A nadrág

Egy fiatal férj nadrágot vásárolt. A hosszával volt azonban némi differencia. Gondolta, hogy a családjában három asszony is van, majd felvarrják.

Elsőnek feleségét kérte. Az asszony rossz hangulatban volt és morgással felelt a kérésre.

Akkor anyósához fordult, ő éppen izgalmas könyvet olvasott, és nem mutatott hajlandóságot a varrásra.

Közben lányával találkozott. „Jaj, apu, most éppen színházba megyek.”

No, gondolta magában, az én családomban ugyan nem válik tettekre a szeretet.

Közben a felesége jobb belátásra tért, és felhajtotta a nadrágot. Hamarosan az anyós is befejezte az olvasást, a többiek tudta nélkül ő is felhajtott belőle. Végül az éjszakában hazatérő leány is teljesítette a kérést.

Ez a nagy buzgalom azonban úgy megrövidítette a nadrágot, hogy öröm helyett csak bánatot szerzett.


dugo@szepi_PONT_hu