Antiszemitáknak...

Egy amerikai zsidó üzletember elküldte fiát Izraelbe egy évre, hogy kicsit magáévá tegye a kultúrát. Amikor a fia hazatért azt mondta:

– Apa, nagyon jól éreztem magam Izraelben. Ja, egyébként meg keresztény lettem.

– Ó, ne! – mondta az apa. – Mit tettem?

Eztán elment a legjobb barátjához és elmesélte problémáját.

– Ike, – mondta – elküldtem a fiamat Izraelbe, erre ő meg keresztény lett. Mit tegyek?

– Érdekes, amit mondasz – felelt Ike, – én is elküldtem a fiamat Izraelbe és ő is keresztényként jött haza. Talán kérdezzük meg a rabbit.

Elmondták hát a problémájukat a rabbinak.

– Érdekes, amit mondtok: én is elküldtem a fiamat Izraelbe, és ő is keresztény lett. Vajon mi történik a fiainkkal?

Ezután imádkoztak Istenhez a fiaikért, és kérték, mutassa meg nekik, mit tegyenek. Amint befejezték az imát, egy zengő hang szólalt meg odafentről:

– Érdekes, amit mondtok – szólt a hang. – Én is elküldtem a fiamat Izraelbe…


dugo@szepi_PONT_hu