrott nagy ijedten
Itt jön kilenc zsandár kivont fegyverrel
Geszten Jóska se vette jazt tréfára
Ráugrott a bodor bársony lovára.

Beugratott a duhai erdőbe
Lova lába megbotlott egy gyökérbe
Lova lába megbotlott egy gyökérbe
Ott fogta el kilenc zsandár fektébe.

Geszten Jóska halálig ezt kijáltja
Van még néki Nyírbátorba' két lánya
El is mentek a két lányért hintóval
El is hozták szép fekete hat lóval.

90. Ez a kislyány bele-bele néz a tyükörbe.

Ez a kislyány bele-bele néz a tyükörbe.
Éldesanyám jól vagyok-e kifestve
Jól vagy lányom nem látszik meg rajtad a szeplő
Máma este te leszel a bálban az ijesztő.

91. Ez ki háza, ki háza (Villőzés)

Ez ki háza, ki háza (Villőzés)

Ez ki háza ki háza
Jámbor Kovács Béláé 
Villő villő
Várj meg kereszt várj meg
Mind rózsás pallagon 
Villő villő
Hagy fonnyam be sárhajam
Hagy vegyem rám gyócsingem 
Villő villő.

92. Ez ki háza, ki háza (Villőzés)

Ez ki háza, ki háza (Villőzés)

Ez ki háza ki háza
Jámbor Kovács Béláé 
Villő villő

Várj meg kereszt várj meg
A rózsás pallagon 
Villő villő

93. Ezér' a legényér'

Ezér' a legényér'
Nem adnék egy almát
Aki minden, aki minden szombat este 
Keresi a lovát.

Ne keresd a lovad
Mert be van az hajtva
Domaházi híres bíró udvarába
Szól a csengő rajta.

Ismerem a lovam
Csengő szólásáról
Megösmerem a domaházi szeretőm a
Büszke járásáról.

94. Édes anyám fehérre meszelt háza

Édes anyám fehérre meszelt háza
Három évig lesz a fekete gyászba
Három évig a rezes csákót viselem
Véled babám levél által beszélek.

Felfolyik a szőlő ja háztetőre
Zöld levelét lehullatja ja földre
Leszedik a szöllőt a tőkéjéről
Barna legény gondolj más szeretőre.

95. [Édes anyám, mért szült e világra]

[Édes anyám, mért szült e világra]
Szövegét lásd Gr 26Ba-nál

96. Édesanyám hol van az az édes tej

Édesanyám hol van az az édes tej
Kivel engem katonának nevelt fel
Inkább adta volna jazt a lányának
Mert a lányát nem viszik katonának.

Jaj Istenem hogy van annak a szíve
Kinek házasodik a szeretője
Lám az enyém házasodik még sem fáj
Mert talált ő különb legényt nálamnál.

97. [Édesanyám lánya vagyok]

[Édesanyám lánya vagyok]

98. Édesanyám mért szültél a világra

Édesanyám mért szültél a világra
Mért nem vettél a zavaros Tiszába.
Tisza vize vitt volna a Dunába.
Hogy ne volnék senki megunt babája.

Édes anyám de sokat is sirattál,
Mikor engem a karodon ringattál
Aldjál el édes fijam karomon
Úgyse halsz meg széles Magyarországon.

99. Édesanyám oka ja gyászos életemnek

Édesanyám oka ja gyászos életemnek
Mér nem adott engem oda az első szeretőmnek
Ha jodadott vóna, szépen éltünk vóna
Borsod falujába de párunk se lett vóna.

Nem csörög a haraszt ha ja szél nem fújja
Nem mondanák babám, ha jigaz nem vóna
Tilos a szerelem, félek az anyámtól
Azt hallottam babám, hogy elválunk egymástól.

További versszakok (felvételen kívül):

Befagyott a Tisza nyárnak idejében
Elhagyott a babám annak idejében
Köszönöm galambom, hogy eddig szerettél
Nem én vagyok első másval is így tettél.

Ha meguntad babám vélem a szerelmet
Csinátas koporsót zár bele engemet
Írd fel a fejfára itt nyugszik egy árva
Kinek szerelemből történ a halála.

Istenem, Istenem, édes jó Istenem
Mikor lesz már nékem szép szabad életem
Akkó lesz majd nékem szép szabad életem
Mikor a babámat a kedvemre ölelem.

100. Édesanyám sok szép szava

Édesanyám sok szép szava
Kire nem hajlottam soha
Hajlanék de már késő
Esik előttem az eső.

Édesanyám rózsafája
Én voltam a legszebb ágja
De egy betyár leszakajtott
Kalapjánál elhervasztott.

Isten áldjon jaj áji völgy
Lehetsz már énfelőlem zöld
Akár ki is virágozhatsz
Míg én téged letaposlak.

101. Én is vőlegény vagyok

Én is vőlegény vagyok
Már indulni akarok
Most jöjjön a násznépe
Szomorú menyegzőmre.

Én is szép rózsa voltam
Még én életben voltam
De már többet nem nyílok
Mert halál leszakajtott.

Szép fiatal koromba
Beszállok gyászsíromba 
Szüleim örvendjetek
Menyben vőlegény leszek.

További versszak (felvételen kívül):

Ezt Jézus így akarta
Hogy ma lelkem szólítja
Magához a mennyekbe
Angyalok seregibe.
  
(Virrasztó ének legény ravatalánál)

102. Fáj a lábom mert feltörte a csizma

Fáj a lábom mert feltörte a csizma
Mer' ott jártam ahol nem kellett volna
Az kell annak a kutya betyárnak hagy fájjon
Senki megint babájáho ne járjon.

Debrőhegyen kifaragták az a fát
Amellikre a juhászlegényt akasztják
Fújja a szél a gyócsingét gatyáját
Összeveri a magosszárú csizmáját.

103. Fehér gólya száll az udvaromra,

Fehér gólya száll az udvaromra,
Világos rám harminc darab birka.
De még négy pej csikót keresnek rajtam.
Kinek babám hírit sem hallottam.

Még azt mondta ja főszolgabíró,
Hova tetted ezt a négy pej csikót?
A kettőt odadtam amott Sár megyébe,
Ennek kantárt nem húz többér a fejébe.
A más kettőt adtam egy szép barna ljányér.
Akit nem is adnék széles e világér.

104. [Fehér gólya száll az udvaromra]

[Fehér gólya száll az udvaromra]

105. Fehér László lovat lopott

Fehér László lovat lopott
A fekete halom alatt
A fekete halom alatt
Verték rá ja nehéz vasat.

Fehér Anna ezt megtudta
Mingyán kocsiba fogatta
Fogj bé kocsis jó hat lovat
Tüzes üveg hintójába.

Fordíts kocsis jó hat lovat
Horvát bíró udvarába
Horvát bíró bíró uram
Adok kendnek tál aranyat.
Adok kendnek tál aranyat 
Eressze jel a bátyámat.

106. Fehér László lovat lopott

Fehér László lovat lopott
A gönci vár halom alatt
Olyat szóllott az ostora
Behallott Gönc városába.

Gönc várába meghallották
Fehér Lászlót el is fogták
Fehér László híres betyár
Van-e apád van-e anyád?

Nincsen apám nincsen anyám,
Van egy takaros húgocskám
Kinek neve Fehér Anna
Ott lakik a Fehérvárba.

Fehér Anna meghallotta
Jó hat lovát befogatta
Parancsolja a kocsisnak
Tégy fel egy véka aranyat.

107. Fejér László lovat lopott

Fejér László lovat lopott
A fekete halom aló
Lovat lopott kantárostól
Mindenféle szerszámostól.

Nagyot csattant az ostora,
Gönc városa meghallotta.
Gönc városa rajta rajta,
Fejér László el van fogva.

Fogd be kocsi a lovamot
Rakd fel kincsem s aranyamot
Vágtass be Fejérvárára
Török Miklós udvarába.

Török Miklós bíró uram
Adok egy véka aranyat
Adok egy véka aranyat
Szabaditsd ki a bátyámat!

Nem kell kincsed se aranyod
Csak egy éjjeli hálásod
Háljál velem egy éccaka
Bátyád ki lesz szabadítva.

Fejér Anna hogy ezt hallja
Kiszaladt a folyosóra
Folyosóról – folyosóra,
Négyes börtöny ajtajára.

Fejér László kedves bátyám
Alszol-e már vagy meghaltál
Se nem alszok se nem nyugszok
Csak teérted hervadozok.

Fejér László kedves bátyám
Azt mondja a börtöntartó
Háljak vele egy éjszaka
Te ki leszel szabadítva.

Ne hálj vele a bitangval
Akasztófára valóval
Néked szüzességed veszi
Bátyádnak fejét elveszi.

Fejér Anna nem hallotta
Kiszaladt a folyosóra
Folyosóról – folyosóra
Török Miklós konyhájára.

További versszakok (felvételen kívül)

Konyhájából szobájára
Egyenesen az ágyára
Konyhájából szobájára
Egyenesen az ágyára.

Éjfél után egy az óra
Kelj föl kelj föl Fejér Anna
Lovad viszik itatóra
Csörög zabla a szájába.

Fejér Annak meghallotta
Kiszaladt a folyosóra
Folyosóról – folyosóra
Négyes börtöny ajtajára.

Fejér László kedves bátyám
Alszol-e még vagy meghaltál
Megszólalnak többi rabok
Ne itt keresd a bátyádot.

Zöld erdőbe zöld mezőbe
Akasztófa tetejibe
Zöld erdőbe zöld mezőbe
Akasztófa tetejibe.

Fejér Anna összerogyva
Kiszaladt a folyosóra
Folyosóról – folyosóra,
Török Miklós szobájára.

Török Miklós bíró uram
Átkozásom nem szokásom
Mosdóvized vérré váljon
Törülköződ lángot hányjon.

Törülköződ lángot hányjon
Lovad lába megbotoljon
Ahány csillag van az égen
Annyi villám érjen téged.

33 szekér alma
Rothadjon el az ágyadba
33 gyors patika
Ürüljön ki a számodra.

108. Fekete felhőbül esik az eső

Fekete felhőbül esik az eső
Barna legény nem vagy igaz szerető
Mer' ha igaz szeretőm lettél volna
Erő által felkereshettél volna.

De sok árva csanál terem a réten
Még anná is több irigyem van nékem
Én nem tudom, leányságom irigylik
Vagy a kedves szeretőmet szeretyik.

109. Felmentem én a szekérre

Felmentem én a szekérre
jOnnan lejestem a földre
Nagyon megüttem a nyakam
Utána meg a két vállam
A nyakamat, két vállamot
Utána ja két karomot.

Oda megyen Bartuc János
Vigyük be hát innen má most
De hogy maga jő nem bírta
Pista szomszédját szólítja.

Be is vittek a házamba
Lefektettek az ágyamba
Lefektettek az ágyamba
Ott jajgattam én magamba.

De ja fijam aszondotta
Öt forintér kigyógyítja
De ja menyem aszt felelte
Másra a' jobban kellene.

110. Felnyőtt az út mellett két szál majoránna

Felnyőtt az út mellett két szál majoránna
Nem szeretyi fődjit el akar bújdosni
A naptól a holdtól búcsút akar vennyi. 

Búcsúzz Anni búcsúzz anyádtól apádtól, 
Anyádtól apádtól a leány barátyidtól 
Leány barátyidtól leány temagadtól.
 
Haj révész révész magyar ifjú révész!
Vigy által a nagy hajón.
Sötét az idő homály a felhő
Én félek egyedöl.
Uramról maradt egy vékony pejló
Azt is neked adom.
Nem kell kedvemnek szép szerelmemnek
Bánat a szívemnek.

Haj révész révész magyar ifjú révész!
Vigy által a nagy hajón
Uramról maradt egy láda kincsem
Azt is neked adom.
Nem kell kedvemnek szép szerelmemnek
Bánat a szívemnek.

111. Felszántatom, felszántatom a rimóci főjuccát,

Felszántatom, felszántatom a rimóci főjuccát,
Vetek bele, vetek bele piros pünkösdi rózsát.

Ha ja Tisza meg a Duna piros rózsát teremne
Minden szőke piros barna kis lány csak leventét szeretne.

112. Fényes csillag jaj de sokat utazol

Fényes csillag jaj de sokat utazol
Nem láttad e a babámat valahol
Láttam biz én Lipótvári fegyházba
Csikót lopott azér van oda zárva.

Debrecenbe sütik a jó kenyeret
Tizenhatesztendős kislányt szeretek
Úgy szeretem szóval ki sem mondhatom
Maj' meghalok ha egy napig nem látom.

113. Fonok, fonok fonogatok,

Fonok, fonok fonogatok,
Csecsebecse keszkenyőre,
Ringadozó lepedőre.

114. Friss

Friss 
(Pizz.) 

vö: Cuka szőke csárdás

115. Friss

Friss 
[Cickom, cickom]

116. Friss

Friss

117. Friss

Friss

118. Friss

Friss

119. Fújjunk ketten egy nótát

Fújjunk ketten egy nótát
Vigasztaljuk Jézuskát
Jézuskának szent Anyja
Szent Anyjának a Fija
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.

120. F-moll kesergő

F-moll kesergő

121. Gyászban borult Isten csillagvára

Gyászban borult Isten csillagvára
Függönyt vontak egek ablakára
Meghalt meghalt a szeplőtlen bárány
Vértől ázott a kereszt oltárán.

Temetésre lejött a menyország
Könnytől áztak az angyali orcák
Jaj mikor két szívnek meg kell válni
Keserűvé szok a méz is válni.

122. Gyermek született Betlehemben (Ujévi köszöntő)

Gyermek született Betlehemben (Ujévi köszöntő)

Gyermek született Betlehemben 
Kin örül Jeruzsálem
Örvendezzünk és vígadjunk
Ez új esztendőben. 

Dícsírtessék a Jézus Krisztus.

123. Gyerünk ki a nádas mellé,

Gyerünk ki a nádas mellé,
Feküdjünk le egymás mellé.
Uca bizony de jól esne,
Ha valaki meg nem lesne.
Uca bizony de jól esne,
Ha valaki meg nem lesne.

124. Gyors csárdás

Gyors csárdás

125. Gyors

Gyors

126. Gyorscsárdás

Gyorscsárdás

127. Gyorscsárdás

Gyorscsárdás

Teljes bemondás

128. Ha felülök a bugaci halomra

Ha felülök a bugaci halomra
Onnan nézem merre legel a gulya
Parancsolom a legkisebbik bujtárnak,
Csapja meg e jobb szárnyát a gulyának.

Megcsapta ja jobb szárnyát a gulyának,
Mingyá láttam: hijja van a falkának
Oda van a Héjjas tehén hat tinó,
Fizesse meg ez a szegény számadó.

További versszakok (felvételen kívül):

Ha felülök kis pej lovam hátára,
Megnézem a más barmát az állásba.
Kiszakítok harminchárom darabot
Gyertek lányok tik is boldoguljatok.

Megveretett engem a komiszáros
Ismered-e a dobozi mészárost
Nem ismerem nem is tudok semmiről 
Sem arról a harminchárom tehénről.

129. Ha mégegyszer lyány lehetnék

Ha mégegyszer lyány lehetnék
Tira-tira-tirajrom
Megtudnám hogy kihe' mennék
Tira-tira-tira-tirajrom

Megválogatnám a legényt
Tira-tira-tirajrom
Mind a piacon az edényt
Tira-tira-tira-tirajrom.

Az edénynek a mázossát
Tira-tira-tirajrom
A legénynek a Jánossát
Tira-tira-tira-tirajrom.

130. [Ha nem szeretnélek]

[Ha nem szeretnélek]

131. Haj ne menj el ne menj el

Haj ne menj el ne menj el
Maradj itt még az éjjel
Még az éjjel itt hálok
De már reggel búcsúzok.

Le ja kerten le le le
Érik a fa levele
Régi rózsám szerelme
Most jutogat eszembe.

Le ja kerten meg vissza
A gyűrűmet add vissza
Mer ha vissza nem adod
Kitépem a hajadot.

Szőllőtőke venyige
Jaj de édes a leve
Jaj de édes jaj de jó
Jaj de kedvemre való.

132. Haj révész révész magyar ifjú révész!

Haj révész révész magyar ifjú révész!
Vígy által a nagy hajón
Uramról maradt hajadon lyányom
Azt is neked adom.
Az kell kedvemnek szép szerelmemnek
Öröm a szívemnek.
 
Gyüjj be janyám gyüjj be fond be a hajamat
Ötösbe hatosba 
ötösbe hatosba arany hajfonóba.
Ha most nem fonod, többé be nem fonod
Ötösbe hatosba
Ötösbe hatosba arany hajfonóba.

133. Haj Ujvár (Horkai ének)

Haj Ujvár (Horkai ének)

Haj Újvár mit keres
Újvári bíró
Innét onnét asszonyok, 
Az Újvárnak mellőle 
Lédec uram üzente, 
Üzenetet üzente,
Lányodat kéretyik követyik,
Melikét, szebbikét
Keskeny magosabbikát
Keskeny magosabbikát.

Újvár = Érsekújvár 

134. Haj Ujvár (Horkai ének)

Haj Ujvár (Horkai ének)

Haj Újvár mit keres, 
Újvári bíró  
Innét onnét asszonyok, 
Az Újvárnak mellőle 
Lédec uram üzente, 
Üzenetet üzente,
Lányodot kéretyi követyi,
Melikét, szebbikét
Keskeny magosabbikát
Keskeny magosabbikát.

Újvár = Érsekújvár 

135. Haja haja mégis haja

Haja haja mégis haja
Bodor a galambom haja,
Bodor vagyok én magam is
Bodor az én galambom is.

Haja haja mégis haja
Beteg a szeretőm anyja
Anná jIsten, hogy meghalna
Barna lánya rám maranna.

136. Haja zsíros papíros papíros

Haja zsíros papíros papíros
Úgy szép a lány ha piros,
Ha nem piros színtelen,
Megcsókolom kintelen.

137. Haja, haja, haja, haja

Haja, haja, haja, haja
Göndör a galambom haja,
Ha jaz göndör nem lett vóna
Szeretőm sose lett vóna.

Ha jén aztat tudtam vóna
Hogy az alma édes vóna
Róla szakítottam vóna
Szeretőmnek adtam vóna.

138. [Haja, haja, mégis haja]

[Haja, haja, mégis haja]

139. [Haja, zsíros papiros, papiros] furulya

[Haja, zsíros papiros, papiros] furulya

140. Hajnal hasad csillag ragyog

Hajnal hasad csillag ragyog
Mégis a lányoknál vagyok
Jaj Istenem de szégyellem
Hogy a hajnal itt ért engem.

Őszi harmat hideg esső
Ősszel érik meg a szőlő
Ha megérik borrá szűrik
Potus Annit férhez kérik.

Ez a legény megkérette
Kostyál János nem engette
A foglalót is rátette
Mégis magájénak tette ijju.

Tudtál rózsám csalogatnyi
De nem tudtál szoknyát venni
Egyet vettél azt is bánod
Holtig a szememre hányod.

Potus Anni kék mentéje
Kostyál János hosszú szüre
Majd eljön a sötét este
Maj betakarkonnak vele ijju
   
Potus Anni pogácsája
Végig gürölt az uccába
Hova hova jó pogácsa
Kostyál János szűrujjába ijju.

Potus Anni szőrszoknyája
Be akadt a kapufába
Nem a kapufa fogta meg
Kostyál János ragadta meg.

További versszakok (felvétel nélkül):

Kostyál János íródiák
Nem kell annak gyertyavilág
Úgy megírja levelibe
Potus Anni az ölébe.

Potus Anni aranybárán
Aran betű van a vállán
Aki aztat átolvassa
Kostyál János neve rajta.

141. Hajnallik hajnallik

Hajnallik hajnallik
De nem jól hajnallik
A csegei határ felől
Nem jó hír hallatszik.

Megöltek egy legényt
Hatszáz forintjáért
Belelökték a Tiszába
A hátaslováért.

Tisza be nem vette
Partjára vetette
Arra ment egy halászlegény
Csónakjába tette.

142. Harmatozzatok egek onnan felől

Harmatozzatok egek onnan felől
És a felhők essék az igazat.

(Nyilatkozzék meg a föld
És teremje jaz Üdvözítőt,)
Az egek az isten dicsőségét beszélik
És az Ő kezei munkáit hirdeti az erősség.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak
És a Szentlélek Istennek
Miképpen kezdetben vala most és mindenkoron
És mindörökön örökké. Amen.

143. Három betyár a csárdába

Három betyár a csárdába
Piros bort iszik bújába
Így gondolkoznak magokba
Hová menjünk éccakára.

Egy közülök kitanálja
Özvegyasszony ablakára
Özvegyasszony ablakára
Annak van egy barna lyánya.

Egy közülök kitanálja
Özvegyasszony ablakára
Özvegyasszony ablakára
Annak van egy barna lyánya.

Nyitva az ajtóm bejöhetsz
Üres a lócám leülhetsz
Az ágyam is fel van vetve
Gyere babám feküdj bele.

Nem fekszek le az ágyadra
Nem költesz fel éjféltájba
Felköltölek olyan jókor
Éjfél után egy órakor.

Éjfél után egy az óra
Kelj fel betyár eredj haza
Meg a kutyák se ugatnak
Irigyeim mind alszonak.

Sok irígyem a faluba
Kettő három egy kapuba
El akarnának vesztenyi
Jó az Isten nem engedi.

144. [Három bokor krumpliszár]

[Három bokor krumpliszár]

145. Három kóródi csárdás

Három kóródi csárdás
Kórodi állítólag a harmadikat ördögcsárdásnak nevezte.

146. Három pénzt adtam a barbuljába

Három pénzt adtam a barbuljába
Mégsem mehettem legelől táncba, legelől táncba.

Előre külgyik a Kostyál Jánost
Vállára adják a Potus Annit, a Potus Annit.

Ugrasd meg ugrasd paripa módra
Pergesd meg pergesd karika módra, karika módra.

Oljat ugorjon mind a paripa
Oljat perdöljön mind a karika, mind a karika.

147. Három pócsi csárdás

Három pócsi csárdás

148. Három ragyogós csillag van az égen

Három ragyogós csillag van az égen
Három szeretőm volt nékem régen
A negyedik nem számos mer barna ja haja
Az csalta meg a bús szívem árvára.

Szépen úszik a vadkacsa ja vizen
Szépen legel a lovam a réten
Szépen szól a csöngő ja nyakába
Tied leszek én babám nemsokára.

149. Hej halászok halászok

Hej halászok halászok
Mit fogott a hálótok?
Nem fogott az egyebet,
Piros szárnyú keszeget.
Nem fogott az egyebet,
Piros szárnyú keszeget.

Hát a kishal eszik
Ha ja bárkába teszik
Nem eszik az egyebet
Petrezselymet, gyökeret. 
Nem eszik az egyebet
Petrezselymet, gyökeret.

További versszak (felvételen kívül)

Hej halászok, halászok,
Merre mén a hajótok?
Törökkanizsa felé
Viszi a víz lefelé.

150. [Hej halászok, halászok]

[Hej halászok, halászok]

151. [Hej halászok...] "frissen"

[Hej halászok...] "frissen"

152. [Hej kikerics kikerics]

[Hej kikerics kikerics]

153. Hej rozmaring rozmaring

Hej rozmaring rozmaring
Leszakad rólam az ing
Nincs már nekem kedvesem
Ki megvarrja az ingem.

Hej kikirics kikirics
Nekem többet ne viríts
Virítok én magamnak
Meg a kedves babámnak.

Hej dombérom dombérom
Ásatlan a kompérom
Ássa ja feleségem
Kibe van reménységem.

Hej piros bor piros bor
Maj csak rám kerül a sor
Töcsed babám tetejig
Mind megiszom fenekig.

További versszak (felvételen kívül):

Hej vendégek vendégek
Már el is mehetnétek
Mer félig van a hordó
Nem éri be a lopó.

154. Hortobágyi pusztán de sokat is jártam,

Hortobágyi pusztán de sokat is jártam,
Vármegyékkel de sokat próbáltam.
De nem bírták a lovam elfogni.
Mer nem adtam magamat meg neki.

Hideg szellő fújjad a testemet,
Cifra szűröm takarj be engemet.
Mer minden bokor szállást ad énnekem,
Ej csak így kell a világban élnem.

Vármegyéktől nem rettegtem soha,
Hat pistolj van a szűröm ujjába.
Gyertek ide vármegye kutyái
Megrövidül éltetek napjai.

155. [Hortobágyi pusztán de sokat is jártam]

[Hortobágyi pusztán de sokat is jártam]
Szövegét lásd Gr 26Bb-nél

156. Hosszú asztal körül

Hosszú asztal körül
Tizenketten ülnek
Ej mind a tizenketten
Rólam beszélgetnek.

Róllam beszélgetnek
Katonának visznek
Ej nyóc esztendő alatt
Haza eresztenek.

Ha kiszolgálhatom
Ezt a nyóc esztendőt
Ej sokkal különb legény
Leszek mind azelőtt.

157. Hosszú szeker rövid szán

Hosszú szeker rövid szán
Marcsa többet nem lesz lány
Inkább lesz ő menyecske
Takaros mint a fecske.

Hej menyecske menyecske
Miért vagy oly szépecske
Azért vagyok szépecske
Mer a szemem kékecske.

158. Huszárverbunk

Huszárverbunk

159. Ide jöttünk nagy búra,

Ide jöttünk nagy búra,
Száraz füstös konyhára,
Haj rózsám ibolyám
Csolkold meg az orcám.

160. Idegen apának, idegen anyának

Idegen apának, idegen anyának
Hogy találom kedvit
Hogy találom kedvit.

Vesd meg az ágyát, söpörd ki a házát,
Úgy találod kedvit
Úgy találod kedvit.

Megvetettem az ágyát, kisöpörtem a házát
Nem találtam kedvit
Nem találtam kedvit.

161. Illavai börtöny

Illavai börtöny
Tele vagyon rabbal
Tele van az rabbal 
Kisebbel, nagyobbal. 

Az egyik börtönyben
Harmincketten vannak
A másik börtönyben
Harminchárman vannak.

Az harmincnegyedik
Írja ja levelet
Egy barna kis lejány
Diktálja nevemet.
Egy barna kis lejány
Diktálja nevemet.

További versszak (felvétel nélkül):

Te barna kis lejány
Ne diktáld az nevem 
Az Istenre kérlek
Ne vedd el illetem.

162. [Iszik a betyár a csapon]

[Iszik a betyár a csapon]

163. Iszok én még veletek

Iszok én még veletek
Ha veletek lehetek
Egy pohár bort
Ha veletek nem lehetek
Jaj de bánom
Nem jó a magános élet 
A világon.

Ha ez mindég így volna
Ingem gatyám se volna
Eszemadta
Eszemadta-teremtette
Kis barnája
De sok csókot raktam reád 
De hijába.

164. Ittál-ettél jól laktál

Ittál-ettél jól laktál
Vigyen az ördög innen már
Sej ittál-ettél jóllaktál
Vigyen az ördög innen már.

Nincs a fűzfának töve
Nincs a Lucának szeme
Ha szeme vóna jelmenne
Itt nem szemtelenkenne
Ha szeme vóna jelmenne
Itt nem szemtelenkenne.

165. Jaj de szépen kifaragták azt a fát

Jaj de szépen kifaragták azt a fát
Amire ja juhász legényt akasztják.
Fújja ja szél a gyócsingét a gatyáját,
Összeveri a lagosszárú csizmáját.

Lányom lányom lányomnak se mondalak
Ha jén téged a juhásznak od’ adlak,
Nem bánom én édesanyám tagadj meg,
De a szívem a babámé hasad meg.

166. Jaj Istenem de nagy baj a szegénynek

Jaj Istenem de nagy baj a szegénynek
A jó gazda hogy elmondja mindennek
Te jó gazda nem mondjál el mindennek
Úgy is elég baja van a szegénynek.

Jaj Istenem hogy van annak a szíve
Kinek más faluba a szeretője
Lám az enyém itt lakik a faluba
Még sincsen a szívem nyugodalomba.

Jaj Istenem hol fogok én meghalni
Hol fog az én piros vérem elfolyni
A dobronyi temetőbe ja sírom
Megüzenem a babámnak ne sírjon.

167. Jaj Istenem de nagy baj a szegénynek

Jaj Istenem de nagy baj a szegénynek
Elmondja jazt a nagy gazda mindennek
Kutyát nevezze ki jaz a nagy gazda,
Elég a szegénynek a maga baja.

Jaj Istenem de víg voltam ezelőtt
Míg a babám járt el a kapum előtt
De mióta jelvitték katonának
Megöli a szívemet a nagy bánat.

168. Jaj Istenem minek élek

Jaj Istenem minek élek
Ha jegy madártól is félek
Ha egy madár földre leszáll
Bennem a vér talpig megáll.

Két hete már vagyis három
Hogy a számadóm nem látom
Amott jön egy szamárháton
Talán ő lesz, amint látom.

Jó napot kedves bojtárom
Tudom hogy van elég károm
Nem lesz addig semmi kárja
Míg én leszek a bojtárja.

169. Jaj Náni barátom szerelmes pajtásom

Jaj Náni barátom szerelmes pajtásom
Szánod-e megválni te éldes anyádtól
Jaj dehony nem szánom maj hogy meg nem halok
Kő van a szívemen majd hogy meg nem reped.

Jaj Náni barátom szerelmes pajtásom
Szánod-e megválni te éldes apádtól
Jaj dehony nem szánom maj hogy meg nem halok
Kő van a szívemen maj hogy meg nem reped.

Jaj Náni barátom szerelmes pajtásom
Szánod-e megválni te lyánybarátyidtól
Jaj dehogy nem bánom maj hogy meg nem halok
Kő van a szívemen maj hogy meg nem reped.

170. Jaj pártám jaj pártám gyöngyösi koszorúm

Jaj pártám jaj pártám gyöngyösi koszorúm
Gyöngyösi koszorú gyöngyve' rakott pártám.

Jaj pártám jaj pártám gyöngyösi koszorúm
Gyöngyösi koszorúm gyöngyvel rakott pártám.

Jaj pártám jaj pártám gyöngyösi koszorúm
Gyöngyösi koszorúm gyöngyvel rakott pártám.

171. Jancsika Jancsika te gyere előre

Jancsika Jancsika te gyere előre
Térdet hajtván üdvözlet
Velünk együtt tiszteljed
Áldását magunkra
Malasztját nyájunkra
Kérjük a kis Jézust 
Ále-Áleluja.

172. [Jancsika, Jancsika, te gyere előre]

[Jancsika, Jancsika, te gyere előre]

173. János bácsi hegedűje romtiráré rati-tati-tatitom tirajrom.

János bácsi hegedűje romtiráré rati-tati-tatitom tirajrom.
Maradt vóna az erdőbe romtiráré rati-rati-tatitom tirajrom.
Ha jaz erdő nem lett vóna romtiráré rati-rati-tatitom.
Betyár sosem lettem vóna romtiráré-rati-rati-tatitom tirajrom.

174. Jártam az erdő alján

Jártam az erdő alján
Jártam másodmagammal
Szeredán kérik lányokat
A legszebbik lányokat
Gyöngyöt-gyöngyöt asszonyának
Zöld koszorút a lányának
Vesszőt-vesszőt a farára
Hogy senki se lássa.

175. Jó estét jó estét

Jó estét jó estét
Csáti bíróné asszony
Talán még aluszik
A kedves galambom.

Aluszik aluszik
Gombos nyoszolyába
Mit tudna csinányi
Ilyenkor magába.

Költse fel költse fel,
Küldje el a bálba,
Gordován csizmáját
Húzza ja lábára.

Tíz arany gyűrőjét 
Húzza az ujjára
Sütétkék ruháját
Öltse fel magára.

Sütétkék ruháját
Öltse fel magára
Este nyolc órakor
Ott legyen a bálba.

Jó estét, jó estét
No minek hívtatok
Üll le a lócára
Maj mingyá megtudod.

Húzzátok cigányok
Estétől reggelig 
Míg a Csáti bíróné
Lyánya el nem alszik.

Engedj ki engedj ki
Engedj ki pihennyi
Gordován csizmámból
A vért kiengednyi.

Nem lehet, nem lehet
Nem lehet kimennyi
Tizenkét cigánynak
Nem szabad elhannyi.

Atkozott az apa
Hétszerte az anya
Ki egyetlen lányát
A bálba bocsátja.

Este nyolc órától
Reggelig nem látja
Reggel nyolc órakor
Halva viszik haza.

Harangoznak délre
De nem az ebédre.
Csáti bíróné lyányát
Most teszik a földbe.

176. Jó estét, jó estét

Jó estét, jó estét
Csáti bíró asszony
Hol van a kend lánya
A kedves galambom?

Fekszik már nyugszik már
Gombos nyoszolyába
Zöd selyem paplannal
Be is van takarva.

Felvételen kívüli versszak:

Költse fel, költse fel
Küldje el a bálba
Ha kérdi ki hívja
Mondja ja babája.

Kelj fel lányom kelj fel,
Eridj el a bálba,
Zöd selyem ruhádat
Vedd is fel magadra.

Karmazsin csizmádat
Húzd fel a lábodra.
Két arany gyűrőd is
Húzd fel az ujjadra.

Húzzátok cigányok
Estétűl reggelig
Míg a Csáti bíró
Lánya el nem alszik.

Állj már te cigány
Egy kicsit pihenni,
Karmazsin csizmámbul,
A vért kell kiönteni.

Nem  szabad, nem lehet
Minékünk megállni
Estétől reggelig
Mindig muzsikálni.

Harangoznak délre
Nem déli ebédre
Csáti bíró lányát
Viszik temetőbe.

Hat legény, hat leány,
Teszi be ja sírba.
Az apja jaz anyja
Jajszóval siratja.

Jó estét, jó estét
Csáti bíró asszony
Hol van a kend lánya
A kedves galambom?

Alszik már nyugszik már
A fekete fődbe,
Valaki megszenved
Érte a tömlöcbe.

Átkozott az apa
Hétszerte az anya.
Ki egyetlen lányját,
Bálba elbocsátja.

Este elbocsátja
Reggelig nem látja,
Reggel nyóc órakor
Halva viszik haza.

177. Kanásztánc

Kanásztánc

178. Karácsonyéj étszakája

Karácsonyéj étszakája
Krisztus születési napja
Örüljetek örvendjetek,
A kis Jézus most született.

Jézuskának nincs bocskora
Mer' elveszett a Karancsba
Vedd fel pajtás a dudádat
Én meg veszem furulyámat.

179. Karácsonyi éjszakája

Karácsonyi éjszakája
Krisztus születési napja
Örüljünk már örvendezzünk
Megszületett már mi nékünk.

180. [Karácsonyi éjszakáján]

[Karácsonyi éjszakáján]

181. Karton dunna de hajlik

Karton dunna de hajlik
Eredj odébb rózsám a falig
Hadd fekszek melléd hajnalig
Még idesanyád aluszik.
Hadd fekszek melléd hajnalig
Még idesanyád aluszik.

Karton dunna de puha
Kimaradtunk rózsám alulla.
Annál az Isten valaha,
Ketten nyugonnánk alatta.
Annál az Isten valaha,
Ketten nyugonnánk alatta.

Megy a kis lány öccsöstül
Rajna vízen keresztül
Függő gyöngy a fülibe,
Kivarrott kendő a kezibe.
Függő gyöngy a fülibe,
Kivarrott kendő a kezibe.

182. Kecskemétre kéretnek, oda nem adának

Kecskemétre kéretnek, oda nem adának
Ehol jön a szuszi-muszi annak taszigálnak,
Kajla bocskor szaladj innen megcsendülök tőled,
Ide gyere piros csizmás megújolok tőled.

183. [Kecskemétre kéretnek]

[Kecskemétre kéretnek]

184. Kedves édes anyám ha fel akarsz keresni

Kedves édes anyám ha fel akarsz keresni
A rimóci temetőbe gyere ki
Ott fekszek egy tearózsa fa jalatt
Édes kedves anyám ott sirasd ki magadat.

Édes kedves anyám nem írhatok levelet
Erúgta ja szilaj ló ja kezemet
Szilaj lónak fájdalmas a rugása
Sír az édes anyám hangzik a zokogása.

185. Kelet felől jön egy fekete hintó

Kelet felől jön egy fekete hintó
Abba ül a járás főszolgabíró
Jobbkezébe ihaha, van a magyar korona
Balkezébe besorozó cédula.
Jobbkezébe ihaha van a magyar korona
Balkezébe besorozó cédula.

Megállj zsidó nem iszok a borodból
Inkább iszok a kanális folyóból
Inkább iszom a vizet Tiszából a jegeset
Szenvedtem én a babámé' eleget.
Inkább iszom a vizet Tiszából a jegeset
Szenvedtem én a babámé' eleget.

További versszak (felvételen kívül):

Asztalomon tinta toll és papíros
A babámnak rózsás levelet írok.
Megírom a levelet, feladom a póstára
Megis kapja vasárnap délutánra.

186. Keljetek fel sietséggel pásztorok pásztorok

Keljetek fel sietséggel pásztorok pásztorok
Istennek szent angyala jött hozzátok
Istennek szent angyala jött hozzátok.

További versszakok (felvételen kívül):

Menjetek el Betlehembe lássátok lássátok
Most született kisded Jézust áldjátok
Most született kisded Jézust áldjátok.

Ime rongyos istállóba jászolba jászolba
Ökör szamár között fekszik akolba
Ökör szamár között fekszik akolba.

Szénában fekszik pólyázott posztóba posztóba
Ártatlan kisded Jézusunk pólyába
Ártatlan kisded Jézusunk pólyába.

Így köszöntjük a mi kisded urunkat urunkat,
Mondjunk vigasztaló verset Jézusnak,
Mondjunk vigasztaló verset Jézusnak.

187. Kerek az én szűröm alja

Kerek az én szűröm alja 
Piros selemmel kivarrva 
Magamról ha levetkezem
Szűröm fejem alá teszem.

Zöld a pázsit megnyőlt a fű
Az én rózsám kökényszemű
Jaj a szívem fáj a szívem
Ugyan ki gyógyít meg engem.

Móric gazda egy icce bort!
Frissen akit most fölmarkolt
Torkomon akadt a bánat,
Hagy öntsem le mer föltámad.

Kanásznóta (nem juhász). Tánca: vegyes páros.

188. [Kerek az én szűröm alja]

[Kerek az én szűröm alja]

189. Kertünk alatt aratják a zabot

Kertünk alatt aratják a zabot
Közepiben rakják az asztagot.
Mit ér nékem ez a nagy zabasztag,
Ha ja babámmal nem vagyok szabad.
Mit ér nékem ez a nagy zabasztag,
Ha ja babámmal nem vagyok szabad.

Ördög bújjon babám a szívedbe,
Mit válogatsz a szegény legénybe.
Te sem vagyol a világ eleje,
Egyen meg a válogatós fene.

190. Kék ibolya, ha leszakajtanálak

Kék ibolya, ha leszakajtanálak
Mit mondanál babám, ha jelhagynálak
Azt mondanám verjen meg a Teremtő
Sosem voltál igaz szívű szerető.
Azt mondanám verjen meg a Teremtő
Sosem voltál igaz szívű szerető.

191. [Kék ibolya, ha leszakítanálak]

[Kék ibolya, ha leszakítanálak]

192. [Kék ibolya, ha leszakítanálak]

[Kék ibolya, ha leszakítanálak]

193. [Kék ibolya, ha leszakítanálak]

[Kék ibolya, ha leszakítanálak]

194. Két éve már vagyis három,

Két éve már vagyis három,
Hogy a számadómat várom,
Amott jön már amint látom,
Bodor szőrű kis szamáron.

Jó napot éldes bojtárom,
Hejde Van mán károd amint látom.
Károm nincsen de nem is lesz,
Míg ez a nyáj kezemen lesz.

Ej De bizon van hogy ne vóna:
Hát a vezér ürüd hol van?
Kutya megette ja vérit,
Zsidó hurcolja ja bőrit.
Kibő kigyött mázsa faggyú,
Három szűrre való gyapjú.

195. [Két éve már vagyis három]

[Két éve már vagyis három]

196. Két heti már avagy három

Két heti már avagy három   
Hogy nem látom a juhászom  
Amott jön már én úgy látom
Fekete szőrű szamáron.    

Azt kiáltja a juhászom   
Van-e ötven forint károm   
Nincsen bizon édes gazdám 
Mert nem aludt el a bojtár.

További versszak (felvételen kívül):

Azt kiáltja a juhászom
Hozd be azt a kolomposat
Kutya issza meg a vérit
Zsidó veszi meg a bőrit.

197. Két út van előttem

Két út van előttem
Melliken indúljak
Kettő ja szeretőm
Melliktől bucsuzzak.

Szőkétől búcsúzok
A barna haragszik
Így hát az én szívem
Soha meg nem nyugszik.

198. Ki ja fene találta ki

Ki ja fene találta ki
Hogy vasutat kell csinálni
Azon jár el a gőzkocsi
Ki a regutákat viszi.

Viszi viszi jó messzire
Galicia közepébe
Ott várják a bús regutát
Kinek göndör haját vágják.

Az enyimet is levágják
Babám kötőjébe rakják
Nincsen annyi hajam szála
Ahány könnyem csordul rája.

199. Kice vice villő (Kisze hajtás)

Kice vice villő (Kisze hajtás)

Kice vice villő,
Majd kiviszzük kice vicét villő
Majd behozzuk a zöld ágat villő,
A lányokra jó szerencsét villő.

200. [Kikericses, rózsás pallag]

[Kikericses, rózsás pallag]

201. Kint a falu szélin kék nefelecs nyílik.

Kint a falu szélin kék nefelecs nyílik.
Leszedem leszedem akármennyi nyílik.
Leszedem leszedem jussak az eszedbe,
Rá se gondolok a régi szeretőmre.

Kinek van kinek van karika gyűrűje
Annak a lánynak van igaz szeretője
Nékem van egy szőke, cseréljük el érte
Amivel többet ér csókot is adok érte.

202. [Kis kertemben aratják a zabot]

[Kis kertemben aratják a zabot]

203. [Kis kertemben...], "halkan"

[Kis kertemben...], "halkan"

204. Kis verbunk

Kis verbunk

205. Kisverbunk

Kisverbunk

206. Kiszáradt a tóbul mind a víz mind a sár

Kiszáradt a tóbul mind a víz mind a sár
Szegény birge nyájam csak énrám kandikál.
Én Istenem Uram adjál csendes esőt
Szegény birge nyájnak jó legelő mezőt.

207. Kórodi csárdás

Kórodi csárdás
Az ilyen lassabb tempójú csárdásnak tipegő vagy tipogó volt a neve.

208. Kórodi csárdás

Kórodi csárdás
Az ilyen lassabb tempójú csárdásnak tipegő vagy tipogó volt a neve.

209. Kórodi csárdás

Kórodi csárdás
Kórodi műsorán szerepelt ez a csárdás. Azzal került tovább a debreceni prímásokhoz. Kórodi a jelenlevő cigányok szerint valami kis dunántúli faluban született, állítólag Nagyváradon is játszott. Keresztnevét, működési körét nem ismerik. Maguk között az idősebbek (ma 60 évesek) csárdáskirálynak, vagy ördögcsárdásnak nevezték, mert ő tudta a legtöbb magyar csárdást. Kórodi fia átjött Debrecenbe, a Bikában játszotta apja műsorát. Bordás játszott vele kb. 20 évvel ezelőtt. Az öreg Kórodi 80 év körül volt akkortájt.

210. Ködözik a Mátra

Ködözik a Mátra
jEsső jakar lennyi
Esső akar lennyi
Korog a manganyáj
Haza jakar mennyi.

Ne korogj manganyáj
Nem menönk mi haza
Nem menönk mi haza
Hat hét még Szent György nap
Akkor menönk haza.

211. Körtéfa, körtéfa

Körtéfa, körtéfa
Gyöngyarany körtéfa
Sok gyalog katona
Megpihen alatta.

Kardjával fölszántja
Vérrel boronálja
Mégis őfelségét
Igazán szolgálja.

Udvarom, udvarom,
Szép kerék udvarom
Nem söpör már többé
Az én gyenge karom.

Udvarom közepén
Szép kerék almafa
Ahhoz vagyon kötve
Egy bodor paripa.

212. Köttettem köttettem három koszorút szerelmes virág

Köttettem köttettem három koszorút szerelmes virág
Kincs kincs nagyobb sincs kinek szíve bánatba nincs.

Egyiket köttettem násznagy uramnak, szerelmes virág
Kincs kincs nagyobb sincs kinek szíve bánatba nincs.

Másogyikot köttettem vőfélyuramnak, szerelmes virág
Kincs kincs nagyobb sincs kinek szíve bánatba nincs.

Harmagyikot köttettem vőleginyuramnak, szerelmes virág
Kincs kincs nagyobb sincs kinek szíve bánatba nincs.

213. Kukorica tengeri

Kukorica tengeri
Adj a disztónak enni
A disztónak enni nem adok
Mert én vőlegény vagyok.

Hát az ágyat mi lelte
Hogy úgy le van fetrengve
Cica játszott a Macával
Én meg a galambommal.

Hej kis katlan kis katlan
Rajta a sok mosatlan
Mozsd meg kislány az edinyt
Úgy csolkold meg a legényt.

214. Kutya paraszt mindég kint vagy a tanyán

Kutya paraszt mindég kint vagy a tanyán
Az a csoda mé' nem öl a meleg nyár
Télbe hideg nyárba nagyon meleg van
Az a csuda, hogy a lélek bennem van.

Puli kutyám jaj de mélyen aluszol
Nem láttad-e a rózsámat valahol
Láttam biz én egy rozmaring erdőbe
Kék ibolyát szedett a kötőjébe.

Kutya világ mikor érem végedet
De megúntam benned az életemet
Mer' sohase vót benned egy víg napon
Ez az élet nekem csak egy unalom.

215. [Kútágas gémestől]

[Kútágas gémestől]

216. Kútágas gémestő'

Kútágas gémestő'
Száradj ki tövestő'
Fölmentem a fára egy almáé'
Nem adom a rózsám száz aranyé'.

217. Lakodalmas gyors

Lakodalmas gyors 
[Nem vagyok én senkinek sem adósa]

218. Lassú

Lassú

219. Leborultam a bíró asztalára asztalára,

Leborultam a bíró asztalára asztalára,
Nem hallgattam édesanyám szavára szavára.

Sarkantyúmat keservesen pengetem pengetem,
Látod babám katonának kell mennem kell mennem.

220. Lejtet szeret a folyóvíz nem szeret a dombot

Lejtet szeret a folyóvíz nem szeret a dombot 
Éldes kedves kisangyalom de fehér a combod.
Ha én aztat tapigatom senkinek se mondom,
Éldes kedves kisangyalom de fehér a combod.

Megszületett a gyerek is annak apja nincsen,
Keresztölni kőne vinnyi Hutába pap nincsen,
Keresztkomát kőne hinyi jó emberem nincsen.
Keresztelőt kőne csapni egy fillérem sincsen.

"Varga Gergő Bánkon volt kanász gyermekkoromban attól tanultam. Bottal táncolt erre. Nagyon csapkodva ugrált a bottal keresztbe ugrált. Dudáltak ő meg csak énekelte."

221. [Lejtet szeret a folyóvíz]

[Lejtet szeret a folyóvíz]

222. Limbes lombos a nyárfa teteje,

Limbes lombos a nyárfa teteje,
Halvány sárga jannak a levele,
Én is oljan halványsárga vagyok,
Mióta ja barna legény elhagyott.

Azér hogy a szeretőm elhagyott
Azér föl nem akasztom magamat
Akassza föl aki föl akarja
Egy legényért nem akasztom föl soha

Barna legény jól tudtad előre
Hogy nem az esküvőre
Mer az anyja nem enged szeretni
Szegény vagy te gazadagot kell szeretni

A rimóci hegy alatt hegy alatt
Rézsarkantyúm elmaradt, elmaradt
Gyere babám keresd meg keresd meg
Megtalálod könnyezvén, de könnyezvén.

223. Lóra csikós lóra

Lóra csikós lóra
Elszaladt a ménes
Csak egyedül maradt
Magába ja nyerges.

Elibe elibe
Sárga ló elibe
Mert be talál menni
A virágos kertbe.

Ha be talál menni
Sok kárt fog ott tenni
Kedves galambomnak
Sokat kell fizetni.

Jó ember a bíró
Szeretem a lányát
Mer kiadja csókér
Lovam kantárszárát.

224. Lóra csikós lóra,

Lóra csikós lóra,
Elszaladt a ménes
Elszaladt a ménes
Csak egyedül maradt 
A pányván a nyergös.

Nyergeljétek fel hát
Ezt a pici pirost
Ezt a pici pirost
Hagy ugratom által
A zavaros Marost.

Zavaros Maroson
Magam is átmegyek
Magam is átmegyek
Bánáti gulyásnál
Jó vacsorát eszek.

Igyál egyél pajtás
Ez ám az áldomás
Ez ám az áldomás
Ugyse hajtasz te már
Többet lopott marhát.

Hajtottam eleget
Harminchat tehenet
Harminchat tehenet
Kiér a vármegye
Éjjel nappal keres.

Fújdogál a szellő
Rimaszombat felől
Rimaszombat felől
Jönnek a zsandárok
Babám minden felől.

Ha kérdik hol vagyok
Mondd hogy beteg vagyok
Mondd hogy beteg vagyok
Rimaji tömlöcbe
Térgyig vasban vagyok.

Térgyig vasban vagyok,
Könyékig bilincsbe
Könyékig bilincsbe
Verje meg az Isten
Aki rám verette.

225. Lyányom lányom Náni lyányom

Lyányom lányom Náni lyányom
De nagy titkon tartottalak
De nagy titkon tartottalak
Kalitkába foglaltalak.

Kalitkába foglaltalak
Mégis ott sem tarthattalak
Kieresztem sárhajadat
Útnak ereszted magadat.

Ne félj lyányom Náni lyányom
Véled lészen a nagy Isten
Véled leszen a nagy Isten
Isten után Okosi Istvány

226. Mária Mária,

Mária Mária,
Jön Isten követje Gábriel a neve
És hozzá beméne Mária,
Az angyal megállván e köszöntést mondván
Teljes vagy malaszttal Mária.

További versszakok (felvételen kívül):

Mária Mária,
Úr vagyon tevéled beszédem megértsed,
Isten szeret téged Mária,
Isten akaratja hogy fiának anyja
Légy mert vagy kiválasztva Mária.

Mária Mária,
Fiat fogsz fogadni és az szűzen szülni
Jézusnak nevezni Mária,
Ezen szókat hallván
Nagyon megfontolván
és (el)álmélkodván Mária.

Mária Mária,
Hogy magában félvén szent szókat megértvén
Mint lesz az – kérdezvén Mária,
Az angyal felele – Szentlélek ereje
Reád száll ereje Mária.

Mária Mária,
Erre megalázván és magát meghajtván
Szolgálónak vallván Mária,
Ó mely szerencsés lett hogy Ige testté lett
Mert Isten-embert szült Mária.
Isten ember lett Mária.

227. Megdöglött a bíró lova sugári ja

Megdöglött a bíró lova sugári ja
Megnyúzta ja bíró maga sugári ja-ja-ja sugári ja.

Jó lesz a bőri bundának sugári ja
Annak a híres bírónak sugári ja-ja-ja sugári ja.

A böndője főkötőnek sugári ja
Híres feleségének sugári ja-ja-ja sugári ja.

A hurkája pántlikának sugári ja
Annak a híres lányának sugári ja-ja-ja sugári ja.

A négy lába kocsonyának sugári ja
Az egész kompániának sugári ja-ja-ja sugári ja.

228. Megégett Rácország

Megégett Rácország
Nem maradt három ház
A papé kántoré
A kedves rózsámé.

229. [Megégett Rácország]

[Megégett Rácország]

230. Megjövendölve volt régen

Megjövendölve volt régen
Föl is tündöklött az égen
Hogy születik egy szűztől
Fogad a Szentlélektől.

Mária jezt nem gondolta
Hogy neki az Úrangyala
Ezen igéket mondja:
Üdvözlégy Szűz Mária.

Próféták könyvét forgatta
Amidőn az Úrangyala
Ezen igéket mondta:
Üdvözlégy Szűz Mária.

További versszakok (felvételen kívül):

Mondván tovább az arkangyal
Szent Szűz teljes vagy malaszttal
Téged az örök Atya
Öröktől elválaszta.

Az ő egyetlen fiának
A világ Megváltójának
Kiválasztott anyjának
Az Úr Jézus Krisztusnak.

Oh arkangyal mint lehet az
Mint férhet szüzességemhez
Én férjet nem ösmerek
Bizonyságom az egek.

Én szüzességet fogadtam
Fogadásom megtartottam
Azért hát ez nem lehet
Méhem nem gyümölcsözhet.

A Szentlélek megárnyékoz
Szüzességben kárt nem okoz 
Ne félj oh szűz annyira,
Mert Isten úgy akarja.

Régen várják a szentatyák
A világ szabadítóját
Ne halaszd már továbbra
Oh drága szűz Mária.

Ime az Úr szolgálója
Legyen úgy mint szavad mondja
Leszek anyja Jézusnak
Világ Megváltójának.

Az Ige már megtestesült
Akit Mária szűzen szült
Akit várt egész világ
És az egész menyország.

Dicsőség legyen Istennek
Fiának és Szentléleknek
Tisztelet a szent Szűznek
Kitől Jézus született.

231. Megraktuk, megraktuk

Megraktuk, megraktuk 
Négyszegőre raktuk
Csak aggyig el ne alugy
Még én nálad vagyok
Még én nálad leszek
Nálad énekelek
Dícsérendő az Atya e világon

Rózsafa nem magas ága elágazott   
A tengeren átal hajlandozott
A tengeren átal hajlandozott

Egyik ága hajlott Bede Gáspár 
Hejlont e szent János 
Haján fejől gyöngykoszorú gyöngy.

Másik ága hajlott Fülőp Rózsi udvarába
Hejlont e szent János
Haján fejől gyöngykoszorú gyöngy.

Ki ökrei esznek a nagy hegyek alatt
Hej ott is ott esznek a Bede Gáspáré
Fordítsd Rózsi fordítsd az én ökreimet
Majd én is el fordítom a te lúdjaidat
Dícsérendő jaz Atya e világon.

232. Megrakuk, megrakuk

Megrakuk, megrakuk
Négyszegőre rakuk
Csak aggyig el ne alugy
Még én nálad vagyok
Még én nálad leszek
Nálad énekelek
Dícsérendő az Atya e világon.

Rózsafa nem magas ága elágazott
A tengeren átal hajlandozott
A tengeren átal hajlandozott.

Egyik ága hajlott Bede Gáspár udvarába   
Hajlott e szent János
Haján fejől gyöngykoszorú gyöngy.

Másik ága hajlott Fülőp Rózsi udvarába
Hajlott e szent János
Haján fejől gyöngykoszorú gyöngy.

Ki ökrei esznek a nagy hegyek alatt
Hej ott is ott esznek a Bede Gáspáré
Fordítsd Rózsi fordítsd az én ökreimet
Majd én is el fordítom a te lúdjaidat
Dícsérendő jaz Atya e világon.

233. Megszabadultam már én a testi haláltól

Megszabadultam már én a testi haláltól
És megmenekedtem minden nyavalyáimtól,
Bűntől és ördögtől e csalárd világtól,
Az örök kárhozattól.

Lelkemet ajánlom a hatalmas Istennek
És testemet hagyom ő anyjának a földnek,
E világot pedig az én féléimnek
Még őbenne élőknek.

234. [Megy a juhász a hegy oldalába]

[Megy a juhász a hegy oldalába]

235. Megy a kanász a partnál

Megy a kanász a partnál 
Zsíros kalapjával 
Utána ja felesége 
Rongyos kabátjával.

Megösmernyi a kanászt 
Minden járásáról
Disznózsírral penderített
Pörge bajuszáról.

236. [Megy a kanász a partnál]

[Megy a kanász a partnál]

237. Menyasszonytánc II.

Menyasszonytánc II. 
[Mikor a menyasszonyt fektetni viszik]

238. Menyasszonytánc

Menyasszonytánc 
[Jaj de csinos menyecske lesz ebből a lányból]

239. Menyből alászállott mennyből alászállott Úrangyala

Menyből alászállott mennyből alászállott Úrangyala
Joákim lányának szép Szűz Máriának eképp szóla
Üdvözlégy áldott légy ó Mária  
Mert téged magának választott anyjának Isten fia.

Tárd fel azért kérlek tárd fel azért kérlek kebeledet
Szentlélek ereje árnyékoz kegyelme most tégedet
Szűzen szülsz ezt mondom én Gábriel
Emlékezz szavamra nézz e liliomra ez lesz a jel.

További versszakok (felvételen kívül):

Engem azért küldött engem azért küldött követségbe
Hogy néked megmondjam és tudtodra adjam Názáretben
Az ő akaratját az ő akaratját melyet végzett
Mert téged mindennél a többi szüzeknél jobb szeretett.

Egekben mindenek egekben mindenek az Atyának
Téged ó Mária ó frigynek ládája kiáltának
A dicső angyalok a dicső angyalok kerubimok 
Menyekben udvarló és rád várakozó szerafimok.

Legyen azért tehát legyen azért tehát akaratja
Mennyei Atyának leszek szent Fiának szolgálója
Jőjj számból Istennek jőjj számból Istennek dicsérete
Ki rólam leányról hív szolgálójáról ezt végezte.

240. Még azt mondják nékem a vén asszonyok

Még azt mondják nékem a vén asszonyok
Mire iszok ha sohase dolgozok
Lopok annyit a sötét éjszakába
Jó bort iszok míg élek a világba.

Jó bort iszok diófával tüzelek
Más falusi kislányokat szeretek
Olyan annak a két szeme járása
Mind az égen a csillag ragyogása.

241. [Még azt mondják nékem a vén asszonyok]

[Még azt mondják nékem a vén asszonyok]

242. Mé' gyüttetek ide karikázni?

Mé' gyüttetek ide karikázni?

Mér gyüttetek ide karikázni (Fülöpné)
Mér gyüttetek ide karikázni
Azér gyüttünk ide karikázni (Potuskáné)
Hogy szeretőm itt talána lennyi
Kezit lábát kitaláná törnyi

243. [Mikor én még kicsiny voltam]

[Mikor én még kicsiny voltam]

244. Mikor katonává lettem

Mikor katonává lettem
Kis pejlovam felnyergeltem
Bevezettem a rajcsurba     
Rúgott vágott kesely lába.

Kapitány úr káromkodik
Hogy a lovam nem jól ugrik
Szoríjja meg a derekát
Vágja bele sarkantyúját.

Panaszolom a tisztemnek
Nincs ereje a testemnek
Komisz kenyér só nincs benne
Nincs a huszárnak ereje.  

rajcsur = Reitschule (lovarda, németül))

245. Mikor megyek Uzshorodra

Mikor megyek Uzshorodra
Eltörött a kocsim rúdja
Szekeremnek rúdja kéne
Nekem szép szerető kéne.

Én Istenem adjál csudát
Hogy bankouból rakjak boglyát
Ezres legyen a feneke
Száz forintos a teteje.

Felvételen kívüli szövegvariáció:

Mikor megyek Uzshorodra
Eltörött a kocsim rúdja
Ragyogtak rám a csillagok,
Mer tudták hogy árva vagyok.

246. Mikor még én kicsiny vótam

Mikor még én kicsiny vótam
A dijóé’ maj meghaltam
De mivel már nagyobb vagyok
A szép lányé’ maj’ meghalok.

Aki engem nem mond jónak
Teremtse jaz Isten lónak
De lónak is olyan lónak
Hol deresnek, hol fakónak.

247. Mikor még én tizenkét éves vótam

Mikor még én tizenkét éves vótam
Már én akkor házasodni indultam
Tizenkét lányt kérettem meg részemre
Mind a tizenkettő hibát lelt bennem.

Az elsőnek kicsi voltam az vót baj
Másodiknak csalfa voltam az vót baj
Harmadiknak hogy a szemem fekete
Negyediknek nem termettem kedvére.

Ötödiknek hogy nem Párizsból jöttem
Hatodiknak hogy nem paripán jöttem
Hetediknek hogy a szemem kékellett
Nyócadiknak a vagyonom keveslett.

Kilencedik pipafüstöt nem szível
A tizediknek nagy bajuszos legény kell
Tizenegyediket anyja nem adja.
Tizenkettedik nem megy férjhez soha.

Így hát nekem nem lehet megnősülni
Páratlanul kell a világonn élni
Páratlanul élem a világomat
Katonának beíratom magamat.

248. Mikor vót akkor vót

Mikor vót akkor vót
Ájba egy nagy bánat
Mikor Hajdú Lajost
Vitték katonának.

Fekete gubába,
Sarkantyús csizmába
Úgy ment el búcsúzni
Hajdú udvarába.

Mariskám kincsecském
Hozd ki a kendőcském
Had törűlöm bele
Fekete szemecském.

249. [Mogyorósi bubosába]

[Mogyorósi bubosába]

250. Mostan kinyílt egy szép rózsavirág

Mostan kinyílt egy szép rózsavirág
              (gyönyörű virág)
Akit régen várt az egész világ
Betlehembe kibimbózott zöld ág
Királyi nemből nagy méltóság.

De nem talált szállást a városba
Maradása volt egy istállóba
Ottan fekszik egy hideg jászolba
Bétakarva pólácskában.

Üdvözlégy Jézusunk, kis királunk,
Akit szegénységben itt találunk
Vedd kedvesen a mi ajándékunk, 
Légy mindenkor mi oltalmunk.

További versszakok (felvételen kívül)

Szűz Mária, Jézus anyja
És szent József, ő nevelőatyja
Mely gondosan őtet ápolgatja
Szent orcáját csókolgatja.

Szűz Mária itt kesereg sorsán
Szent Józseffel szent Fiát altatván,
Nyugszik vele csak kevés szénán
Bús könnyei kicsordulván.

Ökör szamár reája lehelnek
Mert tagjai hidegtől reszketnek
Madárkák kik felettök repdesnek
Ők mindnyájan örvendeznek.

A pásztorok midőn megértessék
Angyal által, hogy Jézus születék
Sietve mentek őt megtisztelni
A kisded Jézust imádni.

Betlehembe midőn eljutának
Az istállóra ráakadának
A kis Jézust jászolban találják
Leborulva őt imádják.

Kis Jézusom ki fekszel jászolban
Értünk jöttél mennyből e világra
Üdvözöllek én is mint Istenem
Áldd meg az én gyenge szívemet.

Hogy parancsid híven teljesítsem
Szép példáid örömmel kövessem
Így jámborul tetszésedre éljek
Egykor mennyben örvendhessek.

Szövegváltozat: 

De nem talált szállást a városban
Maradása volt egy istállóban
Mert lakosok inkább gazdagokon
Kaptak, mintsem a Jézuson.

Szánjátok meg ó ti keresztények
Szűz Anyát, megváltó Istenteket
Aki életet hozott tinéktek
Befogadja lelketek.

Ó meg ne vess, későn hogy ismertünk
Mert most hisszük, hogy születtél értünk
Szűz méhéből, mi édes reményünk
Vedd kedvesen mi énekük.

Nyolcadnapra környülmetéltetett
A kis Jézus ily hamar szenvedett
E világnak váltságához kezdett
Szent testéből vér öntetett.

Nagy dicsőség legyen az Atyában
Megtestesült egyszülött Fiának
Bús lelkeknek vigasztalójának
Áldás a Szentháromságnak.
Hála tehát az Istennek.

251. Nagybugacban kinyőlt két fa

Nagybugacban kinyőlt két fa
Jaj de hosszúra
Kinyílt rajta két szál vessző
Jaj de hosszúra.

Az egyiken egy csikós bojtár
Szépen furulyáz,
A másikon egy barna kislány
Búsan sírdogál.

További versszakok (felvételen kívül):

Lám megmondtam barna kislány
Mérget ne igyál
Esztendőbe vagy kettőbe
Tied leszek már.

Kilenc álló esztendeje
Amióta szeretlek,
Kilenc fehér vánkosodat
Mind elheverted.
    (elszennyezted)

Arany rámájú tükrödet
A falhoz verted
Diófábul készült széked
Mind összetörted.

252. Ne aludj el két szememnek világa

Ne aludj el két szememnek világa

253. Nem akar a vezérörüm legelni

Nem akar a vezérörüm legelni
Nem akarja rézcsengőjit csengetni
Idegeny szagot ériz az erdőbe
Hátranézek két csendőr állt előmbe.

Hová való születés vagy te bojtár
Kezed lábod összevasalom mingyár
Szülőföldem Ung megye jaz én hazám
Ottan nevelt betyárnak édesanyám.

A kassai garnizion de sárga
Magam vagyok egy szobába bezárva
Fertályonként kell az órát számlálni
Boldog gyerek aki azt elkerüli.

További versszak (felvétel nélkül):

Én is megírom az éldes anyámnak
Rabságimbul elválall-e fiának
Rabságimbul el nem válall fiának
Bús a szívem átadom a halálnak.

254. Nem anyától szültem

Nem anyától szültem
Rózsafán termettem
Piros Pünkösd napján
Hajnalba születtem.

Ha tudtad elhitted
Szívbűl szerettelek 
Magadat megcsalnyi 
Ugyan mért engedted

Engedtem, engedtem
Oda is adtalak
Oda is adatalak
És ajánlottalak.

255. Nem ettem már mást csak gombát

Nem ettem már mást csak gombát
Nem ettem már mást csak gombát
Fekete tyúknak derekát
Fekete tyúknak derekát.

Ej haja zsíros papíros
Ej haja zsíros papíros 
Ej úgy szép a lány ha piros
Ej úgy szép a lány ha piros.

További versszak (felvételen kívül):

Ej ha nem piros, színtelen
Ej megölelem kénytelen
  (megcsókolom) 

256. Nem láttam én molnárcsókot de majd látok most

Nem láttam én molnárcsókot de majd látok most
Ej hej Kostyál János majd kilátszik most.
Nem láttam én molnárcsókot de majd látok most
Ej hej Kostyál János majd kilátszik most.

Nem láttam én molnárcsókot de majd látok most
Ej hej Potus Anni majd kilátszik most.
Nem láttam én molnárcsókot de majd látok most
Ej hej Potus Anni majd kilátszik most.

257. Nem loptam én életemben

Nem loptam én életemben
Csak egy csikót Debrecenyben
Át is hajtottam a Dunán
Csak elejbem állt hat zsandár.

Kérdi tőlem a kapitány
Hova, hova, hallod betyár
De jén arra megfeleltem
Mind az hatot fejbelőttem.

Így szól hozzám a kapitány
Megállj, megállj, kutya betyár
Rabbal tetted életedet
Árván hagytad gyermekimet.
Rabbal tetted életedet
Árván hagytad gyermekimet.

258. Nem messze van ide Kismargita

Nem messze van ide Kismargita
Környes-körül folyja azt a Tisza
Közepibe koponyasi csárda
Abba jiszik egy betyár magába.

Amott jönnek nyolcan a zsandárok
Jaj de szépen fénylik a csákójuk
Elől megy a zsandárok káplárja
Egyenesen be ja Koponyába.

Jó estét adjon Isten csaplárné
Hát ez a hátasparipa kié?
Jó bort iszik annak a gazdája
Most jött ide, nincs egy félórája. 

   További versszakok (felvételen kívül):

Küldje ki hát annak a gazdáját
Nem bántjuk mi, ha megadja magát
Ki sem megyek, meg sem adom magam
Kinek tetszik, vigye el a lovam.

Én a lovam nem annyira bánom,
Csak a nyereg szerszámom sajnálom.
Izzasztómba a bugyellárisom
Abba hever százezer forintom.

Század adtam a hátas lovamér
Másik százat rávaló szerszámér
Harmadikat egy szép barna lányér
Negyediket vélem hálásáér.

Ötödiket egy jó hordó borér
Hatodikat elfogyasztásáér
Hetediket arra tartogatom
Jön a zsandár, borral megkínálom.

259. [Nem vagyok én a zsidónak adósa]

[Nem vagyok én a zsidónak adósa]

260. Nem vagyok én a zsidónak adóssa adóssa

Nem vagyok én a zsidónak adóssa adóssa
Él-e még a feleségem apóssa anyóssa
Eb fél kutya fél míg az egen-napon íl
Eb fél kutya fél míg az egen-napon íl.

Nem vagyok szép csak a szemem fekete fekete
Nem vagyok én az erdőbe remete remete
Eb fél kutya fél míg az egen-napon íl
Eb fél kutya fél míg az egen-napon íl.

261. Nyisd ki rózsám kit bezártál

Nyisd ki rózsám kit bezártál
Jelen vagyon akit vártál
Jelen vagyon akit vártál.

262. Nyisd ki rózsám nyisd ki csikorgós kapudat

Nyisd ki rózsám nyisd ki csikorgós kapudat
Hagy kerülöm körül kerek udvarodat.

Kerek úton járó nap után forduló
Szívem zöld szoknyajo veres pántlikájo.

Szerelem szerelem átkozott szerelem
Mér nem termettél meg minden fa levélen.

Minden fa levelin diófa tetején
Had szakajtott volna minden szegény legény.

Én is szakajtottam de elszalajtottam
Utána szaladtam de meg nem foghattam. Ijju.

263. Nyissátok ki ajtótokat

Nyissátok ki ajtótokat
nem vagyok én ördög
Hónom alatt darab kalács 
még abból is adok

264. Ó én gyászban borult szerencsétlen anya

Ó én gyászban borult szerencsétlen anya
Kinek a hegyes tőr szívét által járta
Jaj mert szent fiamat a keresztfán látom  
Megölelném jaj de levenni nem tudom.

Reszketnek tagjaim, mindjárt leroskadok
Ártatlan bárányom éretted meghalok
Drága szent keresztfa hajolj le terheddel
Drága szülöttemet tedd vissza ölembe.

265. Ónodi csárdás

Ónodi csárdás
Ónod kisközség Borsodban, Bordás ott volt gyermekkorában, onnan tanulta a második csárdást is. Az elsőt a parasztok "pittyendáré"-nak nevezték.

266. Ónodi csárdás

Ónodi csárdás
Ónod kisközség Borsodban, Bordás ott volt gyermekkorában, onnan tanulta a második csárdást is. Az elsőt a parasztok "pittyendáré"-nak nevezték.

267. Öreg csárdás

Öreg csárdás

268. Ősszel érik babám a fekete szöllő

Ősszel érik babám a fekete szöllő
Te voltál az igazi szerető
Bocsáss meg ha vala-valaha vétettem
Ellenedre babám rosszat cselekedtem.

Jaj de szépen zöldül a rimóczi határ
Közepibe legel egy kis bárán
Közepébe gyöngyön legel egy kis bárán
Jaj de csinos büszke a rimóczi kislán.

269. Palotás

Palotás

270. Palotás

Palotás

271. Palotás

Palotás

272. Péterkére mentem vóna

Péterkére mentem vóna
Elejbem állt egy nagy góla
Ha ja botom nem lett vóna
Talán meg is evett vóna.
Ha ja botom nem lett vóna
Talán meg is evett vóna.

Ádám Éva szentek vótak
Mégis eleget fucsoltak
Hát a szegény parasztember
Hogyne fucsolna jaz ember.

További ismétlés (felvételen kívül):

Hát a szegény Ábel fija
Hogy ne tudná hol a pina
Hát a szegény munkásember
Hogy ne tudná mi a dóga.

273. Pince pince tizenhárom sor pince

Pince pince tizenhárom sor pince
Abba mulat három barna menyecske
Illik a hajlik a göndör haja-haja százfele hajlik a gyenge vállára
De jó vóna vele menni a bálba.

Ötliteres üveg van a kezembe
Barna legény mindig te vagy eszembe
Illik a hajlik a göndör haja-haja százfele hajlik a gyenge vállára
De jó lenne véle mennyi a bálba.

274. Piros alma lejesett a sárba

Piros alma lejesett a sárba
Ki felveszi nem esik hiába
Én felvettem kimostam a sárból
Jaj de messze vagyok a babámtól.

Özvegyasszon nádfedeles háza
Benne van a lánya vetett ágya
Benne van a selyemágy meg a takaró,
Ez a legény de kedvemre való.

275. Piros kancsó piros bor

Piros kancsó piros bor
Mingyár rám kerül a sor
Ha rám kerül iszok egyet belölle
Te meg asszony szedd a sátorfád előre
Lerúgom a tengerit a padlásról 
Te meg asszony takarodj ki a házból.

Piros kancsó, piros bor
Mingyár rám kerül a sor
Ha rám kerül iszok egyet belölle
Te meg asszony szedd a sátorfád előre
Kirúgom a tengerit a padlásról
Te meg asszony takarodj ki a házból.

276. Pista bácsi János bácsi

Pista bácsi János bácsi 
Csak a ládám azt vigyék ki 
Vigyék ki a kis kert mögé (var: bürkék közé)
Hogy onnan el ne vihessék.

Kanász nóta. Ivás közben éneklik vagy ha duda játssza úgy lassúbb vagy gyorsabb csárdást járnak rá. 
Tánca: vegyes páros.

277. [Pista bácsi János bácsi]

[Pista bácsi János bácsi]

278. Pócsi csárdás II.

Pócsi csárdás II.

279. Pócsi csárdás

Pócsi csárdás
Pócsi Laci prímás játszotta ezt a csárdást Nagyváradon. Ott lakott, de szatmári születésű volt.

280. Primanciális magyar

Primanciális magyar 
(Bihari). A.Bordás szerint a Primanciális magyar, amit kesergőnek is játszanak, a régi prímások "palotásos"-nak is játszották.

281. Rám lehelt a halál elhervadtam tőle,

Rám lehelt a halál elhervadtam tőle,
Nem éleszt fel többé jó szüleim könnye,
Halavány arcomat illessék bár csókkal,
Nem tér vissza többé rá a rózsás hajnal.

Édesanyám ajka csókjaimért eped,
De édesanyámat csókolnom nem lehet
Ölelő két karját felém tárja atyám,
De kisdede halva fekszik ravatalán.

282. Régen volt soká lesz

Régen volt soká lesz
Még oljan ruzsám lesz
Kinek fejvánkusa
Fejér szalabgul lesz.

Régen volt soká lesz
Még oljan ruzsám lesz
Kinek fejvánkusa
Fejér szalabgul lesz.

283. Rókatánc

Rókatánc 
(Nógrádi verbunk)

284. Rögtönzés

Rögtönzés

285. Rögtönzés

Rögtönzés
"Ha magamban vagyok a juhok között csak úgy játszok."

286. Rögtönzés

Rögtönzés
"Nóta nélkül dudálok a végin dupla Jézus!"

287. [Sajaju]

[Sajaju]

288. Sarkantyús (Friss)

Sarkantyús (Friss) 
Pizz. Kezdéssel

289. Sarkantyústánc (Friss)

Sarkantyústánc (Friss)

290. Sárdó gyüjjön

Sárdó gyüjjön 
Hozzon meleget,
Micsodai meleget, 
Nyári meleget.
Haj székecske, székecske
Szőlő dombocskája,
Zab szemesedjen, 
Búza bokrosodjon,
Király lova hízzon,
Hadba megyünk rajta,
Török fejet hozzon
Lapu alatt lapogjon
Csovány alatt cicogjon,
Csík, csík, mácsik,
Mákos mácsik.
 
Sárdózni = Evvel szedik a pénzt, a tojást, minden háznál, nem csak a lányosnál. 
Sardó Hont megyei magyarázata = sódar.
Csík = "a vízbe van a tótságba"
Mácsik = metélt tészta
Csovány = csalány

291. Sárga csikó csengő rajta

Sárga csikó csengő rajta
Nozsedáré nonono
Menyasszonyér megyünk rajta
Nozsedáré nonono.

Majd felhajtunk egy udvarra
Nozsedáré nonono
Bátyi Boris udvarába
Nozsedáré nonono.

Majd benézünk az ablakon
Nozsedáré nonono
Ki kártyázik az asztalon
Nozsedáré nonono.

Hidi Ferenc ül a széken
Nozsedáré nonono
Bátyi Boris az ölébe
Nozsedáré nonono.
  
Anyámasszony ül a pórnál
Nozsedáré nonono
Főzi a sok tyúk jó levest
Nozsedáré nonono.

Meleg vót a kanál nyele
Nozsedáré nonono
Megégett a Feri nyelve
Nozsedáré nonono.

Erigy Boris a patikába
Nozsedáré nonono
Rózsamézér' a szájának
Nozsedáré nonono.

Bátyi Boris láda lába
Nozsedáré nonono
Puliszkából van csinálva
Nozsedáré nonono.
  
Hidi Feri kis kutyája
Nozsedáré nonono
Megette ja láda lábát
Nozsedáré nonono.

292. Sárga répa zöld uborka

Sárga répa zöld uborka
Haragszik egy kis barna
Mit ér annak a haragja
Engem szeret a galambja.

293. Sárközy Kázmér három magyar tánca

Sárközy Kázmér három magyar tánca

294. Sárközy Kázmér magyar tánca

Sárközy Kázmér magyar tánca

295. Sárközy Kázmér magyar tánca

Sárközy Kázmér magyar tánca

296. Se széna, se szalma

Se széna, se szalma
A szénatartóba
Megölellek rózsám
A pitarajtóba.

Dudásunk, dudásunk
Kedves muzsikásunk
Fújd meg a dudádat
Edd meg a kutyádat.

297. [Sebes] "friss"

[Sebes] "friss"

298. Segélj el Uram Isten

Segélj el Uram Isten
Ahová mink elindultunk
A hegybe a völgybe
Rózsának erdejibe

Potus Anni koszorúját
Duna vize háborgatja
Duna vize háborgatja
Lassú jeső mosogatja.

Potus Anni háza fölött
Égi madarak csipognak
S ezüstér aranyér
Csak a szép lány kedvéjiér.

Szép lány Potus Anni
Annak a kedvéjiér
De szebb legény Kostyál János
Annak a szerelméjiér.

További versszakok (felvételen kívül):

Potus Anni haza előtt
Egy szép küs kert kerekegyik
Egy szép küs kert kerekegyik
Abba rózsa nevelkegyik.

Arra mene Kostyál János
Leszakajtja a szép rózsát
Szóul mondja Potus Anni
Ne szakajtsd le a szép rózsát.

Nem tenéked ültetgettem
Sem tenéked öntözgettem
Leány barátyimnak
Leány én magamnak

299. Segélj el Uram Isten

Segélj el Uram Isten
Ahová mink elindultunk
A szent oltár elejibe
Igaz hitet vallani.

Letette Anni hitit
Sem egyszer sem kétszer
Sem egyszer sem kétszer
Teljes tizenhétszer.

Nem merte megmondani
Sem apjának sem anyjának
Sem apjának sem anyjának
Semmi nemzetséginek.

300. Sej most építik a domaházi templomot

Sej most építik a domaházi templomot
Kilenc kislyány hordja rá ja homokot
Kilenc kislyány kilenc barna legényvel
Sej mindegyik a maga szeretőjével.

Sej zárda zárda a miskolci nagy zárda
Édesanyám maga van bele zárva.
Se nem édes se nem egész mostoha
Sej azt szerettem akit nem kellett volna.

301. Sikolt-rikolt a sarkantyúm

Sikolt-rikolt a sarkantyúm
Csókot kíván a galambom
Adjon néki a kisasszony
Ne kívánja olyan nagyon.

Úgy ég a tűz ha tesznek rá
Szól a világ nem hajtok rá
Én is teszek hadd lobogjon
Kutya világ hadd ugasson.

További versszakok (felvételen kívül):

Kék a kötőm kerületi
Barna legény kerülgeti
De hiába kerülgeti
Nem nevelt az anyám neki.

Úgy elmegyek meglássátok
Még a hírem se halljátok
Sem híremet, sem nevemet
Csak a jámbor életemet.

302. Sirató

Sirató
Jaj mamuskám jaj szülőcském édes kedves nevelőcském ... Jaj de nem hittem volna hogy árvaságra maradjak ... de nem hittem volna hogy én a szülő anyámat elvesztem ... édes kedves mamuskám, édes jó szülőcském ... jaj mit vétettem neked, hogy ilyen árvaságra maradtam... jaj be nehéz az árvának még csak a világonn is élni, mer annak a nap sem süt olyan fényesen ... szomorú annak a nap ... minden ... még ha felköl is, ha lefekszik is ... Nem tudok senkihez fordulni, ha ja édesanyámhoz nem fordulhatok ... Jaj mamuskám jaj szülőcském, jaj édes jó felnevelőm, aki engem olyan [... ] kedvén nevelgetett, aki engem annyira szeretett ... mégis itt hagyott ... ... Jaj mié nem találhatok oljan kulcsot aki csak esztendőbe egyszer is felnyithatná azt a ládát ... hogy én legalább tanácsot kérnék tőle, hogy én legalább egyszer beszélhetnék vele, édes jó szülő szülőm ... Jaj, jaj, jaj, Istenem, mér vetted el tőlem, mér vetted el tőlem ezt a drága jó édes anyát ... édes kedves mamuskám, édes aranyocskám ... Ja be sokat fogok én [ ... ] ki oljan jóra találok mint maga vót, de már azt meg nem találom soha,  édes kedves jó szülőm, édes kedves jó mamuskám ... ki fog engem annyira egyengetni, ki fog engem annyira kényezgetni ... jaj aki nekem minden jót adott, aki engem úgy szeretett, édes kedves mamuskám ... Hogyan leszek én egy anya nékül, mer akinek nincs anyja nincs neki szánója... Jaj mamuskám, jaj szülőcském, jaj édes kedves nevelőcském, édes jó anyám.

303. Sirató

Sirató
Jaj párocskám, jaj társocskám, édes kedves galambocskám ... Mér hagytál itt engemet... hova leszek , merre leszek az ilyen apró gyerekimvel ... Mit fogok én csinányi hova leszek hogyan leszek édes drága párocskám .. Mie írattad özvegyek levelibe gyerekidet az árvákéba... édes kedves párocskám édes kedves galambocskám ... Hova leszek hogyan leszek ... mit fogok én csinányi ... Jaj párocskám, jaj társocskám, édes kedves galambocskám.. mér hagytál itt engemet  ... Jaj párocskám, jaj társocskám, édes kedves jó galambocskám ... Jaj, jaj, jaj... Jaj, jaj, jaj, jaj édes Istenem... mikor az árvát még az ág is rántja ... hova leszek hogyan leszek ... Jaj párocskám, jaj társocskám honnét foglak várni uccától kert megöl ... Jaj párocskám, jaj társocskám .. legalább csak egy holnapba egyszer beszéljek még veled, vagy legalább esztendőbe egyszer ... Jaj párocskám, jaj társocskám, mit fogok én csináni... Hova leszek , hogyan leszek az én gyerekimvel ... Jaj párocskám, jaj társocskám mié hagytál itt engemet özvegységbe, gyerekidet árvaságre ... miko az árvát még az ág is rántja ... Jaj fiacskám, jaj párocskám hova leszek , hogyan leszek, hogyan fogok dógozni ... ha téged nem foglak látni, Hogyan fogok e temető mellett elmenni... ... Jaj párocskám, jaj társocskám, édes kedves galambocskám.

304. Sirató

Sirató

. Jaj kedvesem igen-igen jó társam, mire hagytál itt engem a hat árva gyermekemmel ... Jaj-jaj-jaj-jaj, hova tegyem magam hova legyek a sok árvát látom mindenfelől ... Jaj kedves igen jó társam ... kedves igen gondos igen hűséges édes apa ... Jaj Istenem minek vetted el közülünk ... Ja-jaj-jaj, mit fogok csinálni, kire bizakodjak, mikor az árvát még az ág is húzza ... jaj kedves jó, hű társam, kedves igaz igazi jó társam, jaj csak egy nap gondozhattalak volna könnyebben esne a szívemnek ... Jaj de elragadott az a kegyetlen halál, jaj az én árváim, az én árváim hol húzik meg magokat ... Jaj kedves társam visszatekinthetel-e a menyországból a te árváidra ... Jaj-jaj-jaj, hova tegyem magamat ... Jaj ki legyen az aki engem meg tudna vigasztalni ... jaj-ja-jajj kedves igaz jó társam, amerre csak széjjelnézek mindenütt csak a te helyedet üresen találom ... Jaj mit tegyek Istenem, Istenem adj nekem győzedelmet ennek a nagy keserűségnek az elhordozására......

  Én sirattam valaki
  Ne próbálja meg senki
  Az én özvegységemet
  És keserű életemet.

305. Sírjál sírjál szép szűz virág mer van mér sírnod

Sírjál sírjál szép szűz virág mer van mér sírnod
Mer mán elvász szép szűz virág éldesanyádtól
             éldesapádtól.
            lyánybarátidtól.

306. Sötét felyhő borítja rám a csillagos eget

Sötét felyhő borítja rám a csillagos eget
Katonának elvitték tőlem a szeretőmet
Szállj el madár ha lehet vidd el a babámnak a rózsás levelet
Súgd meg neki ha lehet felejtsen el engemet.

Jaj Istenem mit tegyek mindig rólam beszélnek
Fülem mellett erisztem eleresztem a szélnek
Azt beszélik felőlem a domaházi legények, a semmirevalók
Barna legény a babám szeret is ő igazán.

307. Száraz köszvény hol vagy most

Száraz köszvény hol vagy most
Hogy össze nem húzod most
A kezét a lábát
A két ódalbordáját.

Ere kakas ere tyúk
Ere van a gyalogút
Ica te, haca te
Apád is olyan mint te.

További versszak (felvételen kívül):

Tára dinku derelye
Lóg az apád ülepe
Ica te, haca te
Apád is olyan mint te.

308. Szent Balázs püspöknek (Balázsjárás)

Szent Balázs püspöknek (Balázsjárás)

Szent Balázs püspöknek, híres mesterünknek nevenapja
Jó tanítónk vagyon, kit Isten megáldjon, ki minket vár.
Lám a madarak is hadd szaporodjanak majd eljönnek
A szép kikeletkor sok szép énekszóval zengedeznek.
Dícsértessék a Jézus Krisztus.

309. Szent Gergely doktornak (Gergely-járás)

Szent Gergely doktornak (Gergely-járás)

Szent Gergelj doktornak, híres tanítónknak az ő napja
Jó tanítónk vagyon, kit Isten megáldjon, ki minket vár
Lám a madarak is hagy szaporodjanak majd eljönnek
A szép kikeletkor sok szép énekszóval zengedeznek.
Dícsértessék a Jézus Krisztus.

310. Szent János áldása szálljon mirejánk

Szent János áldása szálljon mirejánk
Az Úristen életesse a házigazdát.
Árpájából búzájából soha ne fogyjon
Csapra ütött hordójából mindég csurogjon.
Az Úristen életesse ne haragudjon
Az Úristen életesse házi gazdasszonyt
Feje foga hasa gyomra soha ne fájjon
Tyukjaiból ludjaiból soha ne fogyjon
Az Úristen életesse ne haragudjon.

311. Szent Jánosnak tizenkettő volt a hivatala

Szent Jánosnak tizenkettő volt a hivatala
Tanítvány volt apostol volt és évangyélista.

Doktor püspök és a Krisztus titkos tanácsosa
Próféta volt és a Jézus igaz atyafija.

Szent János volt Máriának testáltatott fija
Így öccse lett a Krisztusnak, szerelmes barátja.

Szűz és mártil volt szent János itt a tizenkettő,
Alkonyodik ezerkilencszázharminchét esztendő
Bejön már az ezerkilencszázharmincnyolc esztendő.

312. Sziráky csárdás

Sziráky csárdás

313. Szól a rigómadár

Szól a rigómadár
Mingyárt megvirrad már
Szólj csak egyet rózsám
Ha szeretsz igazán.

Ha nem szeretnélek
Fel se keresnélek
Azt a sáros uccát
Nem gázolnám érted.

Hajnalljon hajnalljon
Csak meg ne virradjon
Hogy az én galambom
Reggelig itt maradjon.

Hajáré hajáré
Szárnyon járok már én
Akit én szeretek
Arra szállok már én.

314. Születék szűz leánytól kis Jézus Máriától

Születék szűz leánytól kis Jézus Máriától
Betlehem városába rongyos istállócskába
Ez éjjel éjfélben ez éjjel éjfélben.

De csak sír a Jézuska kesereg Szűz Mária
Talán széna tagocskád szalma szúrja lábacskád
Fiacskám Jézuskám fiacskám Jézuskám.

Tovabbi versszakok (felvételen kívül):

Mel szívesen szolgálnak Mária, József forgolódnak
Rázogatják szalmáját puhítgatják szénáját
Úgy vetnek ágyacskát úgy vetnek ágyacskát.

Ti mennyei angyalok jertek mennyei karok
Bennünket segéljetek a hidegtől mentsetek
Fiacskám Jézuskám Fiacskám Jézuskám.

Pásztorok elérkezvén a kis Jézust köszönték
Hogy sírását meghallák szívükből megsajnálták
Így szólván ezt mondván így szólván ezt mondván.

Mária van jó furulyánk szépen szóló sípocskánk
Engedd fújjunk egy nótát, engeszteljük fiacskád
Fiacskád Jézuskád fiacskád Jézuskád.

Tüstént indul a nóta de csak sír a Jézuska
Mária ő szívében vigadozván lelkében
Ingatja-ringatja ingatja-ringatja.

Ti is hát keresztények aki ide jöttetek
Imádjuk a Jézuskát Józsefet és Máriát
Hogy végre örömben juthassunk mennybe.

315. Szürke szamár szomorkodik

Szürke szamár szomorkodik
A gazdája jó bort iszik
Ne szomorkodj szürke szamár
Majd elmegyünk a nyáj után.

Három ürü nem nagy falka
Három juhász hajtogatja
Elől szalad a harangos
Egy sem juhász ki nem lopós.

Vezérürüm ki előre
Kimegyünk a legelőre
Vezérürüm a harangos
Egy sem juhász ki nem lopós.

Megittam már mindenemet
Három szép vezérürümet
Harangomat szamaramat
Dupla vasas csobolyómat.

316. Talalaj, talalaj Tót Lőrinc

Talalaj, talalaj Tót Lőrinc
Lángba szökött a kakas
Feldöntötte a vajat,
Talalaj talalaj Tót Lőrinc
Mivel sütik a rétest
Kúti vízzel
Hát a bélest
Pataki vízzel, 
Talalaj, talalaj Tót Lőrinc.

A lányoknak gyöngykoszorú
A legényeknek fényes fegyver
Agyigó, agyégó
Fassang fassang.

Ifjú menyecskéknek
Fehér fátyol 
Agyégó agyégó
Fassang fassang.

Öregembereknek 
Meleg bunda
Öregasszonyoknak 
Meleg suba 
Agyégó agyégó 
Fassang fassang.

A ljánykákre
Marok vessző
Gyerekekre 
Hajlós pálca 
Agyégó agyégó
Fassang fassang.

A konkoját 
letyiporuk
A buzaját 
fölőröljük 
Agyégó agyégó
Fassang fassang

Itt is annak 
amit annak 
Agyégó agyégó
Fassang fassang

Nem adtak semmit, pocik egye kovásztokot, gerény egye tyúkotokat!

Talalajkázni = "ahogy a lánykák körbe mennek".
 Agyégó = Nem tudják mit jelent, agyag? Akibő sárt csinálunk.
 (3.)  Ahogy körbe talalajkáznak.

317. [Tarka paszuly] - "friss"

[Tarka paszuly] - "friss"

[Tarka paszuly az ágy alatt
Jaj de régen nem láttalak.
Ha nem látlak rózsám vasárnapig,
Megszakad a szívem addig].

318. [Tarka paszuly] - "sebes"

[Tarka paszuly] - "sebes"

319. [Táncdallam]

[Táncdallam]

320. Te asszony, te asszony mit szunnyogsz a rokkán

Te asszony, te asszony mit szunnyogsz a rokkán
Anyád is oljan vót, nem kapott fonáskát,
Aluvásba halt meg a száraz pagyikán
Aluvásba halt meg a száraz pagyikán. 

Kilenc szita kendert tészen a hátára
Duska sietséggel viszi a vásárra
Eladja a kendert, nincsen pendelkéje,
Gyócsot vesz magának, pendele aljának.

321. [Te megtudtad...]

[Te megtudtad...]

322. Templomot is építtettem túróbu-huhuhu túróbul

Templomot is építtettem túróbu-huhuhu túróbul
Kívül-belől kimeszeltem téjfelbü-hühühü téjfelbül
Á-tilinkós bünkős-bunkós kángyóre-hahaha kángyóre
Ára süskős bünkős-bunkós kángyóre-hahaha kángyóre.

323. Tisza partján elaludtam

Tisza partján elaludtam
Jaj de szomorút álmodtam
Megálmodtam azt az egyet
Hogy engem a zsandár keres.

Hát ti kutyák mit kerestek
Talán én értem jöttetek
Érted jöttünk el is viszünk
Lipótvári rabbá teszünk.

Verik a kassai dobot
Kísérnek egy szegény rabot
Rabot, rabot rabságáér
Engem meg a betyárságér.

Elkísérnek el sok időre
Két vagy három esztendőre
Elkísérnek el is visznek
Lipótvári rabbá tesznek.

Lipótváron nem jó lenni
Magánzárkán kell ott lenni
A sarokbanj fogok állni
Ott is fognak rám vigyázni.

Édesanyám édesanyám
Gyere nézd meg az én cellám
Két szál deszka ja nyoszolyám
Itt halok meg édesanyám.

Éjfél letelt virradóra
Jön a kulcsá az ajtóra
Szedjed betyár mindenedet
Letöltötted az idődet.

Mikor megyek hazafelé
Hasad az ég három felé
Ragyognak rám a csillagok
Mer tudják, hogy szabad vagyok.

324. Tisza partján lovagolni nem merek, lovagolni nem merek

Tisza partján lovagolni nem merek, lovagolni nem merek
Attó félek félre tyuszik a nyereg én a Tiszába esek.
Félre csúszik a nyereg, én a Tiszába esek,
Széles a Tisza, habjai közt elveszek, a szeretőmé nem leszek.

325. Túl a Tiszán Átokházán születtem

Túl a Tiszán Átokházán születtem
Anyám sem volt mégis felneveledtem
Úgy nyőttem fel mint erdőbe a gomba,
Betyár lettem már húszéves koromba.
Úgy nyőttem fel mint erdőbe a gomba,
Betyár lettem már húszéves koromba.

326. [Túl a Tiszán, Átokházán születtem]

[Túl a Tiszán, Átokházán születtem]

327. [Túl a Tiszán, Átokházán születtem]

[Túl a Tiszán, Átokházán születtem]

328. Tűz égesd meg azt a bokrot kibe guzsaly terem

Tűz égesd meg azt a bokrot kibe guzsaly terem
Árvíz vidd el azt a földet kibe kender terem
Nem kell nekünk a szöszi, csak a pozdornyája
Tüzet rakunk belölle, megfütözünk nálla
Haj dinnye dinnye dinnye zöld a petrezselyem,
Még azt mondja az a legény hogy nem szeret engem.

329. [Ugrálós] "friss"

[Ugrálós] "friss"

330. Vasvári

Vasvári

331. Verbunk

Verbunk

332. Verbunk

Verbunk

333. Verbunk

Verbunk

334. Verje meg az Isten azt az édes anyát

Verje meg az Isten azt az édes anyát
Aki katonának neveli ja fiát
Húsz évig magának húsz év után másnak
Harminchat hónapot szolgál a császárnak.

Verje meg az Isten azt az édes anyát
Ki gazdag legénynek neveli a lyányát
Mer a gazdag legény üti-veri csapja
De ja szegény legény öleli-csókolja.

335. Végig mék az uccán senkise szól hozzám

Végig mék az uccán senkise szól hozzám
Gyere ki galambom csolkold meg az orcám.

Csokold meg az orcám százszor egymás után
Százszor egymás után, vasárnap délután.

336. Világ Üdvössége édes Megváltónk

Világ Üdvössége édes Megváltónk 
Igaz közbenjárónk légy szabadítónk.
Miatyánk Úristen hallgass meg minket
Áldd meg határunkat ne nézd bűnünket.

Szentséges nevedben kenyeret kérünk
Irgalmazz minékünk kik hozzád térünk.
Miatyánk stb.

Adjad bő termését gabonáinknak
Tartsd meg gyümölcsejit szőlőnk s fáinknak.
Miatyánk stb.

Te rendelsz eledelt a madaraknak
Hisszük, hogy nekünk is adsz szolgáidnak.
Miatyánk stb.

A keresztény világ fejedelmeit
Egyerítsd (sic) távoztasd veszedelmejit.
Miatyánk stb.

Adj a királyoknak szent békességet
Igaz szeretetet és egyességet.
Miatyánk stb.

Engedj híveidnek szent békességet,
Engedelmességet és egyességet.
Miatyánk stb.

(Búzaszentelési ének)

337. Vígan vígan víg angyalom

Vígan vígan víg angyalom
Víg órában termett rajom
Mindig ilyen víg voltam én
Víg asszony ljánya vagyok én.

338. [Vígan vígan víg angyalom]

[Vígan vígan víg angyalom]

339. Voltam az almágyi pincébe

Voltam az almágyi pincébe
Vért ittam piros bor helyébe
Ittam a babám piros véréből
Félek a vármegye kezétől.

340. Zavaros a Tisza vize nem fér a medrébe

Zavaros a Tisza vize nem fér a medrébe
Nincsen aki jaztat békerítse
Gyere babám üljé jaz ölembe
Sír a kedves kis angyalom, nincsen aki megölelje.

Kis pej lovam négy lábáról lehullott a patkó
Lejesett a fejről a rezes csákó.
Aki azt a rezes csákót megtalálja
Mondja meg a szeretőmnek haza megyek szabadságra.

341. Zöld erdőbe zöld mezőbe

Zöld erdőbe zöld mezőbe
Zöld erdőbe zöld mezőbe
Lakik egy madár.

Kék a lába, zöld a szárnya
Kék a lába, zöld a szárnya
Jaj de szípen jár.
 
Várj madár várj, csak egy kicsit várj,
 Még az Isten úgy engegyi
Tejjed lesszek már.

szaszi@szepi.hu