Jócselekedetek

A milliomos meghal és erélyesen kopogtat a mennyország kapuján. Szent Péter kinyitja az ajtót és megkérdezi:

– Mit akarsz?

– Be akarok menni.

– Hohó, aztán voltak-e jócselekedeteid a Földön?

– Hogyne. Egyszer találkoztam egy koldussal és adtam neki tíz centet.

– Aztán?

– Aztán egy másik alkalommal egy másik koldusnak is adtam tíz centet.

– Hát még mi jót tettél?

– Pár év múlva még egy másik koldusnak is adtam tíz centet.

Szent Péter jelenti a dolgot az Úrnak. Az Úr végighallgatja, aztán így szól:

– Add vissza neki a harminc centet és menjen a pokolba!

Forrás: KOINÓNIA 2009/2


dugo@szepi_PONT_hu